Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

1 Dobré meno je viac ako veľké bohatstvo, česť je nad zlato a striebro. 2 Bohatý a chudobný sa v jednom stretajú: Jahve stvoril obidvoch. 3 Múdry zbadá, že hrozí nebezpečenstvo, a skryje sa; hlúpi idú ďalej a doplatia na to. 4 Ovocím skromnosti je nábožnosť a s ňou bohatstvo, úcta a život. 5 Životná cesta zvráteného je plná osídiel a nástrah, komu na živote záleží, vzdiali sa z nej. 6 Navykaj dieťa na životnú cestu, ktorou má ísť, aj keď zostarne, nezíde z nej. 7 Bohatý panuje nad chudobným, kto si požičiava, je otrokom veriteľa. 8 Kto seje bezprávie, bude žať nešťastie, prút jeho hnevu zasiahne jeho samého. 9 Láskavý človek bude požehnaný, lebo sa o svoj chlieb delí s chudobným. 10 Vyžeň posmievača, odíde s ním hádka, utíšia sa spory i zvady. 11 Boh miluje čisté srdce, kto má pôvab na perách, stane sa priateľom kráľa. 12 Jahveho oči chránia vedu, no bezbožníkove reči pomätie. 13 Leňoch hovorí: "Vonku je lev. Zabije ma na ulici." 14 Hlboká jama sú ústa cudzích žien, koho Jahve zavrhol, ten padne do nej. 15 Hlúposť väzí v mysli dieťaťa, správne použitý korbáč ju z nej vyženie. 16 Kto utláča chudobného, aby sám zbohatol, a kto obdarúva boháča, obaja utrpia škodu. 17 Výroky múdrych: Pozorne počúvaj moje slová, otvor si myseľ mojej náuke! 18 Budeš mať veľkú radosť, keď si ich zapamätáš, keď ti budú pohotové na perách. 19 Aby si mal k Jahvemu dôveru, chcem ťa dnes poučiť o tvojej životnej ceste. 20 Tu som pre teba spísal tridsať výrokov, plných múdrosti a dobrých rád, 21 aby si poznal pravdivosť slov a mohol podať pravdivú správu tým, čo ťa poslali. 22 Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a nešťastného neutláčaj na súde, 23 lebo Jahve za svoj prevezme ich spor a lupiča olúpi o život. 24 Nedruž sa s človekom hnevlivým, nechoď s človekom prchkým, 25 daj pozor, aby si sa nenaučil jeho spôsoby a neriskoval, že tam stratíš život! 26 Nebuď z tých, ktorí plieskajú po dlani, za dlhy sa dávajú v záruku! 27 Ak nemáš z čoho zaplatiť, vezmú aj posteľ spod teba. 28 Neposúvaj prastarú medzu, čo postavili tvoji otcovia! 29 Vidíš človeka súceho v práci? Ten vstúpi do služby kráľovskej, nezostane v službe ľudí bezvýznamných.