Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

1 Slová Agura, syna Jakeho z Massy. Toto sú slová toho človeka pre Iteela, pre Iteela a pre Ukala: Bože, unavený som. Som unavený a vysilený. 2 Ja som človek najhlúpejší, bez ľudského rozumu. 3 Múdrosti som sa nenaučil a od Najsvätejšieho som nedostal vedomosti. 4 Kto vystúpil do neba a potom odtiaľ zostúpil? Kto zachytil vietor do svojej hrsti? Kto do svojho plášťa zviazal vody? Kto ustanovil svetu hranice? Ako sa volá? Ako sa volá jeho syn? Vieš to? 5 Každé Božie slovo je vyskúšané, je štítom pre toho, čo sa skrýva u neho. 6 K jeho slovám nepridávaj nič, aby ťa netrestal a nemal za falšovateľa. 7 Úpenlivo ťa prosím o dve veci, Bože môj, neodopri mi ich, pokým nezomriem: 8 Vzdiaľ odo mňa lož a klam! Nedaj mi ani chudobu, ani bohatstvo! Daj mi len moju skyvu chleba. 9 Ak budem mať priveľa, zapriem ťa a poviem: "Kto je Jahve?" Ak upadnem do chudoby, budem kradnúť a tupiť meno svojho Boha. 10 Nehanob otroka u jeho pána, lebo ťa bude preklínať a ty na to doplatíš. 11 Je pokolenie, čo preklína svojho otca a svoju matku nežehná; 12 pokolenie, čo si myslí, že je čisté, ale zo svojho brudu nie je umyté. 13 Pokolenie, čo hľadí povýšenecky, čo sa pohŕdavo obzerá! 14 Pokolenie, čo má meče namiesto zubov a v čeľustiach zasadené nože, slabých vyžiera z krajiny a biednych z vlastných domov. 15 Pijavica má dve dcéry: "Daj!" vraví jedna; "Dávaj!" kričí druhá. Sú tri veci, čo sa nedajú zasýtiť a štyri, čo nikdy nepovedia: "Dosť!" 16 Podsvetie, neplodné lono, vyprahnutá zem bez vody, oheň, čo nikdy nepovie: "Dosť!" 17 Oko, čo si robí z otca posmešky a pohŕda matkinou starobou, vykľujú potočné havrany alebo zhltnú mladé orly. 18 Sú tri veci, mne nedostupné, a štyri, ktoré nechápem: 19 cestu orla po nebi, cestu hada po skale, cestu lode po šírom mori a cestu muža u mladej ženy. 20 Takéto sú spôsoby cudzoložnej ženy: naje sa rozkoše, potom si utrie ústa a povie: "Nič zlé som nespravila." 21 Pod troma vecami sa trasie zem a štyri sú, čo nemôže uniesť: 22 otroka, čo sa stal kráľom, sprostáka, čo sa jedlom prepcháva, 23 nenávidenú ženu, čo sa vydáva, slúžku, čo vytlačila svoju paniu. 24 Sú štyri drobné tvory na zemi, no nad mudrcov múdrejšie: 25 mravce, slabučký rod, ale v lete si pripravia zásobu potravín; 26 damani, rod bez sily, a do brehov si vŕtajú byt, 27 kobylky, čo kráľa nemajú, ale všetky tiahnu v najlepšom poriadku; 28 jašterička, ktorú rukou možno chytiť, a predsa býva v kráľovských palácoch. 29 Traja majú pekný krok, štyria majú peknú chôdzu: 30 lev, najmocnejší zo zvierat, čo neustúpi pred ničím; 31 kohút, ktorý sa chvastavo prechádza pomedzi sliepky; baran, keď si vedie stádo; kráľ napokon, keď kráča na čele vojska. 32 Ak si bol taký hlúpy, že si sa rozčúlil a až potom si rozmýšľal, daj si ruku na ústa; 33 lebo keď stĺkaš mlieko, dostaneš maslo, keď si potlčieš nos, tečie ti krv a keď narazíš na rozhnevaného, rozvíriš spor.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk