Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

Duchovná bohoslužba

1 Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás povzbudzujem, aby ste svoje telá prinášali ako obetu živú, svätú, milú Bohu: to je vaša duchovná bohoslužba.
2 Nepripodobňujte sa zmýšľaniu tohto sveta, ale nechajte sa premeniť Bohom úplnou obnovou vášho zmýšľania. Tak budete môcť chápať, čo je Božia vôľa, totiž, čo je potrebné, jemu milé a dokonalé.

Pokora a láska v spoločenstve

3 Milosťou, ktorá mi je daná, hovorím každému z vás, aby ste sa nepreceňovali, ale aby ste sa cenili správnym spôsobom podľa stupňa viery, ktorú každému dal Boh.
4 Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. 6 Podľa schopností, ktoré nám Boh dal, máme rozličné úlohy. Ak sme dostali dar prorokovať, ohlasujeme Božie slovo v súlade s vierou, ktorú sme dostali. 7 Ak sme dostali dar pomáhať iným, pomáhajme im! Kto má dar učiť, nech učí. 8 Kto má dar povzbudzovania, nech povzbudzuje! Kto dáva niečo iným, nech to robí nezištne. Kto je predstavený v spoločenstve, nech je starostlivý. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne. 9 Vaša láska nech je bez pretvárky! Nenáviďte zlo! Priľnite k dobru! 10 Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti! 11 V horlivosti neochabujte, buďte horlivého ducha, slúžte Pánovi! 12 Nech vám nádej dodáva radosti, v súžení buďte stáli, v modlitbe vytrvalí! 13 Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní!

Láska ku všetkým ľuďom, aj k nepriateľom

14 Žehnajte tých, čo vás prenasledujú; žehnajte a nepreklínajte!
15 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! 16 Majte navzájom to isté priaznivé zmýšľanie jeden o druhom, nemyslite si o sebe vysoko, ale prikláňajte sa k tomu, čo je ponížené. Nemajte záľubu vo vlastnej múdrosti! 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Majte na srdci, čo je dobré pred všetkými ľuďmi! 18 Žite v pokoji so všetkými, ak je to možné a záleží to na vás. 19 Milovaní, nepomstite sa sami, ale ponechajte miesto hnevu! Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. 20 Ale keď je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, daj mu piť; keď to spravíš, žeravé uhlie mu nasypeš na hlavu. 21 Nedaj sa premôcť zlom, ale dobrom premáhaj zlo!