Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

1 Ďalšie Šalamúnove porekadlá, ktoré prepísali ľudia Ezechiáša, judského kráľa. 2 Božia sláva je v tom, čo je skryté, kráľovská sláva je to skryté skúmať. 3 Ako nebo pre svoju výšku a zem pre svoju hĺbku, tak i srdce kráľov nemožno preskúmať. 4 Odstráň trosku zo striebra, budeš mať čistý kov pre zlatníka. 5 Odstráň zlého z blízkosti kráľa a jeho trón sa upevní na spravodlivosti. 6 Pred kráľom sa nevystatuj! Nesadaj si na miesto veľkých! 7 Lebo je lepšie, ak ti povedia: "Postúp vyššie," než ak ťa potlačia nižšie, aby si dal miesto dôstojnejšiemu. 8 Nenáhli sa rozprávať každému, čo si videl, lebo to môže skončiť trpkými výčitkami od tvojho priateľa. 9 Prejednaj svoj spor so svojím blížnym, ale nevyjavuj tajnosti druhého, 10 lebo ti to vyčíta, keď o tom počuje, a tvoju nešetrnosť už napraviť nemožno. 11 Zlaté jabĺčka, vsadené do strieborných ružíc, také sú slová povedané v pravý čas. 12 Zlatá náušnica alebo šperk z čistého zlata, také je múdre pokarhanie pozornému uchu. 13 Snehový chlad v najväčšej žatve, taký je verný posol tomu, čo ho posiela, osvieži dušu svojho pána. 14 Mraky a víchor, ale bez dažďa, taký je človek, čo robí kráľovské sľuby, ale ich nesplní. 15 Trpezlivosťou dá sa sudca obmäkčiť, jemný jazyk láme kosti. 16 Našiel si med? Jedz z neho do vôle, ale pozor, aby si sa neprejedol, vyvrátiš ho! 17 Preto zriedka chodievaj do domu blížneho, aby si sa mu neprejedol a nezanevrel na teba. 18 Kyjak, šabľa a ostrý šíp, taký je človek, čo falošne svedčí proti blížnemu. 19 Skazený zub, vytknutá noha je opora v zradcovi v hodine nešťastia, 20 takisto ako vyzliecť si plášť v mrazivom čase. Liať ocot na ranu je vyspevovať veselé piesne strápenému srdcu. 21 Ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smädný, daj mu piť! 22 Tým nasypeš žeravého uhlia na jeho hlavu a Jahve ti to odplatí. 23 Severný vietor plodí dážď, nahnevaný jazyk utŕhačné slová. 24 Lepšie bývať v kútiku v podstreší, ako s hašterivou ženou v jednej domácnosti. 25 Ako čerstvá voda smädnému hrdlu, taká je dobrá zvesť z ďalekého kraja. 26 Porušená studňa, zamútený prameň: taký je spravodlivý, čo sa pred bezbožným chveje. 27 Nie je dobré priveľa medu jesť, ani hľadať príliš veľkú slávu. 28 Ako otvorené mesto bez ochrany hradieb, taký je človek, čo sa ovládať nevie.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk