Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Vyvoľ si múdrosť

1 Dietky, čujte otcovo poučenie! Pozor dajte, ako si získať múdrosť!
2 Lebo ja vám podávam učenie dobré, neopúšťajte moje napomenutie! 3 Aj ja som bol synom svojho otca, miláčikom svojej matky. 4 A on ma vyučoval týmito slovami: "Zadrž si v srdci moje slová! Zachovaj moje príkazy a budeš žiť! 5 Zadováž si múdrosť, získaj si učenosť! Nezabúdaj na ňu a neodchýľ sa od slov mojich úst. 6 Neopusť ju, ona ťa ochráni. Ľúb ju, ona ťa ustráži. 7 Múdrosť je najdôležitejšia vec v živote, preto si zadováž múdrosť, za cenu všetkého, čo len máš, získaj si učenosť! 8 Miluj ju, ona ťa povýši! Oslávi ťa, ak sa k nej privinieš. 9 Na hlavu ti vloží pôvabný diadém, obdarí ťa korunou slávy." 10 Počúvaj, synu, prijmi moje slová a rozmnožia sa ti roky života. 11 Ukážem ti cestu múdrosti, povediem ťa čestnými chodníkmi. 12 Ak sa dáš na cestu, nešmykneš sa, ak sa do behu dáš, nepotkneš sa. 13 Chyť sa disciplíny, nespúšťaj sa jej! Drž sa jej, lebo ti je životom. 14 Nechoď po stopách zlých ľudí, nedaj sa na cestu zločincov. 15 Nevstúp na ňu! Vyhni sa jej! Odvráť sa! Prejdi mimo! 16 Lebo oni nezaspia, kým nespravia niečo zlé, nemôžu spať, ak niekoho nezrazili. 17 Kŕmia sa chlebom získaným zločinmi, opíjajú sa vínom násilne vzatým. 18 Život spravodlivých je sťa svetlo zornice, ktorého svit rastie a mení sa v biely deň. 19 Život zlých je ako nočná tma, nevedia, na čom sa potknú. 20 Syn môj, všímaj si moje slová! Pozorne počúvaj všetky moje reči! 21 Nech ti nezídu z mysle! Uchovaj ich v hĺbke srdca! 22 Lebo sú životom pre toho, kto ich nachádza, a zdravím pre celé telo. 23 Nadovšetko daj pozor na svoju myseľ, lebo z nej prýštia žriedla života. 24 Odlož nemravné reči! Nehovor falošné slová! 25 Pozeraj ľuďom rovno do tváre! Dívaj sa priamo pred seba! 26 Rozmysli si dobre, po ktorej ceste máš ísť, tak si budeš vždy čestne počínať. 27 Neodboč ani vpravo, ani vľavo! Zlu sa vyhýbaj!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk