Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

1 V ten deň Debora a Barak, Abinoamov syn, spievali: 2 Za to, že si bojovníci v Izraeli rozpustili vlasy, za to, že sa dobrovoľne ponúkol ľud, velebte Jahveho! 3 Počúvajte, králi, načúvajte, kniežatá! Zaspievam Jahvemu, zahrám žalm Jahvemu, Bohu Izraela. 4 Jahve, keď si vychádzal zo Seiru, keď si kráčal z edomských polí, zem sa triasla, nebesá pretekali, z oblakov pršalo, len sa tak lialo. 5 Vrchy sa knísali pred Jahvem, pred Jahvem zo Sinaja, pred Jahvem, Bohom Izraela. 6 Za dní Šamgara, Anatovho syna, za dní Jael prestali karavány chodiť, tí, čo sa museli na cesty vydať, chodili bočnými chodníkmi. 7 Vymizli hrdinskí vodcovia v Izraeli, veru vymizli, dokiaľ si nepovstala, Debora, dokiaľ si nepovstala, matka v Izraeli! 8 Vyberali si nových bohov, vtedy bola vojna pred bránami, ale nebolo vidno štít ani kopiju pre štyridsaťtisíce v Izraeli. 9 Moje srdce je s náčelníkmi Izraela, s dobrovoľníkmi z môjho ľudu! Velebte Jahveho! 10 Vy, čo jazdíte na bielych osliciach a sedíte na kobercoch, i vy, čo kráčate cestami, spievajte 11 ozvenou na hlasy pastierove pri napájadlách. Tam rozprávajú o víťazstvách Jahveho, o víťazstvách jeho moci v Izraeli. (Vtedy Jahveho ľud zostúpil k bránam.) 12 Precitni, precitni, Debora! precitni, precitni, zanôť pieseň! Odvahu! Povstaň, Barak! Zajmi tých, čo teba zajali, syn Abinoamov! 13 Vtedy už Izrael zostúpil k bránam, Jahveho ľud zostúpil bojovať za svoju vec ako hrdina. 14 Efraimove kniežatá stoja už v údolí, za tebou Benjamín je medzi tvojimi. Z Machira schádzajú náčelníci. Zo Zabulona zas tí, čo nosia veliteľské žezlo. 15 S Deborou sú Isacharove kniežatá a Neftali s Barakom údolím rútia sa za nimi. V rodoch Rubenových veľké porady. 16 Prečo si ostal sedieť medzi košiarmi? Počúvať hvízdanie pri stádach? (V rodoch Rubenových veľké porady.) 17 Galaád zostal za Jordánom a prečo Dan býva na lodiach? Ašer si býva na brehu mora, pokojne prebýva vo svojich prístavoch. 18 Zabulon je ľud, čo sa vystavil smrti, tak ako Neftali, na vysokých stráňach. 19 Králi prišli, bojovali, vtedy bojovali kanaánski králi, v Tanaku, pri megidských vodách, ale striebro si neodniesli v korisť. 20 Z vysokého neba hviezdy bojovali, zo svojich dráh bojovali proti Siserovi. 21 Potok Kišon ich zmietol, praveký potoka, potok Kišon! Vykroč rázne, moja duša! 22 Vtedy dupotali konské kopytá, letia preč, cvalom letia jeho mocné žrebce. 23 Preklínajte Meroz, vraví anjel Jahveho, kľajte, kľajte jeho ľudí, lebo neprišli na pomoc Jahvemu, na pomoc Jahvemu medzi hrdinami. 24 Požehnaná buď medzi ženami, Jael, (žena Kenijca Chebera), medzi ženami, čo bývajú v stanoch, buď požehnaná! 25 On žiadal vodu, ona dala mlieko, v kniežacej čaši priniesla smotanu. 26 Ruku vystrela po kolíku stanu, pravica jej siahla po mlatku kováča. Udrela Siseru! Rozbila mu hlavu, prerazila, roztrieskala mu sluchy. 27 K nohám sa jej zrútil, padol a už nepovstáva; k nohám sa jej zrútil, padol, tam, kde sa zrútil, tam aj dokonáva. 28 Oknom sa nakláňa, zďaleka vyzerá matka Siserova, cez mrežovanie kvíli: "Prečo jeho voz mešká tak dlho? Prečo sa hrmot jeho vojnových vozov neozýva?" 29 Najmúdrejšia z princezien jej odpovedá a ona si tiež vetí tieto slová: 30 "Iste znášajú a delia si korisť: jedno dievča, dve dievčatá každému z vojakov, korisť pestrých vyšívaných šiat pre Siseru, jednu výšivku, dve výšivky pre mňa na krk." 31 Tak nech zhynú, Jahve, všetci tvoji nepriatelia! A tí, čo ťa milujú, nech sú ako slnce, keď vychádza vo svojej sile! Potom krajina mala pokoj štyridsať rokov.