Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

30. kapitola

1 Slová Agura, syna Jakeho z Massy. Toto sú slová toho človeka pre Iteela, pre Iteela a pre Ukala: Bože, unavený som. Som unavený a vysilený. 2 Ja som človek najhlúpejší, bez ľudského rozumu. 3 Múdrosti som sa nenaučil a od Najsvätejšieho som nedostal vedomosti. 4 Kto vystúpil do neba a potom odtiaľ zostúpil? Kto zachytil vietor do svojej hrsti? Kto do svojho plášťa zviazal vody? Kto ustanovil svetu hranice? Ako sa volá? Ako sa volá jeho syn? Vieš to? 5 Každé Božie slovo je vyskúšané, je štítom pre toho, čo sa skrýva u neho. 6 K jeho slovám nepridávaj nič, aby ťa netrestal a nemal za falšovateľa. 7 Úpenlivo ťa prosím o dve veci, Bože môj, neodopri mi ich, pokým nezomriem: 8 Vzdiaľ odo mňa lož a klam! Nedaj mi ani chudobu, ani bohatstvo! Daj mi len moju skyvu chleba. 9 Ak budem mať priveľa, zapriem ťa a poviem: "Kto je Jahve?" Ak upadnem do chudoby, budem kradnúť a tupiť meno svojho Boha. 10 Nehanob otroka u jeho pána, lebo ťa bude preklínať a ty na to doplatíš. 11 Je pokolenie, čo preklína svojho otca a svoju matku nežehná; 12 pokolenie, čo si myslí, že je čisté, ale zo svojho brudu nie je umyté. 13 Pokolenie, čo hľadí povýšenecky, čo sa pohŕdavo obzerá! 14 Pokolenie, čo má meče namiesto zubov a v čeľustiach zasadené nože, slabých vyžiera z krajiny a biednych z vlastných domov. 15 Pijavica má dve dcéry: "Daj!" vraví jedna; "Dávaj!" kričí druhá. Sú tri veci, čo sa nedajú zasýtiť a štyri, čo nikdy nepovedia: "Dosť!" 16 Podsvetie, neplodné lono, vyprahnutá zem bez vody, oheň, čo nikdy nepovie: "Dosť!" 17 Oko, čo si robí z otca posmešky a pohŕda matkinou starobou, vykľujú potočné havrany alebo zhltnú mladé orly. 18 Sú tri veci, mne nedostupné, a štyri, ktoré nechápem: 19 cestu orla po nebi, cestu hada po skale, cestu lode po šírom mori a cestu muža u mladej ženy. 20 Takéto sú spôsoby cudzoložnej ženy: naje sa rozkoše, potom si utrie ústa a povie: "Nič zlé som nespravila." 21 Pod troma vecami sa trasie zem a štyri sú, čo nemôže uniesť: 22 otroka, čo sa stal kráľom, sprostáka, čo sa jedlom prepcháva, 23 nenávidenú ženu, čo sa vydáva, slúžku, čo vytlačila svoju paniu. 24 Sú štyri drobné tvory na zemi, no nad mudrcov múdrejšie: 25 mravce, slabučký rod, ale v lete si pripravia zásobu potravín; 26 damani, rod bez sily, a do brehov si vŕtajú byt, 27 kobylky, čo kráľa nemajú, ale všetky tiahnu v najlepšom poriadku; 28 jašterička, ktorú rukou možno chytiť, a predsa býva v kráľovských palácoch. 29 Traja majú pekný krok, štyria majú peknú chôdzu: 30 lev, najmocnejší zo zvierat, čo neustúpi pred ničím; 31 kohút, ktorý sa chvastavo prechádza pomedzi sliepky; baran, keď si vedie stádo; kráľ napokon, keď kráča na čele vojska. 32 Ak si bol taký hlúpy, že si sa rozčúlil a až potom si rozmýšľal, daj si ruku na ústa; 33 lebo keď stĺkaš mlieko, dostaneš maslo, keď si potlčieš nos, tečie ti krv a keď narazíš na rozhnevaného, rozvíriš spor.