Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

1 Kráľova myseľ je v rukách Jahveho ako potôčik, obracia ju, kam sa mu zachce. 2 V očiach človeka všetko jeho správanie môže byť správne, ale posudzuje ľudského ducha. 3 Viesť statočný život a uplatňovať právo v očiach Jahveho platí viac ako obety. 4 Povýšenecký pohľad a srdce naduté, pre zlých znak šťastia, vskutku sú iba hriechom. 5 Usilovný človek najprv rozmýšľa a vždy nachádza zisk, kto má naponáhlo, iba núdzu. 6 Získať bohatstvo klamstvom je márny sen ľudí, čo hľadajú smrť. 7 Násilie bezbožných zmetie ich samých, lebo sa priečia žiť podľa Božieho zákona. 8 Krivolaká je životná cesta zločinného človeka, skutky nevinných sú priame. 9 Lepšie bývať v kútiku v podstreší, ako s hašterivou ženou v jednej domácnosti. 10 Zlý je upriamený na zlé, v jeho očiach blížny nenájde milosť. 11 Keď nespratníka trestajú, neskúsený sa umúdri; keď vidí, že múdry má úspech, zmúdrie ešte viac. 12 Dom zlého pozoruje Spravodlivý, zlých vrhá do záhuby. 13 Kto si uši zapcháva na krik chudobného, aj sám bude kričať, ale neozve sa nikto. 14 Tajný dar utíši hnev, darček pod rukou prudkú zlosť. 15 Spravodlivý súd teší dobrého, zločincov napĺňa hrôzou. 16 Kto opúšťa rozumné správanie, medzi mŕtvymi bude spočívať. 17 Kto ľúbi rozkoše, bude trieť biedu, nezbohatne nikdy, kto rád víno a bohaté jedlo. 18 Zlý slúži ako výkupné za spravodlivého, za čestného človeka zradný. 19 Lepšie bývať v pustom kraji ako s hašterivou a nevrlou ženou. 20 Múdry má dom plný vzácnych a drahých vecí, hlúpy všetko premárni. 21 Vytrvaj v dobrých mravoch a statočnosti, nájdeš život a poctu. 22 Múdry sa dostane do mesta plného vojska, podkope jeho silu a sebadôveru. 23 Kto si stráži ústa a jazyk, stráži sám seba pred mrzutosťami. 24 Namyslený človek je nespratný, meno má bezočivec, vo všetkom si počína pyšne a nedočkavo. 25 Túžby umoria leňocha na smrť, lebo sa mu ruky štítia roboty, 26 po celý deň jeho túžby vychádzajú nazmar, zatiaľ spravodlivý dáva a nikoho neodmieta. 27 Obety, čo prinášajú zlí, sú Jahvemu odporné, najmä ak ich obetujú so zločinným úmyslom. 28 Falošný svedok zhynie. Kto správne počúva, bude hovoriť naveky. 29 Zlý má vyzývavé vystupovanie, statočný človek sa správa skromne. 30 Niet múdrosti, niet učenosti, niet rady, ktoré by premohli Jahveho! 31 Už osedlali kone pred bitkou, ale víťazstvo patrí Jahvemu.