Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

1 Slová Lemuela, kráľa Massy. Rady, ktoré mu dala jeho matka. 2 Čo, syn môj, čože ti povedať, čože riecť tebe, ktorého som v lone nosila, ktorého som si vymodlila? 3 Nedávaj svoju mužnú silu ženám a svoj život tým, čo hubia kráľov! 4 Ó, Lemuel, nesluší kráľom, nesluší kráľom píjať veľa vína, ani kniežatám ľúbiť tuhé nápoje. 5 Ak budú piť, zabudnú na zákony a na dobré mravy a prekrútia právo úbohých! 6 Tuhý nápoj daj hynúcemu, víno srdcu plnému žiaľu: 7 Nech sa napije! Nech zabudne na svoje trápenie! Nech si nespomenie na svoju bolesť! 8 V prospech nemého otvor ústa, za práva všetkých opustených. 9 Otvor ústa, vyslov spravodlivé rozsudky! Nešťastným a biednym dopomôž k právu! 10 Kto nájde súcu ženu? Jej cena je nad perly. 11 Manžel má k nej plnú dôveru, lebo zisk mu nebude chýbať. 12 Prináša mu šťastie a nikdy nešťastie po všetky dni svojho života. 13 Obstaráva si vlnu i ľan a rada ich spracúva svojimi rukami. 14 Ako loď naložená tovarom donáša domov potravu zďaleka. 15 Vstáva ešte za noci, rozdeľuje stravu svojej čeľadi a rozkazy dievkam. 16 Po dobrej úvahe zakúpi pole, zo svojho zárobku vysadí vinicu. 17 Rúče si koná svoje povinnosti, rezko sa chápe práce. 18 S radosťou sleduje, že sa jej všetko darí. Ani v noci si nezhasína lampu. 19 Praslicu drží v rukách, prstami vrtí vreteno. 20 Štedrá je k chudobnému, núdznemu prajná. 21 Nebojí sa o svoju domácnosť, keď napadne sneh, lebo celá jej rodina má po dvoje šiat. 22 Sama si robí prikrývky a šaty z ľanu a purpuru. 23 Jej muž je vážený v mestskej rade, zasadá medzi staršími krajiny. 24 Plátno tká na predaj, kupcom dodáva opasky. 25 Sila a dôstojnosť zdobia jej postavu. S úsmevom víta budúci deň. 26 Otvára svoje ústa múdro, na jej jazyku je nábožná náuka. 27 Dozerá na všetku činnosť svojej čeľade, nejedáva chlieb zaháľačov. 28 Jej synovia ju svorne vyhlasujú za šťastnú a jej manžel ju takto zahŕňa chválou: 29 "Veľa žien dokázalo svoju schopnosť, ale ty ich prevyšuješ všetky!" 30 Pôvab je klamlivý, krása nestála, chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Jahveho. 31 Vychvaľujte ju za výsledky jej práce a v národe dajte jej poctu za všetky jej diela!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk