Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

29. kapitola

1 Kto sa pod výčitkami zatvrdí, bude náhle a nenávratne zlomený. 2 Keď vládnu spravodliví, ľud sa raduje, keď vládnu zlí, ľud vzdychá. 3 Kto miluje múdrosť, teší svojho otca, kto behá za prostitútkami, mrhá svojím majetkom. 4 Spravodlivosťou kráľ privádza blahobyt do krajiny, kým vydierač ju vedie do skazy. 5 Človek, čo blížnemu lichotí, hádže mu sieť pod nohy. 6 Osídlo číha na kroky zlého, lež spravodlivý plesá a raduje sa. 7 Spravodlivý sa ujme záležitostí biedneho, zlý nemá pre ne porozumenie. 8 Nespratníci rozbúria mesto, múdri však utišujú hnev. 9 Keď múdry s hlúpym vedie spor, dostane nadávky alebo výsmech, ale nie nápravu. 10 Krvilační ľudia nenávidia statočného človeka, ale čestní ľudia si vážia jeho život. 11 Hlúpy vylieva svoj hnev bezuzdne, no múdry čaká, kým sa vyzúri. 12 Ak vládca počúva na lživé správy, všetci jeho sluhovia stanú sa zlými. 13 Chudobný i utláčateľ v jednom sa stretajú: obaja dostali svetlo očí od Jahveho. 14 Ak sa kráľ stará o práva chudobného ľudu, upevňuje svoj trón natrvalo. 15 Palička a karhanie dodávajú múdrosť; dieťa ponechané na seba je hanbou pre matku. 16 Keď vládnu bezbožní, rozmáha sa zločin, ale spravodliví sa dožijú ich pádu. 17 Naprávaj si syna, ušetrí ťa mnohých starostí a bude tvojej duši na radosť. 18 Ak chýba videnie, ľud žije bezuzdne, šťastný, kto zachováva zákon. 19 Otroka nenapravíš slovami; hoci ťa rozumie, neslúchne ťa. 20 Vidíš človeka prudkého v reči? Aj od hlupáka možno viac čakať ako od neho. 21 Ak sa maznajú s otrokom od mlada, napokon stane sa nevďačníkom. 22 Hnevlivý človek začína zvady. Prchký človek popácha veľa chýb. 23 Pýcha zapríčiní človeku poníženie, ale kto je ponížený duchom, dosiahne poctu. 24 Kto sa delí so zlodejom, škodí sebe samému, aj keď mu dajú zložiť prísahu, on nič neprizná. 25 Báť sa človeka je padnúť do osídla, dôverovať Jahvemu je zábezpekou. 26 Mnohí sa zháňajú za priazňou vedúcich, no práva každého sú od Jahveho. 27 Spravodlivý neznáša zlého človeka, ani zlý toho, čo sa statočne správa.