Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Ako si nadobudnúť múdrosť

1 Syn môj, nezabúdaj moju náuku, zachovávaj moje prikázania vo svojom srdci!
2 Lebo ti prinesú dlhý život, šťastné roky a úspech v práci. 3 Nech ťa nikdy neopúšťa láska a vernosť! Priviaž si ich na hrdlo! Napíš ich sťa titul na svoje srdce! 4 Tak si svojím rozumným správaním získaš obľubu u Boha i u ľudí. 5 Celým srdcom sa spoľahni na Jahveho! Nespoliehaj sa na svoj vlastný um! 6 Pri každom kroku mysli na neho, nuž on ti bude rovnať chodníky. 7 Nezakladaj si na svojej múdrosti. Boj sa Jahveho a zlu sa vyhýbaj! 8 To bude liekom pre tvoje telo a osviežením pre tvoje údy. 9 Ucti si Jahveho zo svojho majetku, prvými plodmi z celej svojej úrody. 10 Potom tvoje stodoly budú oplývať obilím a tvoje kade pretekať novým vínom. 11 Syn môj, nepohŕdaj Jahveho trestami! Nemaj mu za zlé, keď ťa pokarhá, 12 lebo koho Jahve ľúbi, toho aj napráva, ako každý otec najmilšieho syna.

Radosti múdreho

13 Šťastný človek, čo našiel múdrosť, človek, ktorý učenosť získal,
14 lebo múdrosť vynáša viac ako striebro, väčšie zisky dáva ako čisté zlato. 15 Je drahocennejšia než perly, nevyrovnajú sa jej všetky tvoje šperky. 16 Dlhý život drží v pravici, v ľavej ruke zasa bohatstvo a česť. 17 Jej cesty sú cesty blaha, všetky jej chodníky vyústia v šťastí. 18 Je oporou života tým, čo sa jej chytia. Šťastný, kto si ju uchopí! 19 Jahve múdrosťou založil zem, umom upevnil oblohu. 20 Jeho rozum vyhĺbil priepasti a z oblakov dal kropiť rosu. 21 Syn môj, nech ti to neschodí z umu! Zachovaj si rozumnosť a rozvahu! 22 Budú ti čarovným talizmanom visiacim na hrdle a ozdobou na prsiach. 23 Pôjdeš bezpečne po svojej ceste, noha sa ti nepotkne, 24 keď si ľahneš, ľahneš si bez strachu. Keď zaspíš, budeš mať sladké sny. 25 Neboj sa, keď sa hlupáci plašia, ani keď na zlých dopadá skaza. 26 Sám Jahve bude po tvojom boku a pred osídlom ti uchráni kroky. 27 Neodopri dobrý skutok, keď ťa oň prosia, ak je v tvojej moci urobiť ho. 28 Nehovor blížnemu: "Odíď teraz a vráť sa neskôr, zajtra ti to dám," ak mu to môžeš dať hneď. 29 Nekuj zlo proti blížnemu, proti nič netušiacemu susedovi! 30 Nehádaj sa bez príčiny s človekom, ak ti on nespravil nič zlé! 31 Násilníkovi nezáviď! Nenapodobňuj nikdy jeho správanie, 32 lebo zvrhlíci protivia sa Jahvemu, ktorý z čestných ľudí robí si priateľov. 33 Na dome zlého je Jahveho kliatba, on však žehná príbytok dobrého. 34 Posmievačom sa posmieva, pokorným dáva svoju priazeň. 35 Sláva je údelom múdrych, hlúpym sa dostane posmechu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk