Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Pohostinná Múdrosť

1 Múdrosť si vystavala dom, sedem stĺpov v ňom postavila.
2 Potom pozabíjala dobytok, pripravila víno, prestrela svoj stôl. 3 Rozoslala svoje posolkyne, aby vyhlásili z mestských veží: 4 "Kto je neskúsený, nech príde ku mne!" Pochabým ľuďom odkázala: 5 "Poďte, stolujte so mnou! Napite sa vína, ktoré som pripravila! 6 Zanechajte pochabosť a budete žiť. Dajte sa na cestu múdrosti!" Proti posmievačom

Proti posmievačom

7 Napomeň posmeškára, pritiahneš si jeho nadávky. Napomeň zlého človeka, utŕžiš urážku.
8 Posmievača nenapomínaj, bude zaujatý proti tebe! Múdreho človeka napomeň, stane sa ti priateľom! 9 Pouč múdreho, bude ešte múdrejší! Pouč dobrého, zveľadí svoje vedomosti! 10 Prvým krokom k múdrosti je úcta voči Jahvemu, pravou rozumnosťou je poznanie Najsvätejšieho. 11 Ja, Múdrosť, rozmnožím tvoje dni, predĺžim roky tvojho života. 12 Ak si múdry, bude ti to na osoh, ak si namyslený, bude ti to na škodu.

Hlúposť sa opičí po múdrosti

13 Pani Hlúposť je stvora vrtkavá. Sprostučká. Ničomu nerozumie.
14 Vysedáva predo dvermi svojho domu, na návršiach mesta ako na tróne. 15 Pozýva okoloidúcich, čo sa náhlia svojou cestou: 16 "Kto je neskúsený, nech príde ku mne!" Pochabému človeku hovorí: 17 "Aj voda ukradnutá chutí sladko. Veľmi chutný je chlieb tajne vzatý!" 18 A ten človek nevie, že tu bývajú tiene smrti, že pozvaní schádzajú do údolia pekla.