Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Múdrosť je protiliek na zlé priateľstvá

1 Syn môj, ak prijmeš moje slová a moje príkazy si v mysli zachováš,
2 ak upriamiš na múdrosť svoju pozornosť a myseľ si prikloníš k pravde; 3 ak sa budeš dovolávať vedy, ak sa budeš dožadovať múdrosti; 4 ak ju budeš vyhľadávať sťa striebro, ak pôjdeš do hĺbky sťa hľadač pokladov, 5 potom pochopíš bázeň pred Jahvem a dosiahneš poznanie Boha. 6 Jahve sám totiž dáva múdrosť a učí pravdu i vedu. 7 Čestným ľuďom dáva svoju pomoc, je štítom pre tých, čo žijú statočne. 8 Dozerá na priebeh spravodlivosti, chráni životné cesty svojich priateľov. 9 Potom pochopíš, čo je správne a spravodlivé, a budeš žiť statočným životom. 10 Lebo múdrosť zavíta do tvojej mysle a učenosť bude ti rozkošou duše. 11 Rozumnosť bude nad tebou bdieť a rozvaha bude ťa strážiť. 12 Zachránia ťa pred hriešnym životom, pred človekom nemravných zámerov, 13 pred tými, čo opúšťajú statočný život a behajú po temných cestách, 14 ktorým páchať zlo pôsobí radosť a v nemravnosti nachodia potechu. 15 Ich cesty sú kľukaté, chodníky záludné. 16 Múdrosť ťa tiež uchráni od cudzej ženy, od ľahkej dievky líškavých rečí, 17 ktorá utiekla od svojho manžela, zabudla na Božiu zmluvu. 18 Jej byt je na svahu smrti, jej chodník vedie tam, kde mŕtvi bývajú. 19 Z tých, čo k nej zálety robia, ani jeden nenájde cestu späť, nikdy už nevstúpi na cestu života. 20 Dbaj, aby si kráčal po stopách poctivých ľudí, pridŕžal sa chodníka spravodlivých. 21 Lebo čestní ľudia budú prebývať v krajine, dobrí ľudia v nej trvale zostanú. 22 Zlí však budú z krajiny vyhladení, bezbožní budú vytrhnutí zo zeme ako zlá zelina.