Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

28. kapitola

1 Zlý uteká, aj keď ho nik nenaháňa, spravodlivý sa cíti bezpečne ako mladý lev. 2 Pre hriechy zeme vlády sa menia často, ale pod rozumným človekom sa dlho žije v pokoji. 3 Tyran, čo utláča biedny ľud, je sťa prudký lejak ničiaci úrodu. 4 Kto zákon nezachováva, tlieska zlodejovi, kto zákon zachováva, hnevá sa na neho. 5 Zlí vôbec nechápu právo. Tí, čo hľadajú Jahveho, chápu všetko. 6 Lepší je chudobný človek, čo statočne žije, ako boháč, čo kráča po krivých chodníkoch. 7 Kto zachová zákon, je rozumný syn, kto sa stýka so zhýralcami, je hanbou svojho otca. 8 Kto úžernými úrokmi zväčšuje svoj majetok, zhromažďuje pre toho, čo ním obšťastní chudobných. 9 Kto si zapcháva uši, aby nepočul zákon, modlitba toho je odporná. 10 Kto čestných ľudí zvádza na zlú cestu, padne do jamy, ktorú vykopal. Statoční ľudia dosiahnu šťastie, ale zlí nedôjdu ďaleko. 11 Bohatý si namýšľa, že je múdry, ale múdry chudobný ho prehliadne. 12 Keď sa spravodliví dostanú k moci, je veľké plesanie. Keď sa zlí povznesú, gniavia ľud. 13 Kto svoje chyby maskuje, nebude mať úspech, kto ich uzná a vzdá sa ich, dosiahne milosť. 14 Šťastný človek, ktorý má vždy citlivé srdce! Kto si zatvrdzuje srdce, padne do nešťastia. 15 Ako revúci lev a vyhladnutý medveď, taký je zlý človek, čo vládne bezradnému ľudu. 16 Vládca chudobný na rozum je bohatý na vydieračstvo. Kto nenávidí hrabivosť, bude dlho žiť. 17 Človek stíhaný pre vraždu aj do studne skočí, aby ho nechytili. 18 Kto sa správa čestne, bude bez úhony, ale zločinec padne tak či tak. 19 Kto svoje pole statočne obrába, bude mať chleba nadostač, kto sa zháňa za preludmi, nasýti sa chudoby. 20 Statočný človek bude zahrnutý požehnaním. Kto sa náhli zbohatnúť, nebude bez trestu. 21 Zlé je nadržiavať osobám, ale človek to urobí pre kúsok chleba. 22 Za bohatstvom sa zháňa krátkozraký človek, nevidí, že bieda príde naň. 23 Kto druhého napomenie, nájde napokon obľubu viac ako lichotník. 24 Kto kradne otcovi a matke a vraví: "To nie je hriech," je zbojníkovým spoločníkom. 25 Chamtivec začína hádky. Kto sa spolieha na Jahveho, bude mať úspech. 26 Kto sa spolieha len na vlastný rozum, je hlúpy. Kto sa riadi zásadami múdrosti, bude bez úhony. 27 Kto dáva chudobným, nebude núdzu trieť, kto si oči zatvára pred nimi, toho budú preklínať. 28 Keď povstávajú bezbožní, každý sa skrýva, ale keď hynú, spravodliví sa rozmáhajú.