Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Druhá slávnostná reč múdrosti

1 Čuj, ako múdrosť vyvoláva a učenosť kričí mocným hlasom!
2 Stojí na temene vrchov, na hradskej ceste, na križovatkách. 3 Pri bránach mesta, pri vchodoch do miest, pri otvorenej bráne vyhlasuje: 4 "Ľudia, to volám vás. Každého človeka oslovujem. 5 Prostí ľudia, naučte sa, ako si počínať! Hlupáci, pochopte, čo je to múdrosť! 6 Čujte! Lebo budem hovoriť jasne, poviem vám otvorenú reč. 7 Len pravdu hlásajú moje ústa a moje pery nenávidia bezbožné reči. 8 Pravdivé je všetko, čo vravím, ani jedno slovo nie je pokrútené alebo podvodné. 9 Všetko je jasné tomu, kto vie chápať, zrozumiteľné človekovi, čo vie rozmýšľať. 10 Zadováž si moje školenie, a nie striebro; radšej vedu, ako čisté zlato! 11 Lebo múdrosť je cennejšia než perly, nevyrovnajú sa jej nijaké skvosty!

Múdrosť sa chváli sama. Kráľovská múdrosť

12 Ja som Múdrosť. Ja dávam bystrý dômysel, ukazujem cestu k učenosti a k vede.
13 (Bázeň pred Jahvem je nenávisťou voči zlu.) Pýchu, bezočivosť, zlé mravy a prázdne reči, to všetko nenávidím. 14 Odo mňa pochádza dobrá rada. Moja je učenosť. 15 Za mojej pomoci kraľujú králi a vlády vynášajú spravodlivé zákony. 16 Za mojej pomoci vlády vládnu, odo mňa dostávajú ministri svoju veľkosť. 17 Tých, čo ma milujú, aj ja milujem, nájdu ma tí, čo ma horlivo hľadajú. 18 V mojich rukách sú bohatstvá a sláva, veľká zámožnosť i odmena za čnostný život. 19 Môj výnos je lepší než zlato, než rýdze zlato, môj zisk väčší než čisté striebro. 20 Kráčam cestou čnosti, chodníkmi práva; 21 bohatstvom obdarúvam tých, čo ma milujú, napĺňam ich pokladnice.

Tvorivá Múdrosť

22 Jahve ma stvoril na začiatku svojej stvoriteľskej činnosti, prv než najdávnejšie zo svojich diel.
23 Založená som od večnosti, od počiatku, dávno pred začiatkom zeme. 24 Keď ešte neboli oceány, narodila som sa, keď ešte neboli prýštiace žriedla, 25 prv, než boli hory zasadené na svoje miesta. Pred vrchmi som sa zrodila, 26 prv, než stvoril nivy i jazerá a všetky základné prvky sveta. 27 Bola som tam, keď upevňoval oblohu, keď obkľúčil obzorom nesmierny oceán, 28 keď zhusťoval mraky vo výškach, keď ustaľoval žriedla v oceánoch, 29 keď vymedzoval hranice moriam, aby sa vody nepreliali ponad ich brehy; keď kládol základy zeme. 30 Po jeho boku som stávala deň čo deň ako staviteľ, jeho miláčik a jeho potecha. Stále som sa pohrávala v jeho prítomnosti. 31 Pohrávala som sa po jeho zemi, keď ju už dokončil, no najradšej sa bavím v spoločnosti ľudí.

Posledná výzva

32 A teraz, moji synovia, vypočujte ma! Šťastný človek, čo žije podľa mojich zásad!
33 Čujte ponaučenie a staňte sa múdrymi! Nepohŕdajte ním! 34 Šťastný, kto ma počúva, kto bdie deň čo deň pri mojich dverách, nespustí oči z mojich brán! 35 Lebo kto mňa nájde, nájde život a dosiahne priazeň u Jahveho. 36 Ale kto uráža mňa, zraňuje moju dušu. Tí, čo nenávidia mňa, milujú smrť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk