Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

1 Ak si sadneš za stôl s vladárom, dobre si všímaj, čo máš pred sebou! 2 Prikladáš si nôž na hrdlo, ak si hltavý. 3 Nebaž po jeho vyberaných jedlách, to je klamlivý pokrm. 4 Nenamáhaj sa, aby si sa obohatil, z vlastného rozumu to zanechaj! 5 Ani sa obzrieť nestačíš, už ho niet. Zaiste mu narástli krídla ako orlovi, ako vtákovi v oblakoch. 6 Nejedávaj u lakomého človeka, nebaž po jeho vyberaných jedlách, 7 lebo ti uviaznu v hrdle ako vlas. Ponúka ťa jesť a piť, ale v srdci ti nežičí. 8 Vyvrátiš jedlo, ktoré si prehltol, a nazmar vyšli tvoje lichotivé slová! 9 S hlúpym nemaj dlhé reči, na posmech vyvedie múdrosť tvojich slov. 10 Neposúvaj prastarú medzu, nezaberaj polia sirotám, 11 lebo majú mocného Ochrancu; on prevezme za svoj ich spor proti tebe. 12 Zamestnaj si myseľ štúdiom, napni svoje uši, keď hovoria múdri! 13 Neboj sa dieťa potrestať; keď ho prútikom vyšibeš, nezomrie na to. 14 Vyšib ho prútom, dušu mu zachrániš pred peklom! 15 Syn môj, ak budeš múdrej mysle, budem sa radovať zo srdca; 16 z celej duše budem sa tešiť, keď tvoje pery budú rozprávať veci pravdivé. 17 Nesnaž sa súperiť s hriešnikmi, ale skôr s tými, čo žijú čnostne deň čo deň. 18 Rob tak, a kynie ti budúcnosť, životná niť ti nebude preťatá náhle! 19 Čuj, syn môj, staň sa múdrym! Obráť si myseľ správnym smerom! 20 Nechoď s tými, čo sa opíjajú vínom, ani s tými, čo sa prepchávajú mäsom, 21 lebo na žobrácku palicu vyjdú opilci a žráči a vyspávanie po opilstve zaodieva do handier. 22 Počúvaj svojho otca, čo ti dal život, a nepohŕdaj matkou na jej staré dni! 23 Získaj si pravdu, nezapredaj ju: získaj si múdrosť, disciplínu i rozvahu! 24 Radosťou plesá otec statočného; kto má múdreho syna, teší sa z neho. 25 Buď aj ty na radosť otcovi i matke, na potechu tej, čo ťa porodila! 26 Synu, venuj mi pozornosť! Dobrovoľne prijmi všetky moje rady: 27 hlbokou jamou je prostitútka, tesnou studňou cudzia žena. 28 Aj ona striehne ako zákerník a rozmnožuje medzi mužmi tých, čo robia neverne. 29 Kto to preklína? Kto to reve? Kto sa háda? Ktože bedáka? Kto tŕži rany pre nič za nič? Kto má oči krvou podliate? 30 Tí, čo zaháľajú pri víne, ktorí chodia vychutnávať miešané nápoje. 31 Neobdivuj víno: Ako sa červenie! Ako sa v pohári iskrí! Ako ľúbezne tečie! 32 Nakoniec uhryzne ako had, poštípe ako zmija. 33 Oči ti uvidia čudesné veci, myseľ i reči sa ti popletú. 34 Bude ti ako človeku, čo je hádzaný na šírom mori, čo sa kŕčovito drží stožiara. 35 Vravíš si: "Ak ma to zloží, čo sa ja starám? Ak ma to dorazí, čo ma po tom? Keď sa zobudím, vrátim sa k tomu späť."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk