Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

1 Noemi mala príbuzného zo strany svojho muža. Bol to bohatý človek z Elimelechovho rodu a volal sa Booz. 2 Moabka Rút povedala Noemi: "Dovoľ mi ísť na pole zbierať klasy za tým, u koho nájdem milosť." Ona jej odpovedala: "Choď, dcéra moja." 3 Rút sa teda vybrala a odišla na pole a zbierala klasy za žencami. Stalo sa, že to bola roľa Booza, ktorý pochádzal z Elimelechovho rodu. 4 A tu Booz prichádzal z Betlehema. "Jahve s vami!" povedal žencom a oni odpovedali: "Žehnaj ťa Jahve!" 5 Nato sa Booz opýtal sluhu, postaveného nad žencami: "Čia je táto mladá žena?" 6 A sluha, postavený nad žencami, odpovedal: "Táto mladá žena je tá Moabka, ktorá prišla s Noemi z Moabských polí. 7 Povedala: ‚Dovoľ mi, prosím, zbierať klasy a paberkovať, čo padá zo snopov po žencoch.‘ Prišla teda a zostala; od rána až doteraz si sotva odpočinula." 8 Booz povedal Rút: "Počuj, dcéra moja! Nechoď zbierať na iné pole, ani neodchádzaj odtiaľto, ale pridŕžaj sa mojich slúžok. 9 Podívaj sa, na ktorú roľu idú žať, a choď za nimi. Sluhom som prikázal, aby ťa neobťažovali. Keď budeš smädná, choď ku džbánom a napi sa z toho, čo sluhovia načerpali." 10 Vtedy Rút padla pred ním tvárou k zemi, poklonila sa mu a povedala: "Ako to, že som našla milosť v tvojich očiach, tak, že sa ma ujímaš, hoci som len cudzinka?" 11 Booz jej odpovedal: "Preto, lebo mi oznámili všetko, čo si urobila pre svoju svokru po smrti svojho muža, ako si opustila svojho otca, svoju matku a svoj rodný kraj a prišla si medzi ľud, ktorý si predtým nikdy nepoznala, ani od včerajška, ani od predvčerajška. 12 Nech ti Jahve odplatí, čo si vykonala; nech ti dá dokonalú odmenu Jahve, Boh Izraela, pod ktorého krídla si sa prišla ukryť!" 13 Ona povedala: "Kiež by som vždy našla milosť v tvojich očiach, môj pane! Ty si ma posmelil, keď si dobrotivo rozprával so svojou slúžkou, hoci ja sa nemôžem rovnať ani jednej z tvojich slúžok." 14 Keď bol čas jesť, Booz povedal Rút: "Poď sem, zajedz si z tohto chleba a omoč si svoj krajec v octe." Sadla si vedľa žencov a Booz jej urobil aj hodne praženého zrna. Najedla sa dosýta a zvyšok si nechala. 15 Keď vstala zberať klasy, Booz prikázal svojim sluhom: "Nechajte ju zbierať aj medzi snopmi a nerobte jej nepríjemnosti. 16 Ba aj náročky jej vytiahnite nejaké klasy zo svojich hrstí a nechajte ich padnúť, aby ich mohla pozbierať, neokrikujte ju za to." 17 Rút paberkovala na poli až do večera. Keď vymlátila to, čo nazbierala, bola toho asi jedna efa jačmeňa. 18 Vzala to so sebou a šla do mesta. Jej svokra videla, čo nazbierala. Potom vybrala a dala jej to, čo jej odložila zo svojho jedla. 19 Vtedy sa jej svokra pýtala: "Kde si dnes zbierala klasy, kde si pracovala? Nech je požehnaný, kto sa ťa ujal!" Rút oznámila svojej svokre, u koho pracovala, povedala: "Človek, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Booz." 20 Noemi povedala svojej neveste: "Nech ho požehná Jahve, ktorý neprestáva prejavovať svoju dobrotu ani živým, ani mŕtvym!" A Noemi dodala: "Ten človek je náš blízky príbuzný a je jedným z tých, čo majú na nás právo výkupu." 21 Vtedy povedala Moabka Rút: "Aj toto mi ešte povedal: Drž sa mojich sluhov, kým nedokončia celú moju žatvu." 22 Noemi povedala svojej neveste Rút: "Dobre je, dcéra moja, že budeš chodiť s jeho slúžkami, aspoň ti na inom poli nebudú ubližovať." 23 Tak sa pridŕžala Boozových slúžok pri zbieraní klasov až do zožatia jačmeňa a do zožatia pšenice. Bývala u svojej svokry.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk