Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Vyvoľ si múdrosť

1 Dietky, čujte otcovo poučenie! Pozor dajte, ako si získať múdrosť!
2 Lebo ja vám podávam učenie dobré, neopúšťajte moje napomenutie! 3 Aj ja som bol synom svojho otca, miláčikom svojej matky. 4 A on ma vyučoval týmito slovami: "Zadrž si v srdci moje slová! Zachovaj moje príkazy a budeš žiť! 5 Zadováž si múdrosť, získaj si učenosť! Nezabúdaj na ňu a neodchýľ sa od slov mojich úst. 6 Neopusť ju, ona ťa ochráni. Ľúb ju, ona ťa ustráži. 7 Múdrosť je najdôležitejšia vec v živote, preto si zadováž múdrosť, za cenu všetkého, čo len máš, získaj si učenosť! 8 Miluj ju, ona ťa povýši! Oslávi ťa, ak sa k nej privinieš. 9 Na hlavu ti vloží pôvabný diadém, obdarí ťa korunou slávy." 10 Počúvaj, synu, prijmi moje slová a rozmnožia sa ti roky života. 11 Ukážem ti cestu múdrosti, povediem ťa čestnými chodníkmi. 12 Ak sa dáš na cestu, nešmykneš sa, ak sa do behu dáš, nepotkneš sa. 13 Chyť sa disciplíny, nespúšťaj sa jej! Drž sa jej, lebo ti je životom. 14 Nechoď po stopách zlých ľudí, nedaj sa na cestu zločincov. 15 Nevstúp na ňu! Vyhni sa jej! Odvráť sa! Prejdi mimo! 16 Lebo oni nezaspia, kým nespravia niečo zlé, nemôžu spať, ak niekoho nezrazili. 17 Kŕmia sa chlebom získaným zločinmi, opíjajú sa vínom násilne vzatým. 18 Život spravodlivých je sťa svetlo zornice, ktorého svit rastie a mení sa v biely deň. 19 Život zlých je ako nočná tma, nevedia, na čom sa potknú. 20 Syn môj, všímaj si moje slová! Pozorne počúvaj všetky moje reči! 21 Nech ti nezídu z mysle! Uchovaj ich v hĺbke srdca! 22 Lebo sú životom pre toho, kto ich nachádza, a zdravím pre celé telo. 23 Nadovšetko daj pozor na svoju myseľ, lebo z nej prýštia žriedla života. 24 Odlož nemravné reči! Nehovor falošné slová! 25 Pozeraj ľuďom rovno do tváre! Dívaj sa priamo pred seba! 26 Rozmysli si dobre, po ktorej ceste máš ísť, tak si budeš vždy čestne počínať. 27 Neodboč ani vpravo, ani vľavo! Zlu sa vyhýbaj!