Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

1 Nezáviď zlým ľuďom! Netúž po ich spoločnosti! 2 Lebo rozmýšľajú len o násilí a rozprávajú iba o zločinoch. 3 Múdrosť stavia dom, rozvaha robí ho bezpečným. 4 Poznaním sa napĺňajú sýpky, všetkým drahocenným a žiaducim majetkom. 5 Múdrosť je nad silu, učenosť nad mocné svaly, 6 lebo aj vojna sa vyhráva múdrym velením a víťazstvo je ovocím veľkého počtu radcov. 7 Pre hlúpeho múdrosť je privysoká, preto na verejnej porade ústa neotvorí. 8 Kto stále uvažuje, ako robiť zlé, volá sa zarytý intrigán. 9 Hlupák sníva len o hriechu. Posmievač sa ľuďom hnusí. 10 Ak tvoja sila zlyhá v zlý deň, budeš so svojou silou bezmocný! 11 Keď vidíš, ako vlečú človeka na smrť, pribehni mu na pomoc! Zachráň tých, ktorým hrozí poprava! 12 Vari povieš: "Veď toho človeka nepoznám." Nevieš, že ho pozná ten, čo určil zákony ľuďom, že je so všetkým oboznámený ten, čo sa stará o tvoj život? On odplatí každému podľa jeho skutkov. 13 Syn môj, jedz med, lebo je chutný, plást medu chutí sladko tvojmu podnebiu, 14 vedz, že taká je múdrosť pre tvoju dušu! Ak ju nájdeš, máš budúcnosť a životná niť ti náhle nebude preťatá. 15 Nestriehni ako zlodej na byt spravodlivého! Nepustoš jeho príbytok! 16 Lebo spravodlivý vstane znova, hoci padol sedemkrát, ale zlí sa rútia do nešťastia. 17 Ak padne tvoj nepriateľ, neteš sa! Nech ti srdce neplesá, že sa potkol, 18 aby Jahve vidiac to nebol nespokojný a neobrátil svoj hnev z neho na teba! 19 Nerozčuľuj sa nad hriešnikmi! Nezáviď bezbožným! 20 Lebo zlý nemá budúcnosť, životná lampa bezbožného zhasne. 21 Synu, boj sa Jahveho i tých, čo vládnu! Daj si pokoj s vrtkavými ľuďmi, 22 lebo privedú záhubu náhle a ktovie, aké nešťastie môžu spôsobiť! 23 Ďalšie výroky mudrcov: Nie je dobré niekomu nadŕžať na súde. 24 Sudcu, čo vyhlási vinného za nevinného, ľud bude preklínať, národy mu budú zlorečiť. 25 Ale tí, čo vinných trescú, budú sa dobre mať, na tých zíde požehnanie. 26 Priama odpoveď je taká milá ako priateľský bozk. 27 Najprv si zariaď veci verejné a porob prácu na poli, potom choď a založ si rodinu! 28 Nesvedč ľahkomyseľne proti svojmu blížnemu, ani neklam svojimi ústami. 29 Nevrav: "Ako on urobil mne, tak spravím ja jemu, navrátim mu podľa jeho skutkov." 30 Šiel som popri leňochovom poli, popri vinici hlúpeho človeka. 31 A tu všetko bolo zarastené žihľavou, povrch pokrytý bodľačím, kamenný múr zrúcaný. 32 Keď som to videl, zamyslel som sa a po úvahe vzal som si toto ponaučenie: 33 "Veru, ešte si trošičku pospať, trochu podriemať, natiahnuť sa a založiť si ruky. 34 Sťa tulák k tebe bieda prikvitne a núdza ako žobráčka."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk