Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Druhá slávnostná reč múdrosti

1 Čuj, ako múdrosť vyvoláva a učenosť kričí mocným hlasom!
2 Stojí na temene vrchov, na hradskej ceste, na križovatkách. 3 Pri bránach mesta, pri vchodoch do miest, pri otvorenej bráne vyhlasuje: 4 "Ľudia, to volám vás. Každého človeka oslovujem. 5 Prostí ľudia, naučte sa, ako si počínať! Hlupáci, pochopte, čo je to múdrosť! 6 Čujte! Lebo budem hovoriť jasne, poviem vám otvorenú reč. 7 Len pravdu hlásajú moje ústa a moje pery nenávidia bezbožné reči. 8 Pravdivé je všetko, čo vravím, ani jedno slovo nie je pokrútené alebo podvodné. 9 Všetko je jasné tomu, kto vie chápať, zrozumiteľné človekovi, čo vie rozmýšľať. 10 Zadováž si moje školenie, a nie striebro; radšej vedu, ako čisté zlato! 11 Lebo múdrosť je cennejšia než perly, nevyrovnajú sa jej nijaké skvosty!

Múdrosť sa chváli sama. Kráľovská múdrosť

12 Ja som Múdrosť. Ja dávam bystrý dômysel, ukazujem cestu k učenosti a k vede.
13 (Bázeň pred Jahvem je nenávisťou voči zlu.) Pýchu, bezočivosť, zlé mravy a prázdne reči, to všetko nenávidím. 14 Odo mňa pochádza dobrá rada. Moja je učenosť. 15 Za mojej pomoci kraľujú králi a vlády vynášajú spravodlivé zákony. 16 Za mojej pomoci vlády vládnu, odo mňa dostávajú ministri svoju veľkosť. 17 Tých, čo ma milujú, aj ja milujem, nájdu ma tí, čo ma horlivo hľadajú. 18 V mojich rukách sú bohatstvá a sláva, veľká zámožnosť i odmena za čnostný život. 19 Môj výnos je lepší než zlato, než rýdze zlato, môj zisk väčší než čisté striebro. 20 Kráčam cestou čnosti, chodníkmi práva; 21 bohatstvom obdarúvam tých, čo ma milujú, napĺňam ich pokladnice.

Tvorivá Múdrosť

22 Jahve ma stvoril na začiatku svojej stvoriteľskej činnosti, prv než najdávnejšie zo svojich diel.
23 Založená som od večnosti, od počiatku, dávno pred začiatkom zeme. 24 Keď ešte neboli oceány, narodila som sa, keď ešte neboli prýštiace žriedla, 25 prv, než boli hory zasadené na svoje miesta. Pred vrchmi som sa zrodila, 26 prv, než stvoril nivy i jazerá a všetky základné prvky sveta. 27 Bola som tam, keď upevňoval oblohu, keď obkľúčil obzorom nesmierny oceán, 28 keď zhusťoval mraky vo výškach, keď ustaľoval žriedla v oceánoch, 29 keď vymedzoval hranice moriam, aby sa vody nepreliali ponad ich brehy; keď kládol základy zeme. 30 Po jeho boku som stávala deň čo deň ako staviteľ, jeho miláčik a jeho potecha. Stále som sa pohrávala v jeho prítomnosti. 31 Pohrávala som sa po jeho zemi, keď ju už dokončil, no najradšej sa bavím v spoločnosti ľudí.

Posledná výzva

32 A teraz, moji synovia, vypočujte ma! Šťastný človek, čo žije podľa mojich zásad!
33 Čujte ponaučenie a staňte sa múdrymi! Nepohŕdajte ním! 34 Šťastný, kto ma počúva, kto bdie deň čo deň pri mojich dverách, nespustí oči z mojich brán! 35 Lebo kto mňa nájde, nájde život a dosiahne priazeň u Jahveho. 36 Ale kto uráža mňa, zraňuje moju dušu. Tí, čo nenávidia mňa, milujú smrť.