Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Múdrosť je protiliek na zlé priateľstvá

1 Syn môj, ak prijmeš moje slová a moje príkazy si v mysli zachováš,
2 ak upriamiš na múdrosť svoju pozornosť a myseľ si prikloníš k pravde; 3 ak sa budeš dovolávať vedy, ak sa budeš dožadovať múdrosti; 4 ak ju budeš vyhľadávať sťa striebro, ak pôjdeš do hĺbky sťa hľadač pokladov, 5 potom pochopíš bázeň pred Jahvem a dosiahneš poznanie Boha. 6 Jahve sám totiž dáva múdrosť a učí pravdu i vedu. 7 Čestným ľuďom dáva svoju pomoc, je štítom pre tých, čo žijú statočne. 8 Dozerá na priebeh spravodlivosti, chráni životné cesty svojich priateľov. 9 Potom pochopíš, čo je správne a spravodlivé, a budeš žiť statočným životom. 10 Lebo múdrosť zavíta do tvojej mysle a učenosť bude ti rozkošou duše. 11 Rozumnosť bude nad tebou bdieť a rozvaha bude ťa strážiť. 12 Zachránia ťa pred hriešnym životom, pred človekom nemravných zámerov, 13 pred tými, čo opúšťajú statočný život a behajú po temných cestách, 14 ktorým páchať zlo pôsobí radosť a v nemravnosti nachodia potechu. 15 Ich cesty sú kľukaté, chodníky záludné. 16 Múdrosť ťa tiež uchráni od cudzej ženy, od ľahkej dievky líškavých rečí, 17 ktorá utiekla od svojho manžela, zabudla na Božiu zmluvu. 18 Jej byt je na svahu smrti, jej chodník vedie tam, kde mŕtvi bývajú. 19 Z tých, čo k nej zálety robia, ani jeden nenájde cestu späť, nikdy už nevstúpi na cestu života. 20 Dbaj, aby si kráčal po stopách poctivých ľudí, pridŕžal sa chodníka spravodlivých. 21 Lebo čestní ľudia budú prebývať v krajine, dobrí ľudia v nej trvale zostanú. 22 Zlí však budú z krajiny vyhladení, bezbožní budú vytrhnutí zo zeme ako zlá zelina.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk