Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

1 Nechváľ sa zajtrajším dňom, lebo nikdy nevieš, čo môže deň priniesť. 2 Nech ťa chváli cudzí, a nie vlastné ústa, niekto iný, a nie vlastné pery! 3 Ťažký je kameň, ťažký je piesok, ešte ťažšie nepríjemnosti, čo spôsobí hlúpy. 4 Hnev je krutý, zúrivosť vášnivá, ale kto potom odolá žiarlivosti? 5 Lepšie je hlasné pokarhanie, ako skrývaná láska. 6 Láskavé sú údery priateľove, hrozivé nepriateľove bozky. 7 Sýte hrdlo pohŕda medom, hladnému hrdlu je sladká každá horčina. 8 Ako vtáča, čo blúdi ďaleko od svojho hniezda, je človek ďaleko od svojej domoviny. 9 Voňavý olej a kadidlo rozveseľujú srdce, ale starosti trápia dušu. 10 Neopúšťaj svojho priateľa ani priateľa otcovho. V deň zármutku nechoď do domu svojho brata. Veď lepší je blízky sused ako vzdialený brat. 11 Buď múdry, synu, spôsobíš môjmu srdcu radosť a ja budem môcť zahriaknuť toho, čo ma tupí. 12 Múdry zbadá, že hrozí nebezpečenstvo, a skryje sa; neskúsení idú ďalej a doplatia na to. 13 Vezmi plášť do zálohy človeku, čo sa zaručil za cudzinca, podrž ho ako záruku za toho neznámeho človeka! 14 Kto prihlasno zdraví svojho blížneho za včasného rána, zrejme mu chystá veľkú urážku. 15 Odkvap, čo neprestáva kvapkať v daždivý deň, a hašterivá žena sú si podobní! 16 Skôr zvládneš vietor, než ovládneš ju, to akoby si prstami olej naberal. 17 Železo sa ostrí železom, človek sa cibrí v styku so svojím blížnym. 18 Kto sa stará o figovník, z jeho plodov jedáva, kto opatruje svojho pána, bude vážený. 19 Ako tvár v zrkadle vody odpovedá tvári, tak jedno srdce človeka ozýva sa druhému srdcu. 20 Nenásytné je Podsvetie i Priepasť, také nenásytné sú aj ľudské oči. 21 Na striebro je téglik, na zlato taviaca pec, kým chvála skúša charakter človeka. 22 Hlúpeho môžeš aj tĺkom v mažiari tĺcť, hlúposť z neho neotlčieš. 23 Daj dobrý pozor na stav svojho statku! Staraj sa o svoje stádo, 24 lebo majetok nie je večný, ba ani koruna sa neprenáša od veku do veku! 25 Keď sa tráva skosila a zjavila sa mládza, seno sa zviezlo z hôr, 26 maj barany na svoje ošatenie, capov na vyplatenie svojich polí, 27 dostatok kozieho mlieka na výživu svojho domu a na živobytie pre svoje slúžky!