Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

26. kapitola

1 Ako sneh v lete a dážď za žatvy, také nemiestne je oslavovať hlupáka. 2 Vrabec unikne, lastovička uletí, tak aj bezdôvodná kliatba minie svoj cieľ. 3 Na koňa bič, na osla uzdu. Na chrbát hlúpeho palicu! 4 Neodpovedaj hlúpemu hlúpo, aby si sa aj ty nestal jemu podobným. 5 Odpovedz hlúpemu, ako si zaslúži jeho hlúposť, aby si nenamýšľal, že je múdry. 6 Nohy si odtína a násilie pije, kto posiela sprostáka s odkazom. 7 Príslovie v ústach hlupáka zakáša ako nohy krivého človeka. 8 Priväzuje kameň ku praku, kto strojí oslavy hlúpemu. 9 Tŕňovým konárom, ktorým máva ruka opilcova, je príslovie v ústach sprostáka. 10 Ako strelec, ktorý strieľa na okoloidúcich, je ten, čo si najíma hlúpeho alebo opilca. 11 Ako sa vracia pes k tomu, čo vyvrátil, tak sa hlúpy vracia ku svojej hlúposti. 12 Vidíš človeka, čo sa má za veľmi múdreho? Aj od hlupáka možno viac čakať ako od neho! 13 Leňoch vraví: "Lev je na ceste. Lev je na námestí." 14 Na pántoch sa obracajú dvere a leňoch na svojej posteli. 15 Leňoch siahne rukou do misy, ale unavuje ho podniesť ju k ústam. 16 Leňoch si myslí, že je múdrejší než sedem osôb, ktoré odpovedajú múdro. 17 Ako človek, čo chytá za uši bežiaceho psa je ten, čo sa mieša do cudzieho sporu. 18 Ako blázon, čo strieľa naslepo smrtiace strely a šípy, 19 taký je človek, ktorý klame svojho druha a potom povie: "To bol len žart." 20 Bez dreva vyhasne oheň. Bez udavača spor sa utíši. 21 Ako mechy rozduchujú pahrebu a drevo živí oheň, tak aj svárlivý človek rozdúchava spory. 22 Slová udavača sú lahôdky, čo sa kĺžu do najhlbších útrob. 23 Strieborný náter na hlinenom črepe sú sladké pery kryjúce skazené srdce. 24 Nepriateľ môže zavádzať svojimi slovami, ale v jeho vnútri číha zrada. 25 Ak volí schytralý tón, nedôveruj mu, lebo v mysli mu väzí sedem ohavností; 26 nenávisť môže kryť pretvárkou, ale na zhromaždení jeho zloba vyjde najavo. 27 Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. Kto na iného váľa balvan, sám skončí pod ním. 28 Luhársky jazyk robí vinným nevinného. Líškavé ústa skrývajú žihadlo.