Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Pobyt na Malte

1 Keď sme sa zachránili, dozvedeli sme sa, že ostrov sa volá Malta.
2 Domorodci boli k nám neobyčajne ľudskí. Rozložili vatru a všetkých nás prijali, lebo začalo pršať a bola zima. 3 Pavol nazbieral hŕbu raždia a prikladal ho na oheň. Hodila sa mu na ruku vretenica, ktorá unikala pred horúčavou. 4 Keď domorodci videli zviera, ako mu visí na ruke, hovorili si: "Tento človek je určite vrah; hoci sa zachránil z mora, pomsta mu nedovolila žiť." 5 Ale on striasol zviera do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. 6 Oni čakali, že opuchne, naraz padne a zomrie. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a hovorili, že je boh. 7 V tých miestach mal pozemky náčelník ostrova menom Publius. Ten nás prijal a tri dni sa o nás staral ako o hostí. 8 Publiov otec práve ležal v horúčke, trápila ho úplavica. Pavol k nemu vošiel, pomodlil sa, vložil naň ruky a uzdravil ho. 9 Potom prichádzali aj ostatní chorí ostrova a uzdravovali sa. 10 Malťania si nás veľmi uctili a keď sme odchádzali, dali nám, čo sme potrebovali.

Z Malty do Ríma

11 Po troch mesiacoch sme vyplávali na alexandrijskej lodi, čo zimovala na ostrove a mala v znaku Blížencov.
12 Dorazili sme do Syrakúz a zostali sme tam tri dni. 13 Odtiaľ sme sa plavili pozdĺž pobrežia a dostali sme sa do Régia. Na druhý deň začal viať južný vietor a za dva dni sme došli do Puteol. 14 Tam sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme u nich zostali sedem dní. A tak sme došli do Ríma. 15 Bratia mesta Ríma boli upozornení na nás a prišli nám naproti až po Appiovo Fórum a k Trom Tabernám. Keď ich Pavol videl, vzdával Bohu vďaky a cítil sa povzbudený. 16 Keď sme došli do Ríma, dovolili Pavlovi bývať samému oddelene s vojakom, čo ho strážil.

Styk so Židmi v Ríme

17 O tri dni Pavol zvolal popredných Židov. Keď sa zišli, povedal im: "Bratia, ja som nič neurobil ani proti ľudu, ani proti otcovským zvykom, a predsa ma v Jeruzaleme uväznili a vydali do rúk Rimanov.
18 Oni ma vypočuli a chceli prepustiť, lebo som neurobil nič, za čo by som si zasluhoval smrť. 19 Ale Židia boli proti tomu a bol som donútený odvolať sa na cisára; ale nie, že by som chcel niečo žalovať na svoj ľud. 20 Pre toto som sa chcel stretnúť s vami a hovoriť s vami. Lebo pre nádej Izraela nosím tieto reťaze." 21 Oni mu odpovedali: "My sme nedostali o tebe z Judey ani list, ani nikto z bratov neprišiel niečo hlásiť alebo hovoriť zle o tebe. 22 Ale radi by sme počuli od teba, ako zmýšľaš, lebo je nám známe o tejto sekte, že jej všade odporujú."

Pavlovo vyhlásenie rímskym Židom

23 Určili mu deň a mnoho ich prišlo k nemu na byt. On im od rána až do večera vysvetľoval o Božom kráľovstve, prinášal o tom svedectvá a snažil sa presvedčiť ich o Ježišovi z Mojžišovho zákona a z Prorokov.
24 Niektorí uverili tomu, čo hovoril, iní zas neverili. 25 Keď sa nevedeli medzi sebou dohodnúť, rozišli sa a Pavol povedal iba toto slovo: "Dobre povedal Svätý Duch skrze proroka Izaiáša vašim otcom: 26 Choď a povedz tomuto ľudu: Budete veľmi počúvať, ale rozumieť nebudete, budete veľmi pozerať, ale nebudete vidieť. 27 Rozum tohto ľudu je otupený: uši majú hluché a oči zatvorené, takže očami nemôžu vidieť, ušami nemôžu počuť ani rozumom chápať, aby sa neobrátili k Bohu, aby sa mu nedali uzdraviť. 28 Nech vám je teda známe, že táto Božia spása sa posiela pohanom. Oni budú počúvať." 29

Záver

30 Pavol potom zostal celé dva roky vo svojom prenajatom byte a prijímal všetkých, čo k nemu prichádzali.
31 Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk