Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Nerozumné ručenie

1 Synu, ak si sa zaručil za svojho blížneho, ak si povedal: "Platí!" v prospech iného,
2 ak si sa zaviazal čestným slovom, ak si viazaný svojimi vlastnými rečami, 3 urob takto, syn môj, aby si sa vymanil, lebo si sa vydal do moci človeka: choď, bež naliehať na toho človeka, 4 nedožič si pokoja, nedopraj si spánku! 5 Vysloboď sa ako gazela zo siete, ako vtáča z osídla!

Leňoch a mravec

6 Leňoch, choď sa pozrieť na mravca! Pozoruj jeho správanie a staň sa múdrym!
7 Nik mu nevládne, nemá dozorcu ani predsedu, 8 a predsa cez leto pripraví si zásoby, nahromadí si pokrm cez žatvu. 9 A ty, leňoch, dokedy zostaneš ležať? Kedy sa preberieš zo svojho spánku? 10 Ešte trošku si pospať, trochu podriemať? Natiahnuť sa na lôžku? 11 Sťa tulák k tebe bieda prikvitne a núdza ako žobrák!

Bláznivý človek

12 Ničomník! Zlostník! Chodí s úškľabkom na perách.
13 Úlisne zazerá. Nohy nedbalo za sebou vláči. Ukazuje prstami. 14 Srdce skazené! Ustavične snuje len zlo, spory vyvoláva. 15 Preto odrazu príde naň záhuba, jeho pád bude náhly a pomoci mu nebude.

Sedem ohavností

16 Je šesť vecí, ktoré Jahve nenávidí, sedem, čo sa mu protivia:
17 povýšenecký pohľad, lživý jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv; 18 myseľ, čo snuje zločinné plány; nohy, ktoré sa ponáhľajú robiť zlo; 19 falošný svedok, ktorý hovorí kopu lží, rozsievač nezhôd pomedzi bratmi.

Otcovské napomenutie

20 Synu, zachovávaj prikázania svojho otca! Nezavrhuj ponaučenie svojej matky!
21 Vždy ich nos vo svojom srdci! Zaves si ich na hrdlo! 22 Povedú ťa pri každom podnikaní, na odpočinku budú ťa strážiť, pri precitnutí budú ťa baviť. 23 Lebo príkaz je lampou, poučenie svetlom, karhanie a disciplína ukazujú cestu života. 24 Zachránia ťa pred cudzoložnicou, pred sladkým jazykom cudzej ženy. 25 Nezatúž po jej kráse! Nedaj sa chytiť jej mnohosľubnými pohľadmi! 26 Lebo prostitútke stačí peceň chleba, u cudzoložnice však ide o tvoj drahocenný život. 27 Či možno oheň v lone skrývať, a nepripáliť si šaty? 28 Či možno chodiť po žeravom uhlí, a nepopáliť si nohy? 29 Tak je to s človekom, čo behá za ženou blížneho. Ktokoľvek sa tej dotkne, nezostane bez následkov. 30 Nezavrhnú zlodeja, čo kradne,aby si naplnil žalúdok, keď má hlad. 31 No keď ho pristihnú, nahradí sedemkrát. Doplatí všetkým, čo má celá jeho domácnosť. 32 Ale cudzoložník je blázon – bez rozumu! Zneuctí tú ženu a seba zničí. 33 Nemá z toho nič, iba bitku a potupu. Jeho hanba sa nikdy nezotrie. 34 Lebo žiarlivosť zažíha zúrivosť v mužovom srdci, nikoho neušetrí deň pomsty. 35 Na žiadnu náhradu neberie ohľad, nič ho neukojí, keby si ho aj darmi zasypal.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk