Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Nerozumné ručenie

1 Synu, ak si sa zaručil za svojho blížneho, ak si povedal: "Platí!" v prospech iného,
2 ak si sa zaviazal čestným slovom, ak si viazaný svojimi vlastnými rečami, 3 urob takto, syn môj, aby si sa vymanil, lebo si sa vydal do moci človeka: choď, bež naliehať na toho človeka, 4 nedožič si pokoja, nedopraj si spánku! 5 Vysloboď sa ako gazela zo siete, ako vtáča z osídla!

Leňoch a mravec

6 Leňoch, choď sa pozrieť na mravca! Pozoruj jeho správanie a staň sa múdrym!
7 Nik mu nevládne, nemá dozorcu ani predsedu, 8 a predsa cez leto pripraví si zásoby, nahromadí si pokrm cez žatvu. 9 A ty, leňoch, dokedy zostaneš ležať? Kedy sa preberieš zo svojho spánku? 10 Ešte trošku si pospať, trochu podriemať? Natiahnuť sa na lôžku? 11 Sťa tulák k tebe bieda prikvitne a núdza ako žobrák!

Bláznivý človek

12 Ničomník! Zlostník! Chodí s úškľabkom na perách.
13 Úlisne zazerá. Nohy nedbalo za sebou vláči. Ukazuje prstami. 14 Srdce skazené! Ustavične snuje len zlo, spory vyvoláva. 15 Preto odrazu príde naň záhuba, jeho pád bude náhly a pomoci mu nebude.

Sedem ohavností

16 Je šesť vecí, ktoré Jahve nenávidí, sedem, čo sa mu protivia:
17 povýšenecký pohľad, lživý jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv; 18 myseľ, čo snuje zločinné plány; nohy, ktoré sa ponáhľajú robiť zlo; 19 falošný svedok, ktorý hovorí kopu lží, rozsievač nezhôd pomedzi bratmi.

Otcovské napomenutie

20 Synu, zachovávaj prikázania svojho otca! Nezavrhuj ponaučenie svojej matky!
21 Vždy ich nos vo svojom srdci! Zaves si ich na hrdlo! 22 Povedú ťa pri každom podnikaní, na odpočinku budú ťa strážiť, pri precitnutí budú ťa baviť. 23 Lebo príkaz je lampou, poučenie svetlom, karhanie a disciplína ukazujú cestu života. 24 Zachránia ťa pred cudzoložnicou, pred sladkým jazykom cudzej ženy. 25 Nezatúž po jej kráse! Nedaj sa chytiť jej mnohosľubnými pohľadmi! 26 Lebo prostitútke stačí peceň chleba, u cudzoložnice však ide o tvoj drahocenný život. 27 Či možno oheň v lone skrývať, a nepripáliť si šaty? 28 Či možno chodiť po žeravom uhlí, a nepopáliť si nohy? 29 Tak je to s človekom, čo behá za ženou blížneho. Ktokoľvek sa tej dotkne, nezostane bez následkov. 30 Nezavrhnú zlodeja, čo kradne,aby si naplnil žalúdok, keď má hlad. 31 No keď ho pristihnú, nahradí sedemkrát. Doplatí všetkým, čo má celá jeho domácnosť. 32 Ale cudzoložník je blázon – bez rozumu! Zneuctí tú ženu a seba zničí. 33 Nemá z toho nič, iba bitku a potupu. Jeho hanba sa nikdy nezotrie. 34 Lebo žiarlivosť zažíha zúrivosť v mužovom srdci, nikoho neušetrí deň pomsty. 35 Na žiadnu náhradu neberie ohľad, nič ho neukojí, keby si ho aj darmi zasypal.