Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Útek od smilnice a pravá láska múdreho

1 Syn môj, venuj pozornosť mojej múdrosti, vypočuj si moju radu!
2 Tak si zachováš rozumnosť a tvoje pery budú rozprávať veci učené. Nevenuj pozornosť nemravnej žene, 3 lebo z pier ľahkej ženy kvapká med a jej slová sú hladšie než olej, 4 ale nakoniec sú horké ako palina, ostré ako dvojsečný meč. 5 Jej nohy kĺžu sa k smrti, jej kroky dosahujú záhrobie. 6 Vôbec nekráča cestami života, nič jej nezáleží, že blúdi sem a tam. 7 A teraz, syn môj, počuj ma! Neodvracaj pozornosť od mojich slov! 8 Choď svojou cestou, ďaleko od nej! Nepribližuj sa k dverám jej domu! 9 Aby tvoja mladá sviežosť nebola iným napospas, tvoje kroky korisťou nemilosrdného človeka. 10 Aby tvoj majetok nesýtil cudzincov, aby plody tvojej práce neprešli k neznámym. 11 Aby si nakoniec, keď sila tvojho mäsa a tela bude zničená, 12 nemusel žialiť a kričať: "Beda! Nenávidel som sebadisciplínu, moje srdce pohrdlo karhaním, 13 nepočúval som hlas svojich učiteľov, nevšímal som si tých, čo ma chovali, 14 a tak som získal zlé meno a potupenie v zhromaždení obce!" 15 Pi vodu z vlastnej studne, vodu prýštiacu z tvojej studienky! 16 Mali by sa tvoje pramene rozlievať a tvoje potôčky ulicami tiecť? 17 Nech patria iba tebe samému, a nie zároveň cudziemu človeku! 18 Nech je požehnaný tvoj prameň, žena tvojej mladosti, u nej nachádzaj radosť, 19 u milej laňky, pôvabnej gazely! Nech sa s tebou baví, buď vždy do nej zaľúbený. Nech ťa jej láska opája v každý čas. 20 Syn môj, prečo by si sa dával zviesť cudzoložnici a objímal ľahkú ženu? 21 Lebo Jahveho zrak pozoruje život človeka a dozerá na všetko jeho počínanie. 22 Zlý sa zamotá do vlastných zločinov, chytí sa do pút vlastného hriechu. 23 Zomrie, lebo sa nevie ovládať, zablúdi pre svoju nadmernú hlúposť.