Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Podriadiť sa civilnej moci

1 Každý nech sa podriadi ustanovenej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.
2 Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolajú odsúdenie. 3 Lebo vrchnosti sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu, 4 lebo ona je v službe Boha pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč! Je v službe Boha, vykonáva hnev na tom, kto robí zle. 5 Preto sa treba podriadiť nielen zo strachu pred trestom, ale aj kvôli svedomiu. 6 Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyberajú, sú Božími sluhami. 7 Dávajte každému, čo mu patrí: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.

Láska, súhrn Zákona

8 Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem vzájomnej lásky: veď kto miluje druhého, splnil zákon.
9 Lebo: Necudzolož! Nezabíjaj! Nekradni! Nepožiadaj! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Miluj svojho blížneho ako seba samého. 10 Láska nerobí zle blížnemu. Láska je naplnením Zákona.

Kresťan je dieťa svetla

11 Však viete, v akých časoch žijeme. Nadišla hodina, aby ste sa zobudili zo sna; teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme uverili.
12 Noc pokročila, deň sa priblížil. Zahoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. 13 Ako sa sluší vo dne, žime počestne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti. 14 Ale oblečte si Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo podľa jeho žiadostí.