Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

27. kapitola

1 Nechváľ sa zajtrajším dňom, lebo nikdy nevieš, čo môže deň priniesť. 2 Nech ťa chváli cudzí, a nie vlastné ústa, niekto iný, a nie vlastné pery! 3 Ťažký je kameň, ťažký je piesok, ešte ťažšie nepríjemnosti, čo spôsobí hlúpy. 4 Hnev je krutý, zúrivosť vášnivá, ale kto potom odolá žiarlivosti? 5 Lepšie je hlasné pokarhanie, ako skrývaná láska. 6 Láskavé sú údery priateľove, hrozivé nepriateľove bozky. 7 Sýte hrdlo pohŕda medom, hladnému hrdlu je sladká každá horčina. 8 Ako vtáča, čo blúdi ďaleko od svojho hniezda, je človek ďaleko od svojej domoviny. 9 Voňavý olej a kadidlo rozveseľujú srdce, ale starosti trápia dušu. 10 Neopúšťaj svojho priateľa ani priateľa otcovho. V deň zármutku nechoď do domu svojho brata. Veď lepší je blízky sused ako vzdialený brat. 11 Buď múdry, synu, spôsobíš môjmu srdcu radosť a ja budem môcť zahriaknuť toho, čo ma tupí. 12 Múdry zbadá, že hrozí nebezpečenstvo, a skryje sa; neskúsení idú ďalej a doplatia na to. 13 Vezmi plášť do zálohy človeku, čo sa zaručil za cudzinca, podrž ho ako záruku za toho neznámeho človeka! 14 Kto prihlasno zdraví svojho blížneho za včasného rána, zrejme mu chystá veľkú urážku. 15 Odkvap, čo neprestáva kvapkať v daždivý deň, a hašterivá žena sú si podobní! 16 Skôr zvládneš vietor, než ovládneš ju, to akoby si prstami olej naberal. 17 Železo sa ostrí železom, človek sa cibrí v styku so svojím blížnym. 18 Kto sa stará o figovník, z jeho plodov jedáva, kto opatruje svojho pána, bude vážený. 19 Ako tvár v zrkadle vody odpovedá tvári, tak jedno srdce človeka ozýva sa druhému srdcu. 20 Nenásytné je Podsvetie i Priepasť, také nenásytné sú aj ľudské oči. 21 Na striebro je téglik, na zlato taviaca pec, kým chvála skúša charakter človeka. 22 Hlúpeho môžeš aj tĺkom v mažiari tĺcť, hlúposť z neho neotlčieš. 23 Daj dobrý pozor na stav svojho statku! Staraj sa o svoje stádo, 24 lebo majetok nie je večný, ba ani koruna sa neprenáša od veku do veku! 25 Keď sa tráva skosila a zjavila sa mládza, seno sa zviezlo z hôr, 26 maj barany na svoje ošatenie, capov na vyplatenie svojich polí, 27 dostatok kozieho mlieka na výživu svojho domu a na živobytie pre svoje slúžky!