Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

1 Ďalšie Šalamúnove porekadlá, ktoré prepísali ľudia Ezechiáša, judského kráľa. 2 Božia sláva je v tom, čo je skryté, kráľovská sláva je to skryté skúmať. 3 Ako nebo pre svoju výšku a zem pre svoju hĺbku, tak i srdce kráľov nemožno preskúmať. 4 Odstráň trosku zo striebra, budeš mať čistý kov pre zlatníka. 5 Odstráň zlého z blízkosti kráľa a jeho trón sa upevní na spravodlivosti. 6 Pred kráľom sa nevystatuj! Nesadaj si na miesto veľkých! 7 Lebo je lepšie, ak ti povedia: "Postúp vyššie," než ak ťa potlačia nižšie, aby si dal miesto dôstojnejšiemu. 8 Nenáhli sa rozprávať každému, čo si videl, lebo to môže skončiť trpkými výčitkami od tvojho priateľa. 9 Prejednaj svoj spor so svojím blížnym, ale nevyjavuj tajnosti druhého, 10 lebo ti to vyčíta, keď o tom počuje, a tvoju nešetrnosť už napraviť nemožno. 11 Zlaté jabĺčka, vsadené do strieborných ružíc, také sú slová povedané v pravý čas. 12 Zlatá náušnica alebo šperk z čistého zlata, také je múdre pokarhanie pozornému uchu. 13 Snehový chlad v najväčšej žatve, taký je verný posol tomu, čo ho posiela, osvieži dušu svojho pána. 14 Mraky a víchor, ale bez dažďa, taký je človek, čo robí kráľovské sľuby, ale ich nesplní. 15 Trpezlivosťou dá sa sudca obmäkčiť, jemný jazyk láme kosti. 16 Našiel si med? Jedz z neho do vôle, ale pozor, aby si sa neprejedol, vyvrátiš ho! 17 Preto zriedka chodievaj do domu blížneho, aby si sa mu neprejedol a nezanevrel na teba. 18 Kyjak, šabľa a ostrý šíp, taký je človek, čo falošne svedčí proti blížnemu. 19 Skazený zub, vytknutá noha je opora v zradcovi v hodine nešťastia, 20 takisto ako vyzliecť si plášť v mrazivom čase. Liať ocot na ranu je vyspevovať veselé piesne strápenému srdcu. 21 Ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smädný, daj mu piť! 22 Tým nasypeš žeravého uhlia na jeho hlavu a Jahve ti to odplatí. 23 Severný vietor plodí dážď, nahnevaný jazyk utŕhačné slová. 24 Lepšie bývať v kútiku v podstreší, ako s hašterivou ženou v jednej domácnosti. 25 Ako čerstvá voda smädnému hrdlu, taká je dobrá zvesť z ďalekého kraja. 26 Porušená studňa, zamútený prameň: taký je spravodlivý, čo sa pred bezbožným chveje. 27 Nie je dobré priveľa medu jesť, ani hľadať príliš veľkú slávu. 28 Ako otvorené mesto bez ochrany hradieb, taký je človek, čo sa ovládať nevie.