Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Múdrosť je protiliek na zlé priateľstvá

1 Syn môj, ak prijmeš moje slová a moje príkazy si v mysli zachováš,
2 ak upriamiš na múdrosť svoju pozornosť a myseľ si prikloníš k pravde; 3 ak sa budeš dovolávať vedy, ak sa budeš dožadovať múdrosti; 4 ak ju budeš vyhľadávať sťa striebro, ak pôjdeš do hĺbky sťa hľadač pokladov, 5 potom pochopíš bázeň pred Jahvem a dosiahneš poznanie Boha. 6 Jahve sám totiž dáva múdrosť a učí pravdu i vedu. 7 Čestným ľuďom dáva svoju pomoc, je štítom pre tých, čo žijú statočne. 8 Dozerá na priebeh spravodlivosti, chráni životné cesty svojich priateľov. 9 Potom pochopíš, čo je správne a spravodlivé, a budeš žiť statočným životom. 10 Lebo múdrosť zavíta do tvojej mysle a učenosť bude ti rozkošou duše. 11 Rozumnosť bude nad tebou bdieť a rozvaha bude ťa strážiť. 12 Zachránia ťa pred hriešnym životom, pred človekom nemravných zámerov, 13 pred tými, čo opúšťajú statočný život a behajú po temných cestách, 14 ktorým páchať zlo pôsobí radosť a v nemravnosti nachodia potechu. 15 Ich cesty sú kľukaté, chodníky záludné. 16 Múdrosť ťa tiež uchráni od cudzej ženy, od ľahkej dievky líškavých rečí, 17 ktorá utiekla od svojho manžela, zabudla na Božiu zmluvu. 18 Jej byt je na svahu smrti, jej chodník vedie tam, kde mŕtvi bývajú. 19 Z tých, čo k nej zálety robia, ani jeden nenájde cestu späť, nikdy už nevstúpi na cestu života. 20 Dbaj, aby si kráčal po stopách poctivých ľudí, pridŕžal sa chodníka spravodlivých. 21 Lebo čestní ľudia budú prebývať v krajine, dobrí ľudia v nej trvale zostanú. 22 Zlí však budú z krajiny vyhladení, bezbožní budú vytrhnutí zo zeme ako zlá zelina.