Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

1 Nechváľ sa zajtrajším dňom, lebo nikdy nevieš, čo môže deň priniesť. 2 Nech ťa chváli cudzí, a nie vlastné ústa, niekto iný, a nie vlastné pery! 3 Ťažký je kameň, ťažký je piesok, ešte ťažšie nepríjemnosti, čo spôsobí hlúpy. 4 Hnev je krutý, zúrivosť vášnivá, ale kto potom odolá žiarlivosti? 5 Lepšie je hlasné pokarhanie, ako skrývaná láska. 6 Láskavé sú údery priateľove, hrozivé nepriateľove bozky. 7 Sýte hrdlo pohŕda medom, hladnému hrdlu je sladká každá horčina. 8 Ako vtáča, čo blúdi ďaleko od svojho hniezda, je človek ďaleko od svojej domoviny. 9 Voňavý olej a kadidlo rozveseľujú srdce, ale starosti trápia dušu. 10 Neopúšťaj svojho priateľa ani priateľa otcovho. V deň zármutku nechoď do domu svojho brata. Veď lepší je blízky sused ako vzdialený brat. 11 Buď múdry, synu, spôsobíš môjmu srdcu radosť a ja budem môcť zahriaknuť toho, čo ma tupí. 12 Múdry zbadá, že hrozí nebezpečenstvo, a skryje sa; neskúsení idú ďalej a doplatia na to. 13 Vezmi plášť do zálohy človeku, čo sa zaručil za cudzinca, podrž ho ako záruku za toho neznámeho človeka! 14 Kto prihlasno zdraví svojho blížneho za včasného rána, zrejme mu chystá veľkú urážku. 15 Odkvap, čo neprestáva kvapkať v daždivý deň, a hašterivá žena sú si podobní! 16 Skôr zvládneš vietor, než ovládneš ju, to akoby si prstami olej naberal. 17 Železo sa ostrí železom, človek sa cibrí v styku so svojím blížnym. 18 Kto sa stará o figovník, z jeho plodov jedáva, kto opatruje svojho pána, bude vážený. 19 Ako tvár v zrkadle vody odpovedá tvári, tak jedno srdce človeka ozýva sa druhému srdcu. 20 Nenásytné je Podsvetie i Priepasť, také nenásytné sú aj ľudské oči. 21 Na striebro je téglik, na zlato taviaca pec, kým chvála skúša charakter človeka. 22 Hlúpeho môžeš aj tĺkom v mažiari tĺcť, hlúposť z neho neotlčieš. 23 Daj dobrý pozor na stav svojho statku! Staraj sa o svoje stádo, 24 lebo majetok nie je večný, ba ani koruna sa neprenáša od veku do veku! 25 Keď sa tráva skosila a zjavila sa mládza, seno sa zviezlo z hôr, 26 maj barany na svoje ošatenie, capov na vyplatenie svojich polí, 27 dostatok kozieho mlieka na výživu svojho domu a na živobytie pre svoje slúžky!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk