Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Proces pred Felixom

1 O päť dní prišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a s advokátom, istým Tertullom, a pred miestodržiteľom podali žalobu na Pavla.
2 Pavol bol predvedený a Tertullus začal žalobu: "Vznešený Felix, tvojou zásluhou žijeme v úplnom pokoji a tento národ ti vďačí za niektoré reformy. 3 Všetko toto prijímame s najhlbšou vďačnosťou. 4 Ale aby sme ťa dlho nezdržiavali, prosím, aby si nás krátko vypočul vo svojej láskavosti. 5 Zistili sme totiž, že tento človek je morová nákaza a vyvoláva nepokoje medzi všetkými Židmi po celom svete. Je vodcom strany Nazaretských. 6 Ba pokúsil sa aj Chrám poškvrniť, ale zatkli sme ho. 7 8 Keď ho budeš vyšetrovať, aj sám si môžeš overiť toto všetko, čo na neho žalujeme." 9 Židia sa k nemu pripojili a tvrdili, že je to tak. 10 Keď mu miestodržiteľ pokynul, aby hovoril, Pavol odpovedal:

Pavlova reč pred rímskym miestodržiteľom

"Viem, že si veľa rokov sudcom tohto národa, a tak s pokojnou mysľou prednesiem svoju obhajobu.
11 Môžeš sa presvedčiť, že to nie je viac ako dvanásť dní, čo som prišiel na púť do Jeruzalema. 12 A nepristihli ma ani v Chráme, ani v synagógach, ani v meste, že by som sa bol s niekým prel alebo búril zástupy; 13 ani ti nemôžu dokázať to, čo teraz na mňa žalujú. 14 No priznávam sa ti, že slúžim Bohu svojich otcov podľa Cesty, ktorú oni volajú sektou, a verím všetko, čo je napísané v Zákone a u Prorokov. 15 A mám nádej v Bohu, že bude vzkriesenie dobrých a zlých, čo aj oni sami očakávajú. 16 Preto sa aj ja stále usilujem, aby som mal svedomie bez úhony pred Bohom a pred ľuďmi. 17 Po viacerých rokoch som prišiel odovzdať svojmu národu almužny a priniesť obety. 18 Takto ma našli v Chráme; očistil som sa a bol som bez zástupu a bez hluku. 19 Našli ma Židia z Ázie; oni by mali byť tu, pred tebou, a žalovať, ak by mali niečo proti mne. 20 Alebo nech aj títo tu prítomní povedia, akú vinu našli na mne, keď som stál pred sanhedrinom, 21 ak by len nešlo o to jediné slovo, ktoré som skríkol, keď som stál medzi nimi: ‚Pre zmŕtvychvstanie som dnes na súde pred vami!‘."

Pavlovo väznenie v Cézarei

22 Felix bol dobre informovaný o tejto novej Ceste, o kresťanskej viere, preto ich odročil. Povedal: "Keď príde tribún Lyziáš, posúdim váš spor."
23 Stotníkovi rozkázal držať ho vo väzení, ale miernom, a nebrániť nikomu z jeho priateľov posluhovať mu. 24 O niekoľko dní neskôr prišiel Felix so svojou ženou Druzillou, ktorá bola Židovka. Dal si zavolať Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. 25 Ale keď hovoril o spravodlivosti, zdržanlivosti a o budúcom súde, Felix sa naľakal a povedal: "Nateraz môžeš odísť, v príhodný čas ťa zavolám." 26 Dúfal, že Pavol mu dá peniaze, preto ho aj častejšie volal a rozprával sa s ním. 27 Po dvoch rokoch Felixa vymenil Porcius Festus. Ale Felix sa chcel zavďačiť Židom, preto nechal Pavla vo väzení.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk