Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

1 Ako sneh v lete a dážď za žatvy, také nemiestne je oslavovať hlupáka. 2 Vrabec unikne, lastovička uletí, tak aj bezdôvodná kliatba minie svoj cieľ. 3 Na koňa bič, na osla uzdu. Na chrbát hlúpeho palicu! 4 Neodpovedaj hlúpemu hlúpo, aby si sa aj ty nestal jemu podobným. 5 Odpovedz hlúpemu, ako si zaslúži jeho hlúposť, aby si nenamýšľal, že je múdry. 6 Nohy si odtína a násilie pije, kto posiela sprostáka s odkazom. 7 Príslovie v ústach hlupáka zakáša ako nohy krivého človeka. 8 Priväzuje kameň ku praku, kto strojí oslavy hlúpemu. 9 Tŕňovým konárom, ktorým máva ruka opilcova, je príslovie v ústach sprostáka. 10 Ako strelec, ktorý strieľa na okoloidúcich, je ten, čo si najíma hlúpeho alebo opilca. 11 Ako sa vracia pes k tomu, čo vyvrátil, tak sa hlúpy vracia ku svojej hlúposti. 12 Vidíš človeka, čo sa má za veľmi múdreho? Aj od hlupáka možno viac čakať ako od neho! 13 Leňoch vraví: "Lev je na ceste. Lev je na námestí." 14 Na pántoch sa obracajú dvere a leňoch na svojej posteli. 15 Leňoch siahne rukou do misy, ale unavuje ho podniesť ju k ústam. 16 Leňoch si myslí, že je múdrejší než sedem osôb, ktoré odpovedajú múdro. 17 Ako človek, čo chytá za uši bežiaceho psa je ten, čo sa mieša do cudzieho sporu. 18 Ako blázon, čo strieľa naslepo smrtiace strely a šípy, 19 taký je človek, ktorý klame svojho druha a potom povie: "To bol len žart." 20 Bez dreva vyhasne oheň. Bez udavača spor sa utíši. 21 Ako mechy rozduchujú pahrebu a drevo živí oheň, tak aj svárlivý človek rozdúchava spory. 22 Slová udavača sú lahôdky, čo sa kĺžu do najhlbších útrob. 23 Strieborný náter na hlinenom črepe sú sladké pery kryjúce skazené srdce. 24 Nepriateľ môže zavádzať svojimi slovami, ale v jeho vnútri číha zrada. 25 Ak volí schytralý tón, nedôveruj mu, lebo v mysli mu väzí sedem ohavností; 26 nenávisť môže kryť pretvárkou, ale na zhromaždení jeho zloba vyjde najavo. 27 Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. Kto na iného váľa balvan, sám skončí pod ním. 28 Luhársky jazyk robí vinným nevinného. Líškavé ústa skrývajú žihadlo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk