Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

Príhoda s bránami Gazy

1 Potom Samson išiel do Gazy, videl tam jednu neviestku a vošiel k nej.
2 Keď Gazanom oznámili: "Prišiel sem Samson," postavili hliadky a celú noc na neho striehli pri mestskej bráne. Celú noc boli ticho, lebo si povedali: "Počkajme, kým sa rozvidnie, a zabijeme ho." 3 Samson zostal ležať do polnoci. O polnoci vstal, chytil vráta mestskej brány i s dvoma verajami, vytrhol ich so závorou, položil si na plecia a vyniesol na vrchol hory, ktorá je naproti Chebronu.

Dalila zrádza Samsona

4 Potom sa zamiloval do istej ženy v doline Sorek, ktorá sa volala Dalila.
5 Prišli k nej filištínske kniežatá a povedali jej: "Zveď ho a vyzveď sa, odkiaľ pochádza jeho veľká sila a ako by sme ho mohli premôcť a poviazať, aby sme ho skrotili. Potom ti každý z nás dá tisíc sto šeklov striebra." 6 Dalila povedala Samsonovi: "Povedz mi, prosím ťa, odkiaľ pochádza tvoja veľká sila a čím ťa treba poviazať, aby ťa skrotili." 7 Samson jej odpovedal: "Ak ma poviažu siedmimi čerstvými tetivami z luku, ktoré ešte nevyschli, stratím svoju silu a budem ako ktorýkoľvek človek." 8 Filištínske kniežatá jej priniesli sedem čerstvých tetív z luku, ktoré ešte nevyschli, a ona ho nimi poviazala. 9 V izbičke mala ukrytých mužov. A ona na neho skríkla: "Filištínci na teba, Samson!" On však roztrhol tetivy z luku, ako sa trhá niť z kúdele, keď pocíti oheň. Tak tajomstvo jeho sily zostalo neznáme. 10 Vtedy povedala Dalila Samsonovi: "Podviedol si ma, luhal si mi. Ale teraz mi prezraď, prosím ťa, čím ťa treba poviazať." 11 On jej odpovedal: "Keby ma pevne poviazali novými povrazmi, ktoré ešte neboli použité, stratil by som svoju silu a bol by som ako ktorýkoľvek človek." 12 Vtedy Dalila vzala nové povrazy, poviazala ho nimi a potom skríkla: "Filištínci na teba, Samson!" A v izbičke mala skrytých mužov. Ale on postŕhal povrazy z ramien ako nite. 13 Dalila znovu povedala Samsonovi: "Až doteraz si ma podvádzal a luhal si mi. Povedz mi, čím ťa treba poviazať." Odpovedal jej: "Keby si votkala sedem pramienkov mojich vlasov do tkáčskej osnovy a tlčením bidielkom ich prirazila, stratil by som svoju silu a zostal by som ako ktorýkoľvek človek." 14 Ona ho uspala, potom votkala sedem prameňov jeho vlasov do tkáčskej osnovy, tlčením bidielkom ich prirazila a skríkla naň: "Filištínci na teba, Samson!" Prebudil sa zo spánku a vytrhol bidielko i s tkáčskou osnovou. 15 Dalila mu povedala: "Ako môžeš hovoriť, že ma miluješ, keď tvoje srdce nie je pri mne? Už trikrát si ma podviedol a neprezradil si mi, odkiaľ pochádza tvoja veľká sila." 16 A keď ho celé dni obťažovala a dorážala na neho svojimi rečami, otrávila mu život až na smrť. 17 Otvoril jej celé svoje srdce a povedal: "Britva ešte nikdy neprešla po mojej hlave, lebo som Bohu zasvätený od matkinho lona. Keby ma ostrihali, opustila by ma moja sila, oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia." 18 Dalila videla, že jej otvoril celé svoje srdce, dala zavolať filištínske kniežatá a povedala im: "Tentoraz poďte, lebo mi odhalil celé svoje srdce." Filištínske kniežatá prišli k nej a doniesli so sebou aj striebro. 19 Ona uspala Samsona na svojich kolenách, zavolala jedného muža a dala mu odstrihnúť sedem pramienkov vlasov z hlavy. Tak ho začala ovládať a jeho sila ho opustila. 20 Skríkla: "Filištínci na teba, Samson!" Keď sa prebudil zo spánku, povedal si: "Vyviaznem z toho ako inokedy a vyslobodím sa." Ale nevedel, že Jahve odstúpil od neho. 21 Filištínci ho chytili, vyklali mu oči a odviedli ho do Gazy. Spútali ho dvojitými bronzovými reťazami a vo väzení točil mlynský kameň.

Samsonova pomsta a smrť

22 Ale po ostrihaní mu vlasy na hlave znovu začali rásť.
23 Filištínske kniežatá sa zišli, aby priniesli veľkú obetu svojmu bohu Dagonovi a aby sa oddali radovánkam. Hovorili: "Náš boh vydal nám do rúk nášho nepriateľa Samsona." 24 Keď ľud videl svojho boha, prepukol v oslavné výkriky na jeho počesť a hovoril: "Náš boh vydal nám do rúk nášho nepriateľa Samsona, ktorý pustošil našu krajinu a rozmnožoval našich mŕtvych." 25 A pretože sa im srdce rozveselilo, vykrikovali: "Zavolajte Samsona, nech nás zabáva!" Doviedli teda Samsona z väzenia a on pred nimi robil všelijaké kúsky. Potom ho postavili medzi stĺpy. 26 Tu povedal Samson chlapcovi, ktorý ho vodil za ruku: "Veď ma a nechaj ma ohmatať tie stĺpy, na ktorých spočíva budova, aby som sa o ne oprel." 27 Dom bol plný mužov a žien. Boli tam všetky filištínske kniežatá a na streche asi tritisíc mužov a žien, ktorí sa pozerali na Samsonove kúsky. 28 Samson vzýval Jahveho a zvolal: "Pane Jahve, prosím ťa, spomeň si na mňa, daj mi silu ešte tento raz, ó Bože, nech sa vypomstím Filištíncom jednou ranou za svoje dve oči." 29 Samson nahmatal dva prostredné stĺpy, na ktorých spočívala budova, zaprel sa do nich, do jedného pravou a do druhého ľavou rukou, 30 a zvolal: "Nech zomriem s Filištíncami!" Zaprel sa zo všetkých síl a budova sa zrútila na kniežatá a na všetok ľud, ktorý tam bol. Tých, ktorých zahubil zomierajúc, bolo viac ako tých, ktorých pobil za svojho života. 31 Nato prišli jeho bratia a celý dom jeho otca, vzali jeho telo, vrátili sa a pochovali ho medzi Coreou a Eštaolom v hrobe jeho otca Manoacha. Súdil Izrael dvadsať rokov.