Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

22. kapitola

1 Dobré meno je viac ako veľké bohatstvo, česť je nad zlato a striebro. 2 Bohatý a chudobný sa v jednom stretajú: Jahve stvoril obidvoch. 3 Múdry zbadá, že hrozí nebezpečenstvo, a skryje sa; hlúpi idú ďalej a doplatia na to. 4 Ovocím skromnosti je nábožnosť a s ňou bohatstvo, úcta a život. 5 Životná cesta zvráteného je plná osídiel a nástrah, komu na živote záleží, vzdiali sa z nej. 6 Navykaj dieťa na životnú cestu, ktorou má ísť, aj keď zostarne, nezíde z nej. 7 Bohatý panuje nad chudobným, kto si požičiava, je otrokom veriteľa. 8 Kto seje bezprávie, bude žať nešťastie, prút jeho hnevu zasiahne jeho samého. 9 Láskavý človek bude požehnaný, lebo sa o svoj chlieb delí s chudobným. 10 Vyžeň posmievača, odíde s ním hádka, utíšia sa spory i zvady. 11 Boh miluje čisté srdce, kto má pôvab na perách, stane sa priateľom kráľa. 12 Jahveho oči chránia vedu, no bezbožníkove reči pomätie. 13 Leňoch hovorí: "Vonku je lev. Zabije ma na ulici." 14 Hlboká jama sú ústa cudzích žien, koho Jahve zavrhol, ten padne do nej. 15 Hlúposť väzí v mysli dieťaťa, správne použitý korbáč ju z nej vyženie. 16 Kto utláča chudobného, aby sám zbohatol, a kto obdarúva boháča, obaja utrpia škodu. 17 Výroky múdrych: Pozorne počúvaj moje slová, otvor si myseľ mojej náuke! 18 Budeš mať veľkú radosť, keď si ich zapamätáš, keď ti budú pohotové na perách. 19 Aby si mal k Jahvemu dôveru, chcem ťa dnes poučiť o tvojej životnej ceste. 20 Tu som pre teba spísal tridsať výrokov, plných múdrosti a dobrých rád, 21 aby si poznal pravdivosť slov a mohol podať pravdivú správu tým, čo ťa poslali. 22 Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a nešťastného neutláčaj na súde, 23 lebo Jahve za svoj prevezme ich spor a lupiča olúpi o život. 24 Nedruž sa s človekom hnevlivým, nechoď s človekom prchkým, 25 daj pozor, aby si sa nenaučil jeho spôsoby a neriskoval, že tam stratíš život! 26 Nebuď z tých, ktorí plieskajú po dlani, za dlhy sa dávajú v záruku! 27 Ak nemáš z čoho zaplatiť, vezmú aj posteľ spod teba. 28 Neposúvaj prastarú medzu, čo postavili tvoji otcovia! 29 Vidíš človeka súceho v práci? Ten vstúpi do služby kráľovskej, nezostane v službe ľudí bezvýznamných.