Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Jahve v krajine, aby nimi skúšal všetkých Izraelcov, ktorí nepoznali boje o Kanaán 2 (to bolo jedine preto, aby sa potomkovia Izraelcov naučili bojovať; aspoň tí, ktorí to predtým nevedeli): 3 päť filištínskych kniežat, všetci Kanaánci, Sidonci, Chetejci, ktorí obývali Libanonské pohorie od vrchu Baal-Chermon až po vstup do Chamatu. 4 Chcel nimi skúšať Izrael, aby sa vedelo, či budú zachovávať príkazy, ktoré Jahve dal ich otcom skrze Mojžiša. 5 Izraelci bývali uprostred Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov; 6 brali si ich dcéry za ženy, dávali svoje dcéry ich synom a uctievali si ich bohov. 7 Izraelci robili, čo je zlé v Jahveho očiach. Zabudli na Jahveho, svojho Boha, a slúžili Baalom a Ašerám. 8 Vtedy vzbĺkol Jahveho hnev proti Izraelcom a odovzdal ich do rúk Kušan-Rišeatajima, kráľa Edomu, a Izraelci boli osem rokov poddaní Kušan-Rišeatajimovi. 9 Vtedy Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu a Jahve vzbudil Izraelcom osloboditeľa, Otniela, syna Kalebovho mladšieho brata Kenaza, a ten ich vyslobodil. 10 Zostúpil na neho Jahveho duch a stal sa sudcom Izraela. Vytiahol do boja a Jahve vydal do jeho rúk Kušan-Rišeatajima, kráľa Edomu, a zvíťazil nad Kušan-Rišeatajimom. 11 Tak mala krajina štyridsať rokov pokoj. Potom Otniel, Kenazov syn, zomrel. 12 Izraelci znovu začali robiť, čo je zlé v Jahveho očiach, a Jahve dal moabskému kráľovi Eglonovi moc nad Izraelom, pretože robili, čo je zlé v Jahveho očiach. 13 Eglon zhromaždil okolo seba Ammonových synov a Amaleka, vytiahol proti Izraelu, porazil ho a obsadil Mesto paliem. 14 Izraelci slúžili moabskému kráľovi Eglonovi osemnásť rokov. 15 Vtedy Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu a Jahve im vzbudil osloboditeľa: Ehuda, syna Benjamínovca Geru, ktorý bol ľavák. Izraelci ho poverili, aby zaniesol poplatok moabskému kráľovi Eglonovi. 16 Ehud si zhotovil dvojsečnú dýku, dlhú jeden goméd (piaď), a pripásal si ju pod šaty na pravý bok. 17 Potom zaniesol poplatok moabskému kráľovi Eglonovi. Eglon bol veľmi tučný. 18 Keď sa skončilo odovzdávanie poplatkov, prepustil ľudí, čo ich niesli. 19 No on sám sa vrátil od modiel pri Gilgale a povedal: "Ó, kráľ, mám pre teba tajné slovo." Kráľ prikázal: "Ticho!" a všetci, ktorí boli pri ňom, odišli. 20 Ehud vošiel k nemu a on sedel vo svojej chladnej hornej sieni, ktorú mal sám pre seba. Ehud mu povedal: "Mám pre teba Božie slovo." Eglon hneď vstal zo svojho trónu. 21 Vtedy Ehud siahol ľavou rukou po dýke na pravom boku a vrazil mu ju do brucha. 22 Za čepeľou vnikla aj rukoväť; a sadlo sa zavrelo za čepeľou, lebo Ehud mu nevytiahol dýku z brucha. 23 Potom Ehud vyšiel cez záchod, zavrel za sebou dvere hornej siene a zatiahol závoru. 24 Keď vyšiel, sluhovia sa vrátili a keď videli dvere hornej siene zamknuté závorou, povedali si: "Zaiste si odbavuje potrebu v chladnej miestnosti." 25 Čakali až do omrzenia, lebo stále neotváral dvere hornej siene. Napokon vzali kľúč a otvorili: a tam ich pán ležal mŕtvy na zemi. 26 Kým oni čakali, Ehud ušiel. Prešiel popri modlách a ušiel do bezpečia do Seiry. 27 Len čo došiel, zatrúbil na rohu na Efraimskom pohorí a Izraelci zostúpili s ním z pohoria a on na ich čele. 28 A povedal im: "Poďte za mnou, lebo Jahve vám vydal do rúk vašich nepriateľov Moabcov." Zostúpili za ním a Moabcom obsadili jordánske brody a nikomu nedovolili prejsť. 29 Vtedy pobili z Moabcov na desaťtisíc mužov, všetko silných a udatných, ani jeden neunikol. 30 V ten deň bol Moab pokorený pod ruku Izraela a krajina mala pokoj osemdesiat rokov. 31 Po ňom bol Šamgar, Anatov syn. On porazil šesťsto Filištíncov bodcom na voly a tiež vyslobodil Izrael.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk