Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

1 Slová Lemuela, kráľa Massy. Rady, ktoré mu dala jeho matka. 2 Čo, syn môj, čože ti povedať, čože riecť tebe, ktorého som v lone nosila, ktorého som si vymodlila? 3 Nedávaj svoju mužnú silu ženám a svoj život tým, čo hubia kráľov! 4 Ó, Lemuel, nesluší kráľom, nesluší kráľom píjať veľa vína, ani kniežatám ľúbiť tuhé nápoje. 5 Ak budú piť, zabudnú na zákony a na dobré mravy a prekrútia právo úbohých! 6 Tuhý nápoj daj hynúcemu, víno srdcu plnému žiaľu: 7 Nech sa napije! Nech zabudne na svoje trápenie! Nech si nespomenie na svoju bolesť! 8 V prospech nemého otvor ústa, za práva všetkých opustených. 9 Otvor ústa, vyslov spravodlivé rozsudky! Nešťastným a biednym dopomôž k právu! 10 Kto nájde súcu ženu? Jej cena je nad perly. 11 Manžel má k nej plnú dôveru, lebo zisk mu nebude chýbať. 12 Prináša mu šťastie a nikdy nešťastie po všetky dni svojho života. 13 Obstaráva si vlnu i ľan a rada ich spracúva svojimi rukami. 14 Ako loď naložená tovarom donáša domov potravu zďaleka. 15 Vstáva ešte za noci, rozdeľuje stravu svojej čeľadi a rozkazy dievkam. 16 Po dobrej úvahe zakúpi pole, zo svojho zárobku vysadí vinicu. 17 Rúče si koná svoje povinnosti, rezko sa chápe práce. 18 S radosťou sleduje, že sa jej všetko darí. Ani v noci si nezhasína lampu. 19 Praslicu drží v rukách, prstami vrtí vreteno. 20 Štedrá je k chudobnému, núdznemu prajná. 21 Nebojí sa o svoju domácnosť, keď napadne sneh, lebo celá jej rodina má po dvoje šiat. 22 Sama si robí prikrývky a šaty z ľanu a purpuru. 23 Jej muž je vážený v mestskej rade, zasadá medzi staršími krajiny. 24 Plátno tká na predaj, kupcom dodáva opasky. 25 Sila a dôstojnosť zdobia jej postavu. S úsmevom víta budúci deň. 26 Otvára svoje ústa múdro, na jej jazyku je nábožná náuka. 27 Dozerá na všetku činnosť svojej čeľade, nejedáva chlieb zaháľačov. 28 Jej synovia ju svorne vyhlasujú za šťastnú a jej manžel ju takto zahŕňa chválou: 29 "Veľa žien dokázalo svoju schopnosť, ale ty ich prevyšuješ všetky!" 30 Pôvab je klamlivý, krása nestála, chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Jahveho. 31 Vychvaľujte ju za výsledky jej práce a v národe dajte jej poctu za všetky jej diela!