Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

31. kapitola

1 Slová Lemuela, kráľa Massy. Rady, ktoré mu dala jeho matka. 2 Čo, syn môj, čože ti povedať, čože riecť tebe, ktorého som v lone nosila, ktorého som si vymodlila? 3 Nedávaj svoju mužnú silu ženám a svoj život tým, čo hubia kráľov! 4 Ó, Lemuel, nesluší kráľom, nesluší kráľom píjať veľa vína, ani kniežatám ľúbiť tuhé nápoje. 5 Ak budú piť, zabudnú na zákony a na dobré mravy a prekrútia právo úbohých! 6 Tuhý nápoj daj hynúcemu, víno srdcu plnému žiaľu: 7 Nech sa napije! Nech zabudne na svoje trápenie! Nech si nespomenie na svoju bolesť! 8 V prospech nemého otvor ústa, za práva všetkých opustených. 9 Otvor ústa, vyslov spravodlivé rozsudky! Nešťastným a biednym dopomôž k právu! 10 Kto nájde súcu ženu? Jej cena je nad perly. 11 Manžel má k nej plnú dôveru, lebo zisk mu nebude chýbať. 12 Prináša mu šťastie a nikdy nešťastie po všetky dni svojho života. 13 Obstaráva si vlnu i ľan a rada ich spracúva svojimi rukami. 14 Ako loď naložená tovarom donáša domov potravu zďaleka. 15 Vstáva ešte za noci, rozdeľuje stravu svojej čeľadi a rozkazy dievkam. 16 Po dobrej úvahe zakúpi pole, zo svojho zárobku vysadí vinicu. 17 Rúče si koná svoje povinnosti, rezko sa chápe práce. 18 S radosťou sleduje, že sa jej všetko darí. Ani v noci si nezhasína lampu. 19 Praslicu drží v rukách, prstami vrtí vreteno. 20 Štedrá je k chudobnému, núdznemu prajná. 21 Nebojí sa o svoju domácnosť, keď napadne sneh, lebo celá jej rodina má po dvoje šiat. 22 Sama si robí prikrývky a šaty z ľanu a purpuru. 23 Jej muž je vážený v mestskej rade, zasadá medzi staršími krajiny. 24 Plátno tká na predaj, kupcom dodáva opasky. 25 Sila a dôstojnosť zdobia jej postavu. S úsmevom víta budúci deň. 26 Otvára svoje ústa múdro, na jej jazyku je nábožná náuka. 27 Dozerá na všetku činnosť svojej čeľade, nejedáva chlieb zaháľačov. 28 Jej synovia ju svorne vyhlasujú za šťastnú a jej manžel ju takto zahŕňa chválou: 29 "Veľa žien dokázalo svoju schopnosť, ale ty ich prevyšuješ všetky!" 30 Pôvab je klamlivý, krása nestála, chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Jahveho. 31 Vychvaľujte ju za výsledky jej práce a v národe dajte jej poctu za všetky jej diela!