Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

11. kapitola

Zvyšok Izraela

1 Pýtam sa teda: Či Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelec, Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa.
2 Boh neodvrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo neviete, čo hovorí Písmo o Eliášovi, ktorý sa žaluje Bohu na Izrael: 3 Pane, tvojich prorokov pozabíjali, tvoje oltáre zborili. Zostal som sám a aj na môj život striehnu. 4 Čo mu odpovedal Boh? Zachoval som si sedemtisíc mužov, ktorí nezohli kolená pred Baalom. 5 Tak aj v tomto čase zostal zvyšok, vyvolený z milosti. 6 Ale ak z milosti, už nie pre skutky, inak by milosť nebola milosťou. 7 Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal; ale dosiahli to vyvolení. Ostatní boli zatvrdení, 8 ako je napísané v Písme: Boh im dal ducha tvrdého spánku: nemajú oči, aby videli, uši, aby počuli, až do dnešného dňa. 9 Dávid tiež hovorí: Nech ich vlastný stôl je im nástrahou, pascou, pohoršením a odplatou! 10 Nech sa im v očiach zatmie, aby nevideli, a ich chrbát navždy zohni!

Budúca obnova

11 Teraz sa pýtam: Vari sa tak potkli, aby padli? Vôbec nie! Ale ich pád priniesol spásu pohanom, aby potom na nich žiarlili.
12 Ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich malý počet bohatstvom pre pohanov, čím bude ich plná účasť? 13 No hovorím vám, pohanom: Ako apoštol pohanov vážim si svoju službu, 14 ale s tou nádejou, že vzbudím žiarlivosť svojich pokrvných a zachránim z nich aspoň niekoľkých. 15 Lebo ak ich odvrhnutie je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie vzkriesením z mŕtvych?

Planá oliva a oliva štepená

16 Ak sú prvotiny cesta zasvätené Bohu, tak aj celé cesto je Bohu zasvätené. Ak je svätý koreň, potom aj ratolesti.
17 Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty, planá oliva, bol si zaštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a oleji olivy, 18 nevyvyšuj sa nad tie ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, mysli, že ty nenesieš koreň, ale koreň teba. 19 Povieš: Tie ratolesti boli odťaté, aby som bol zaštepený ja. 20 Dobre. Boli odťaté preto, že neverili, a teba drží viera. Nenamýšľaj si, radšej sa boj! 21 Ak Boh neušetril Židov, prirodzené ratolesti, ani teba neušetrí! 22 Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš verný tomu dobru; inak budeš aj ty odťatý. 23 Ale aj oni budú naštepení späť, ak nezostanú v nevere: Boh má totiž moc znovu ich naštepiť. 24 Veď ak si ty bol odrezaný z planej olivy, na ktorú si od prírody patril, a si zaštepený proti prírode do dobrej olivy, o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí, čo pochádzajú z nej!

Obrátenie Izraela

25 Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a mali záľubu vo vlastnej múdrosti, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov,
26 a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané: Zo Siona príde Vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť. 27 A toto bude moja zmluva s nimi, keď odstránim ich hriechy. 28 Vzhľadom na šírenie evanjelia sú Božími nepriateľmi kvôli vám; vzhľadom na vyvolenie sú milovanými kvôli svojim otcom. 29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. 30 Ako ste vy kedysi neposlúchali Boha a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neposlušnosť, 31 tak aj oni teraz neposlúchajú pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby aj oni dostali milosrdenstvo v prítomnom čase. 32 Boh totiž všetkých uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.

Hymnus na milosrdnú múdrosť

33 Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedy! Aké nepochopiteľné sú jeho rozhodnutia a nevyspytateľné jeho cesty!
34 Veď kto pozná Pánovo zmýšľanie? Kto bol jeho radcom? 35 Kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? 36 Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky! Amen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk