Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

1 Kráľova myseľ je v rukách Jahveho ako potôčik, obracia ju, kam sa mu zachce. 2 V očiach človeka všetko jeho správanie môže byť správne, ale posudzuje ľudského ducha. 3 Viesť statočný život a uplatňovať právo v očiach Jahveho platí viac ako obety. 4 Povýšenecký pohľad a srdce naduté, pre zlých znak šťastia, vskutku sú iba hriechom. 5 Usilovný človek najprv rozmýšľa a vždy nachádza zisk, kto má naponáhlo, iba núdzu. 6 Získať bohatstvo klamstvom je márny sen ľudí, čo hľadajú smrť. 7 Násilie bezbožných zmetie ich samých, lebo sa priečia žiť podľa Božieho zákona. 8 Krivolaká je životná cesta zločinného človeka, skutky nevinných sú priame. 9 Lepšie bývať v kútiku v podstreší, ako s hašterivou ženou v jednej domácnosti. 10 Zlý je upriamený na zlé, v jeho očiach blížny nenájde milosť. 11 Keď nespratníka trestajú, neskúsený sa umúdri; keď vidí, že múdry má úspech, zmúdrie ešte viac. 12 Dom zlého pozoruje Spravodlivý, zlých vrhá do záhuby. 13 Kto si uši zapcháva na krik chudobného, aj sám bude kričať, ale neozve sa nikto. 14 Tajný dar utíši hnev, darček pod rukou prudkú zlosť. 15 Spravodlivý súd teší dobrého, zločincov napĺňa hrôzou. 16 Kto opúšťa rozumné správanie, medzi mŕtvymi bude spočívať. 17 Kto ľúbi rozkoše, bude trieť biedu, nezbohatne nikdy, kto rád víno a bohaté jedlo. 18 Zlý slúži ako výkupné za spravodlivého, za čestného človeka zradný. 19 Lepšie bývať v pustom kraji ako s hašterivou a nevrlou ženou. 20 Múdry má dom plný vzácnych a drahých vecí, hlúpy všetko premárni. 21 Vytrvaj v dobrých mravoch a statočnosti, nájdeš život a poctu. 22 Múdry sa dostane do mesta plného vojska, podkope jeho silu a sebadôveru. 23 Kto si stráži ústa a jazyk, stráži sám seba pred mrzutosťami. 24 Namyslený človek je nespratný, meno má bezočivec, vo všetkom si počína pyšne a nedočkavo. 25 Túžby umoria leňocha na smrť, lebo sa mu ruky štítia roboty, 26 po celý deň jeho túžby vychádzajú nazmar, zatiaľ spravodlivý dáva a nikoho neodmieta. 27 Obety, čo prinášajú zlí, sú Jahvemu odporné, najmä ak ich obetujú so zločinným úmyslom. 28 Falošný svedok zhynie. Kto správne počúva, bude hovoriť naveky. 29 Zlý má vyzývavé vystupovanie, statočný človek sa správa skromne. 30 Niet múdrosti, niet učenosti, niet rady, ktoré by premohli Jahveho! 31 Už osedlali kone pred bitkou, ale víťazstvo patrí Jahvemu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk