Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

1 Zlý uteká, aj keď ho nik nenaháňa, spravodlivý sa cíti bezpečne ako mladý lev. 2 Pre hriechy zeme vlády sa menia často, ale pod rozumným človekom sa dlho žije v pokoji. 3 Tyran, čo utláča biedny ľud, je sťa prudký lejak ničiaci úrodu. 4 Kto zákon nezachováva, tlieska zlodejovi, kto zákon zachováva, hnevá sa na neho. 5 Zlí vôbec nechápu právo. Tí, čo hľadajú Jahveho, chápu všetko. 6 Lepší je chudobný človek, čo statočne žije, ako boháč, čo kráča po krivých chodníkoch. 7 Kto zachová zákon, je rozumný syn, kto sa stýka so zhýralcami, je hanbou svojho otca. 8 Kto úžernými úrokmi zväčšuje svoj majetok, zhromažďuje pre toho, čo ním obšťastní chudobných. 9 Kto si zapcháva uši, aby nepočul zákon, modlitba toho je odporná. 10 Kto čestných ľudí zvádza na zlú cestu, padne do jamy, ktorú vykopal. Statoční ľudia dosiahnu šťastie, ale zlí nedôjdu ďaleko. 11 Bohatý si namýšľa, že je múdry, ale múdry chudobný ho prehliadne. 12 Keď sa spravodliví dostanú k moci, je veľké plesanie. Keď sa zlí povznesú, gniavia ľud. 13 Kto svoje chyby maskuje, nebude mať úspech, kto ich uzná a vzdá sa ich, dosiahne milosť. 14 Šťastný človek, ktorý má vždy citlivé srdce! Kto si zatvrdzuje srdce, padne do nešťastia. 15 Ako revúci lev a vyhladnutý medveď, taký je zlý človek, čo vládne bezradnému ľudu. 16 Vládca chudobný na rozum je bohatý na vydieračstvo. Kto nenávidí hrabivosť, bude dlho žiť. 17 Človek stíhaný pre vraždu aj do studne skočí, aby ho nechytili. 18 Kto sa správa čestne, bude bez úhony, ale zločinec padne tak či tak. 19 Kto svoje pole statočne obrába, bude mať chleba nadostač, kto sa zháňa za preludmi, nasýti sa chudoby. 20 Statočný človek bude zahrnutý požehnaním. Kto sa náhli zbohatnúť, nebude bez trestu. 21 Zlé je nadržiavať osobám, ale človek to urobí pre kúsok chleba. 22 Za bohatstvom sa zháňa krátkozraký človek, nevidí, že bieda príde naň. 23 Kto druhého napomenie, nájde napokon obľubu viac ako lichotník. 24 Kto kradne otcovi a matke a vraví: "To nie je hriech," je zbojníkovým spoločníkom. 25 Chamtivec začína hádky. Kto sa spolieha na Jahveho, bude mať úspech. 26 Kto sa spolieha len na vlastný rozum, je hlúpy. Kto sa riadi zásadami múdrosti, bude bez úhony. 27 Kto dáva chudobným, nebude núdzu trieť, kto si oči zatvára pred nimi, toho budú preklínať. 28 Keď povstávajú bezbožní, každý sa skrýva, ale keď hynú, spravodliví sa rozmáhajú.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk