Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Ako si nadobudnúť múdrosť

1 Syn môj, nezabúdaj moju náuku, zachovávaj moje prikázania vo svojom srdci!
2 Lebo ti prinesú dlhý život, šťastné roky a úspech v práci. 3 Nech ťa nikdy neopúšťa láska a vernosť! Priviaž si ich na hrdlo! Napíš ich sťa titul na svoje srdce! 4 Tak si svojím rozumným správaním získaš obľubu u Boha i u ľudí. 5 Celým srdcom sa spoľahni na Jahveho! Nespoliehaj sa na svoj vlastný um! 6 Pri každom kroku mysli na neho, nuž on ti bude rovnať chodníky. 7 Nezakladaj si na svojej múdrosti. Boj sa Jahveho a zlu sa vyhýbaj! 8 To bude liekom pre tvoje telo a osviežením pre tvoje údy. 9 Ucti si Jahveho zo svojho majetku, prvými plodmi z celej svojej úrody. 10 Potom tvoje stodoly budú oplývať obilím a tvoje kade pretekať novým vínom. 11 Syn môj, nepohŕdaj Jahveho trestami! Nemaj mu za zlé, keď ťa pokarhá, 12 lebo koho Jahve ľúbi, toho aj napráva, ako každý otec najmilšieho syna.

Radosti múdreho

13 Šťastný človek, čo našiel múdrosť, človek, ktorý učenosť získal,
14 lebo múdrosť vynáša viac ako striebro, väčšie zisky dáva ako čisté zlato. 15 Je drahocennejšia než perly, nevyrovnajú sa jej všetky tvoje šperky. 16 Dlhý život drží v pravici, v ľavej ruke zasa bohatstvo a česť. 17 Jej cesty sú cesty blaha, všetky jej chodníky vyústia v šťastí. 18 Je oporou života tým, čo sa jej chytia. Šťastný, kto si ju uchopí! 19 Jahve múdrosťou založil zem, umom upevnil oblohu. 20 Jeho rozum vyhĺbil priepasti a z oblakov dal kropiť rosu. 21 Syn môj, nech ti to neschodí z umu! Zachovaj si rozumnosť a rozvahu! 22 Budú ti čarovným talizmanom visiacim na hrdle a ozdobou na prsiach. 23 Pôjdeš bezpečne po svojej ceste, noha sa ti nepotkne, 24 keď si ľahneš, ľahneš si bez strachu. Keď zaspíš, budeš mať sladké sny. 25 Neboj sa, keď sa hlupáci plašia, ani keď na zlých dopadá skaza. 26 Sám Jahve bude po tvojom boku a pred osídlom ti uchráni kroky. 27 Neodopri dobrý skutok, keď ťa oň prosia, ak je v tvojej moci urobiť ho. 28 Nehovor blížnemu: "Odíď teraz a vráť sa neskôr, zajtra ti to dám," ak mu to môžeš dať hneď. 29 Nekuj zlo proti blížnemu, proti nič netušiacemu susedovi! 30 Nehádaj sa bez príčiny s človekom, ak ti on nespravil nič zlé! 31 Násilníkovi nezáviď! Nenapodobňuj nikdy jeho správanie, 32 lebo zvrhlíci protivia sa Jahvemu, ktorý z čestných ľudí robí si priateľov. 33 Na dome zlého je Jahveho kliatba, on však žehná príbytok dobrého. 34 Posmievačom sa posmieva, pokorným dáva svoju priazeň. 35 Sláva je údelom múdrych, hlúpym sa dostane posmechu.