Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

24. kapitola

1 Nezáviď zlým ľuďom! Netúž po ich spoločnosti! 2 Lebo rozmýšľajú len o násilí a rozprávajú iba o zločinoch. 3 Múdrosť stavia dom, rozvaha robí ho bezpečným. 4 Poznaním sa napĺňajú sýpky, všetkým drahocenným a žiaducim majetkom. 5 Múdrosť je nad silu, učenosť nad mocné svaly, 6 lebo aj vojna sa vyhráva múdrym velením a víťazstvo je ovocím veľkého počtu radcov. 7 Pre hlúpeho múdrosť je privysoká, preto na verejnej porade ústa neotvorí. 8 Kto stále uvažuje, ako robiť zlé, volá sa zarytý intrigán. 9 Hlupák sníva len o hriechu. Posmievač sa ľuďom hnusí. 10 Ak tvoja sila zlyhá v zlý deň, budeš so svojou silou bezmocný! 11 Keď vidíš, ako vlečú človeka na smrť, pribehni mu na pomoc! Zachráň tých, ktorým hrozí poprava! 12 Vari povieš: "Veď toho človeka nepoznám." Nevieš, že ho pozná ten, čo určil zákony ľuďom, že je so všetkým oboznámený ten, čo sa stará o tvoj život? On odplatí každému podľa jeho skutkov. 13 Syn môj, jedz med, lebo je chutný, plást medu chutí sladko tvojmu podnebiu, 14 vedz, že taká je múdrosť pre tvoju dušu! Ak ju nájdeš, máš budúcnosť a životná niť ti náhle nebude preťatá. 15 Nestriehni ako zlodej na byt spravodlivého! Nepustoš jeho príbytok! 16 Lebo spravodlivý vstane znova, hoci padol sedemkrát, ale zlí sa rútia do nešťastia. 17 Ak padne tvoj nepriateľ, neteš sa! Nech ti srdce neplesá, že sa potkol, 18 aby Jahve vidiac to nebol nespokojný a neobrátil svoj hnev z neho na teba! 19 Nerozčuľuj sa nad hriešnikmi! Nezáviď bezbožným! 20 Lebo zlý nemá budúcnosť, životná lampa bezbožného zhasne. 21 Synu, boj sa Jahveho i tých, čo vládnu! Daj si pokoj s vrtkavými ľuďmi, 22 lebo privedú záhubu náhle a ktovie, aké nešťastie môžu spôsobiť! 23 Ďalšie výroky mudrcov: Nie je dobré niekomu nadŕžať na súde. 24 Sudcu, čo vyhlási vinného za nevinného, ľud bude preklínať, národy mu budú zlorečiť. 25 Ale tí, čo vinných trescú, budú sa dobre mať, na tých zíde požehnanie. 26 Priama odpoveď je taká milá ako priateľský bozk. 27 Najprv si zariaď veci verejné a porob prácu na poli, potom choď a založ si rodinu! 28 Nesvedč ľahkomyseľne proti svojmu blížnemu, ani neklam svojimi ústami. 29 Nevrav: "Ako on urobil mne, tak spravím ja jemu, navrátim mu podľa jeho skutkov." 30 Šiel som popri leňochovom poli, popri vinici hlúpeho človeka. 31 A tu všetko bolo zarastené žihľavou, povrch pokrytý bodľačím, kamenný múr zrúcaný. 32 Keď som to videl, zamyslel som sa a po úvahe vzal som si toto ponaučenie: 33 "Veru, ešte si trošičku pospať, trochu podriemať, natiahnuť sa a založiť si ruky. 34 Sťa tulák k tebe bieda prikvitne a núdza ako žobráčka."