Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

1 Potom jej povedala jej svokra Noemi: "Dcéra moja, chcem ti vyhľadať domov, kde by si sa cítila dobre. 2 Tak teda: náš príbuzný Booz, s ktorého slúžkami si pracovala, tejto noci previeva jačmeň na humne. 3 Umy sa, natri sa voňavkou, zahaľ sa do svojho plášťa a choď na humno, ale nedaj sa mu poznať, kým neprestane jesť a piť. 4 Keď si ľahne, všimni si miesto, kde si ľahne; potom príď, odkry prikrývku pri jeho nohách a ľahni si. On ti potom povie, čo máš robiť." 5 Rút jej odpovedala: "Urobím všetko, čo mi kážeš." 6 Potom zišla na humno a urobila všetko, čo jej prikázala svokra. 7 Booz jedol a pil a potom v dobrej nálade išiel spať na okraj hŕby obilia. Vtedy prišla Rút celkom tíško, uvoľnila si kúsok miesta pri jeho nohách a ľahla si. 8 O polnoci sa striasol od chladu, obrátil sa a videl nejakú ženu ležať pri svojich nohách. 9 Spýtal sa: "Kto si?" Odpovedala: "Som Rút, tvoja slúžka. Rozostri okraj svojho plášťa na svoju slúžku, lebo máš právo výkupu." 10 On jej povedal: "Nech ťa Jahve požehná, dcéra moja. Tento druhý skutok lásky, ktorý konáš, je ešte lepší ako ten prvý, lebo si nevyhľadávala mládencov, ani chudobných, ani bohatých. 11 Teraz sa však neboj, dcéra moja. Urobím všetko, čo si žiadaš, lebo všetok ľud v bráne môjho mesta vie, že si čnostná žena. 12 A teraz, je pravda, že ja mám právo výkupu, ale je ešte bližší príbuzný, ako som ja. 13 Prenocuj tu a ak ráno bude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo, dobre, nech ho uplatní. Ak ho však nebude chcieť uplatniť, potom ho uplatním ja. Ako že žije Jahve! Zostaň tu až do rána." 14 A tak zostala ležať pri jeho nohách až do rána. Potom vstala skôr, ako môže človek rozoznať človeka; on si povedal: "Nech sa nedozvedia, že táto žena prišla na humno." 15 Potom dodal: "Daj sem plášť, ktorý máš na sebe, a podrž ho!" Podržala ho a on jej nameral šesť mier jačmeňa a naložil jej to. A ona sa vrátila do mesta. 16 Keď Rút došla ku svojej svokre, tá sa jej pýtala: "Ako si pochodila, dcéra moja?" Rút jej porozprávala všetko, čo jej urobil ten človek. 17 Povedala: "Týchto šesť mier jačmeňa mi dal so slovami: ‚Nemôžeš sa vrátiť naprázdno ku svojej svokre.‘" 18 Noemi jej povedala: "Len vyčkaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, ako sa to skončí. Ten muž neustane, kým túto vec dnes nedokončí."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk