Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Príhoda s bránami Gazy

1 Potom Samson išiel do Gazy, videl tam jednu neviestku a vošiel k nej.
2 Keď Gazanom oznámili: "Prišiel sem Samson," postavili hliadky a celú noc na neho striehli pri mestskej bráne. Celú noc boli ticho, lebo si povedali: "Počkajme, kým sa rozvidnie, a zabijeme ho." 3 Samson zostal ležať do polnoci. O polnoci vstal, chytil vráta mestskej brány i s dvoma verajami, vytrhol ich so závorou, položil si na plecia a vyniesol na vrchol hory, ktorá je naproti Chebronu.

Dalila zrádza Samsona

4 Potom sa zamiloval do istej ženy v doline Sorek, ktorá sa volala Dalila.
5 Prišli k nej filištínske kniežatá a povedali jej: "Zveď ho a vyzveď sa, odkiaľ pochádza jeho veľká sila a ako by sme ho mohli premôcť a poviazať, aby sme ho skrotili. Potom ti každý z nás dá tisíc sto šeklov striebra." 6 Dalila povedala Samsonovi: "Povedz mi, prosím ťa, odkiaľ pochádza tvoja veľká sila a čím ťa treba poviazať, aby ťa skrotili." 7 Samson jej odpovedal: "Ak ma poviažu siedmimi čerstvými tetivami z luku, ktoré ešte nevyschli, stratím svoju silu a budem ako ktorýkoľvek človek." 8 Filištínske kniežatá jej priniesli sedem čerstvých tetív z luku, ktoré ešte nevyschli, a ona ho nimi poviazala. 9 V izbičke mala ukrytých mužov. A ona na neho skríkla: "Filištínci na teba, Samson!" On však roztrhol tetivy z luku, ako sa trhá niť z kúdele, keď pocíti oheň. Tak tajomstvo jeho sily zostalo neznáme. 10 Vtedy povedala Dalila Samsonovi: "Podviedol si ma, luhal si mi. Ale teraz mi prezraď, prosím ťa, čím ťa treba poviazať." 11 On jej odpovedal: "Keby ma pevne poviazali novými povrazmi, ktoré ešte neboli použité, stratil by som svoju silu a bol by som ako ktorýkoľvek človek." 12 Vtedy Dalila vzala nové povrazy, poviazala ho nimi a potom skríkla: "Filištínci na teba, Samson!" A v izbičke mala skrytých mužov. Ale on postŕhal povrazy z ramien ako nite. 13 Dalila znovu povedala Samsonovi: "Až doteraz si ma podvádzal a luhal si mi. Povedz mi, čím ťa treba poviazať." Odpovedal jej: "Keby si votkala sedem pramienkov mojich vlasov do tkáčskej osnovy a tlčením bidielkom ich prirazila, stratil by som svoju silu a zostal by som ako ktorýkoľvek človek." 14 Ona ho uspala, potom votkala sedem prameňov jeho vlasov do tkáčskej osnovy, tlčením bidielkom ich prirazila a skríkla naň: "Filištínci na teba, Samson!" Prebudil sa zo spánku a vytrhol bidielko i s tkáčskou osnovou. 15 Dalila mu povedala: "Ako môžeš hovoriť, že ma miluješ, keď tvoje srdce nie je pri mne? Už trikrát si ma podviedol a neprezradil si mi, odkiaľ pochádza tvoja veľká sila." 16 A keď ho celé dni obťažovala a dorážala na neho svojimi rečami, otrávila mu život až na smrť. 17 Otvoril jej celé svoje srdce a povedal: "Britva ešte nikdy neprešla po mojej hlave, lebo som Bohu zasvätený od matkinho lona. Keby ma ostrihali, opustila by ma moja sila, oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia." 18 Dalila videla, že jej otvoril celé svoje srdce, dala zavolať filištínske kniežatá a povedala im: "Tentoraz poďte, lebo mi odhalil celé svoje srdce." Filištínske kniežatá prišli k nej a doniesli so sebou aj striebro. 19 Ona uspala Samsona na svojich kolenách, zavolala jedného muža a dala mu odstrihnúť sedem pramienkov vlasov z hlavy. Tak ho začala ovládať a jeho sila ho opustila. 20 Skríkla: "Filištínci na teba, Samson!" Keď sa prebudil zo spánku, povedal si: "Vyviaznem z toho ako inokedy a vyslobodím sa." Ale nevedel, že Jahve odstúpil od neho. 21 Filištínci ho chytili, vyklali mu oči a odviedli ho do Gazy. Spútali ho dvojitými bronzovými reťazami a vo väzení točil mlynský kameň.

Samsonova pomsta a smrť

22 Ale po ostrihaní mu vlasy na hlave znovu začali rásť.
23 Filištínske kniežatá sa zišli, aby priniesli veľkú obetu svojmu bohu Dagonovi a aby sa oddali radovánkam. Hovorili: "Náš boh vydal nám do rúk nášho nepriateľa Samsona." 24 Keď ľud videl svojho boha, prepukol v oslavné výkriky na jeho počesť a hovoril: "Náš boh vydal nám do rúk nášho nepriateľa Samsona, ktorý pustošil našu krajinu a rozmnožoval našich mŕtvych." 25 A pretože sa im srdce rozveselilo, vykrikovali: "Zavolajte Samsona, nech nás zabáva!" Doviedli teda Samsona z väzenia a on pred nimi robil všelijaké kúsky. Potom ho postavili medzi stĺpy. 26 Tu povedal Samson chlapcovi, ktorý ho vodil za ruku: "Veď ma a nechaj ma ohmatať tie stĺpy, na ktorých spočíva budova, aby som sa o ne oprel." 27 Dom bol plný mužov a žien. Boli tam všetky filištínske kniežatá a na streche asi tritisíc mužov a žien, ktorí sa pozerali na Samsonove kúsky. 28 Samson vzýval Jahveho a zvolal: "Pane Jahve, prosím ťa, spomeň si na mňa, daj mi silu ešte tento raz, ó Bože, nech sa vypomstím Filištíncom jednou ranou za svoje dve oči." 29 Samson nahmatal dva prostredné stĺpy, na ktorých spočívala budova, zaprel sa do nich, do jedného pravou a do druhého ľavou rukou, 30 a zvolal: "Nech zomriem s Filištíncami!" Zaprel sa zo všetkých síl a budova sa zrútila na kniežatá a na všetok ľud, ktorý tam bol. Tých, ktorých zahubil zomierajúc, bolo viac ako tých, ktorých pobil za svojho života. 31 Nato prišli jeho bratia a celý dom jeho otca, vzali jeho telo, vrátili sa a pochovali ho medzi Coreou a Eštaolom v hrobe jeho otca Manoacha. Súdil Izrael dvadsať rokov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk