Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

Pohostinná Múdrosť

1 Múdrosť si vystavala dom, sedem stĺpov v ňom postavila.
2 Potom pozabíjala dobytok, pripravila víno, prestrela svoj stôl. 3 Rozoslala svoje posolkyne, aby vyhlásili z mestských veží: 4 "Kto je neskúsený, nech príde ku mne!" Pochabým ľuďom odkázala: 5 "Poďte, stolujte so mnou! Napite sa vína, ktoré som pripravila! 6 Zanechajte pochabosť a budete žiť. Dajte sa na cestu múdrosti!" Proti posmievačom

Proti posmievačom

7 Napomeň posmeškára, pritiahneš si jeho nadávky. Napomeň zlého človeka, utŕžiš urážku.
8 Posmievača nenapomínaj, bude zaujatý proti tebe! Múdreho človeka napomeň, stane sa ti priateľom! 9 Pouč múdreho, bude ešte múdrejší! Pouč dobrého, zveľadí svoje vedomosti! 10 Prvým krokom k múdrosti je úcta voči Jahvemu, pravou rozumnosťou je poznanie Najsvätejšieho. 11 Ja, Múdrosť, rozmnožím tvoje dni, predĺžim roky tvojho života. 12 Ak si múdry, bude ti to na osoh, ak si namyslený, bude ti to na škodu.

Hlúposť sa opičí po múdrosti

13 Pani Hlúposť je stvora vrtkavá. Sprostučká. Ničomu nerozumie.
14 Vysedáva predo dvermi svojho domu, na návršiach mesta ako na tróne. 15 Pozýva okoloidúcich, čo sa náhlia svojou cestou: 16 "Kto je neskúsený, nech príde ku mne!" Pochabému človeku hovorí: 17 "Aj voda ukradnutá chutí sladko. Veľmi chutný je chlieb tajne vzatý!" 18 A ten človek nevie, že tu bývajú tiene smrti, že pozvaní schádzajú do údolia pekla.