Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Cesta do Ríma

1 Keď za rozhodlo, že sa odplavíme do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých iných väzňov stotníkovi cisárskej kohorty menom Július.
2 Nastúpili sme na loď z Adramyttia, ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia Malej Ázie, a vyplávali sme na more. Bol s nami Macedónčan Aristarchos zo Solúna. 3 Na druhý deň sme pristáli v Sidone. Július sa správal k Pavlovi ľudsky, dovolil mu zájsť k priateľom a prijať ich starostlivosť. 4 Keď sme sa odtiaľ pohli, plávali sme pod ochranou ostrova Cyprus, lebo vietor dul proti nám. 5 Preplavili sme sa Cilícijským a Pamfýlskym morom a po pätnástich dňoch sme prišli do Myry v Lýcii. 6 Tam stotník našiel alexandrijskú loď, čo sa plavila do Itálie, a preložil nás na ňu. 7 Ale veľa dní sme sa len pomaly plavili a ledva sme sa dostali naproti mestu Knidos, lebo nám prekážal vietor. Preplavili sme sa v závetrí, južne od Kréty popri myse Salmone, 8 ťažko sme ju oboplávali a došli sme na miesto, ktoré sa volá Dobrý prístav, neďaleko mesta Lazea.

Búrka a stroskotanie

9 Po dlhom čase sa plavba stala nebezpečná, lebo už prešiel aj Pôst, preto ich Pavol varoval:
10 "Priatelia, vidím, že plavba začína byť nebezpečná a ohrozuje nielen náklad a loď, ale aj naše životy." 11 Ale stotník viac veril kapitánovi a majiteľovi lode ako tomu, čo hovoril Pavol. 12 Prístav inak nebol vhodný na prezimovanie, preto väčšina rozhodla vyplávať odtiaľ a dostať sa podľa možnosti do krétskeho prístavu Fénix, ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad, a tam prezimovať. 13 Začal viať južný vietor a mysleli si, že sa im podarí, čo si zaumienili. Zdvihli kotvy a plavili sa tesne popri Kréte. 14 Ale zanedlho sa na ňu spustil búrlivý víchor, ktorý volajú "východný severák", 15 zmocnil sa lode, takže ju nebolo možné držať proti vetru, nechali sme ju teda vetru, ktorý nás unášal. 16 Keď sme plávali pod ochranou malého ostrova, zvaného Kauda, s veľkým úsilím sme sa zmocnili záchranného člna. 17 Námorníci ho vytiahli na palubu a potom rozličnými nástrojmi lanami podviazali loď, aby ju urobili odolnejšou. Potom v obave, aby neuviazli na piesčine Syrty, námorníci vyhodili kotvu a dali sa unášať. 18 Ale búrka nami prudko zmietala, preto na druhý deň začali vyhadzovať náklad 19 a na tretí deň sami námorníci vlastnými rukami vyhadzovali lodný výstroj. 20 No keď sa už viac dní neukazovalo ani slnko, ani hviezdy a búrka stále zúrila, všetka nádej na záchranu bola pre nás stratená. 21 Už dlhý čas nikto nič nejedol, preto si Pavol zastal uprostred nich a povedal: "Priatelia, keby ste ma boli počúvali a nehýbali sa z Kréty, boli by sme si ušetrili toto nebezpečenstvo a škodu. 22 A teraz vám radím, aby ste zachovali pokoj, lebo nik z vás nepríde o život, iba loď bude stratená. 23 Tejto noci zastal pri mne anjel Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, 24 a povedal mi: "Neboj sa, Pavol, ty sa musíš dostaviť pred cisára a Boh ti láskavo daroval všetkých, čo sa s tebou plavia." 25 Preto, priatelia, vzchopte sa. Ja mám veľkú dôveru v Boha, že sa stane tak, ako mi povedal. 26 Máme však byť vyhodení na nejaký ostrov." 27 Keď nadišla štrnásta noc a hnalo nás po Adriatickom mori, okolo polnoci sa námorníkom zazdalo, že sa približuje zem. 28 Spustili olovnicu a namerali dvadsať siah hĺbky. O kúsok ďalej znova spustili a namerali pätnásť siah. 29 V obave, aby sme nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode štyri kotvy a želali si, aby už bol deň. 30 Námorníci sa pokúšali ujsť z lode a spustili na more záchranný čln pod zámienkou, že chcú aj z prednej časti lode spustiť kotvy. 31 Pavol povedal stotníkovi a vojakom: "Ak títo nezostanú na lodi, vy sa nemôžete zachrániť." 32 Vtedy vojaci preťali povrazy člna a nechali ho spadnúť do mora. 33 Kým začalo svitať, Pavol vyzval všetkých, aby si zajedli. Povedal: "Dnes už štrnásty deň čakáte hladní a nič nejete. 34 Preto vás prosím, zajedzte si; je to na vašu záchranu. Nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí." 35 Keď to povedal, vzal chlieb a pred očami všetkých vzdal Bohu vďaky, rozlomil ho a začal jesť. 36 Všetci boli povzbudení a prijali pokrm. 37 Na lodi nás bolo všetkých dvestosedemdesiatšesť osôb. 38 Keď sa najedli, odľahčili loď vyhadzujúc do mora obilie. 39 Keď sa rozodnilo, námorníci nepoznali krajinu, videli iba zátoku s miernym pobrežím a chceli naň zahnať loď, ak to bude možné. 40 Odsekli aj kotvy a nechali ich v mori, uvoľnili povrazy na kormidlách, napli prednú plachtu a v priaznivom vánku mierili na pobrežie. 41 Dostali sa na plytčinu a uviazli. Predok lode sa zaboril a zostal nehybný, no zadná časť sa pod náporom vĺn rozpadla. 42 Vojaci chceli väzňov pozabíjať, aby niektorý neušiel, ak sa mu podarí vyplávať. 43 Ale stotník chcel zachrániť Pavla, preto prekazil ich úmysel. Dal rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, prví zoskočili a vyšli na breh, 44 ostatní sa dostali na zem plávajúc na doskách alebo na zvyškoch lode. Tak sa všetci dostali bezpečne na pevninu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk