Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

V Solúne. Ťažkosti so Židmi

1 Prešli cez Amfipolis a Apolóniu a prišli do Solúna, kde bola židovská synagóga.
2 Pavol podľa svojho zvyku vošiel k nim a po tri soboty im hovoril o Písmach. 3 Vysvetľoval im a dokazoval, že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych a že: "Týmto Kristom je Ježiš, ktorého vám ja zvestujem." 4 Niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi, aj veľké množstvo nábožných Grékov a nemálo vznešených žien. 5 Ale Židia, hnaní žiarlivosťou, najali si povaľovačov z ulice, vyvolali rozruch a rozbúrili mesto. Zastali pri Jasonovom dome hľadajúc Pavla a Sílasa, aby ich priviedli pred zhromaždený ľud. 6 Keď ich nenašli, odvliekli Jasona a niektorých bratov k predstaveným mesta a kričali: "Títo ľudia, ktorí pobúrili celý svet, tí sú teraz tu 7 a Jason ich prijal. A títo všetci robia proti cisárovým nariadeniam, lebo tvrdia, že je iný kráľ, Ježiš." 8 Tak pobúrili ľud i predstavených mesta, 9 ale keď dostali kauciu od Jasona a ostatných, prepustili ich.

Nové ťažkosti v Berei

10 Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Berey. Keď ta prišli, vošli do židovskej synagógy.
11 A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak. 12 A tak mnohí z nich uverili, aj grécke ženy z vyšších vrstiev, aj mnoho mužov. 13 Ale keď sa solúnski Židia dozvedeli, že Pavol aj v Berei hlása Božie slovo, išli aj ta znepokojovať a búriť zástupy. 14 Tu bratia ihneď vypravili Pavla smerom k moru. Sílas a Timotej tam zostali. 15 Tí, čo odprevádzali Pavla, zaviedli ho až do Atén a vrátili sa odtiaľ s príkazom pre Sílasa a Timoteja, aby čím skôr prišli za ním.

Pavol v Aténach

16 Kým Pavol na nich v Aténach čakal, v duchu sa búril, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu.
17 Preto hovoril v synagóge so Židmi a s pohanmi klaňajúcimi sa pravému Bohu a na námestí s tými, čo tam práve boli. 18 Aj niektorí epikurejskí a stoickí filozofi s ním debatovali. Jedni vraveli: "Čo to chce tento tlčhuba povedať?" Iní zasa: "Zdá sa, že zvestuje cudzie božstvá." Zvestoval totiž Ježiša a vzkriesenie. 19 Vzali ho teda so sebou, zaviedli ho na Areopág a povedali: "Mohli by sme vedieť, čo je to za nové učenie, ktoré hlásaš? 20 Lebo nám prinášaš myšlienky, ktoré sa nám zdajú čudné. Radi by sme vedeli, čo to má byť." 21 Lebo ani jeden Aténčan, ani jeden cudzinec, čo tam bývali, nepoznali nič lepšie, ako rozprávať a počúvať posledné novosti. Pavol si zastal doprostred Areopágu a hovoril:

Pavlova reč pred Areopágom

22 "Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní.
23 Vskutku, keď som prechádzal vaším mestom a prezrel si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom ‚Neznámemu bohu‘. Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem. 24 Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, on, Pán neba a zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou. 25 Ani mu neslúžili ľudskými rukami, akoby niečo potrebovali, on dáva všetkým život, dych a všetko. 26 Z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, 27 aby hľadali Boha, ak by ho nejako nahmatali a našli, hoci nie je ďaleko od nikoho z nás. 28 Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: ‚Veď aj jeho pokolenie sme.‘ 29 Keď sme teda Božím pokolením, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu, striebru alebo kameňu, spracovanému ľudským umením a dômyslom. 30 Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie, 31 lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža, ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým, že ho vzkriesil z mŕtvych." 32 Ako počuli slová o vzkriesení z mŕtvych, niektorí sa posmievali, iní hovorili: "O tom si ťa vypočujem inokedy." 33 Tak Pavol spomedzi nich odišiel. 34 No niektorí mužovia sa pridali k nemu a uverili. Medzi nimi aj Dionýz Areopagita, žena menom Damaris a iní s nimi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk