Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

20. kapitola

1 Víno je posmeškár, pálené násilník! Kto im holduje, nebýva múdry. 2 Podobný revu leva je kráľov hnev, kto ho vyvolá, hreší proti vlastnému životu. 3 Človeka ctí vyhýbať sa sporom, no hlúpy vybúši vždy. 4 Aj jeseň prešla, a leňoch neoral, za žatvy žobre, ale nedajú mu nič. 5 Múdra rada v mysli priateľa je ako hlboká voda, rozumný človek si z nej načiera. 6 Mnohí sa vyhlasujú za dobrých ľudí, ale kto nájde človeka naozaj spoľahlivého? 7 Keď človek žije statočným a čnostným životom, šťastné zanecháva po sebe deti. 8 Kráľ sediaci na sudcovskej stolici jediným pohľadom zahriakne všetko zlo. 9 Kto môže povedať: Ja mám čisté svedomie, som celkom bez hriechu? 10 Dvojaká váha a dvojaká miera: dve veci Jahvemu rovnako odporné. 11 Už svojimi spôsobmi chlapec dáva najavo, či jeho skutky budú čisté a čestné. 12 Ucho, ktoré počuje, oko, ktoré vidí, jedno i druhé učinil Jahve. 13 Nepodriemuj rád, inak zostaneš chudobný, maj oči otvorené, budeš mať chleba dosýta. 14 "Nanič! Nanič!" hovorí kupujúci, ale keď odchádza, smeje sa do hrsti! 15 Môžeš mať zlato a veľa perál, najdrahšou ozdobou však sú poučné pery. 16 Vezmi plášť do zálohu človeku, čo sa zaručil za cudzieho, podrž ho ako záruku za neznámeho človeka! 17 Sladký je človeku podvodnícky chlieb, ale napokon mu ústa naplní štrkom. 18 Svoje plány preber na porade, vojnu veď múdrou stratégiou! 19 Klebetník obchádza a prezrádza tajnosti, preto sa nestýkaj s tým, čo veľa rozpráva! 20 Kto kľaje svojho otca a svoju matku, v najväčšej tme uvidí vyhasnúť lampu svojho života. 21 Odpočiatku rýchlo nadobudnutý majetok neprinesie požehnanie nakoniec. 22 Neplánuj odplatiť zlým za zlé, spoľahni sa na Jahveho, on ťa vyslobodí. 23 Dvojaké závažie sa protiví Jahvemu, falošné váhy sú veľké zlo. 24 Jahve riadi kroky človeka, ako by sa človek mohol vyznať vo svojej životnej ceste? 25 Pascou pre človeka je kričať: "Robím sľub!" a len po sľube začať rozmýšľať. 26 Múdry kráľ presieva zlých a vracia späť koleso ich šťastia. 27 Jahveho lampou je duch človeka, ktorý preniká až na dno bytosti. 28 Nábožnosť a vernosť stoja vedľa kráľa na stráži; na nábožnosti stojí jeho trón. 29 Sila je ozdobou mladíkov, okrasou starcov je ich šedivá hlava. 30 Dobrý výprask je liek proti zlu, údermi sa lieči človek skrz-naskrz.