Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

1 Víno je posmeškár, pálené násilník! Kto im holduje, nebýva múdry. 2 Podobný revu leva je kráľov hnev, kto ho vyvolá, hreší proti vlastnému životu. 3 Človeka ctí vyhýbať sa sporom, no hlúpy vybúši vždy. 4 Aj jeseň prešla, a leňoch neoral, za žatvy žobre, ale nedajú mu nič. 5 Múdra rada v mysli priateľa je ako hlboká voda, rozumný človek si z nej načiera. 6 Mnohí sa vyhlasujú za dobrých ľudí, ale kto nájde človeka naozaj spoľahlivého? 7 Keď človek žije statočným a čnostným životom, šťastné zanecháva po sebe deti. 8 Kráľ sediaci na sudcovskej stolici jediným pohľadom zahriakne všetko zlo. 9 Kto môže povedať: Ja mám čisté svedomie, som celkom bez hriechu? 10 Dvojaká váha a dvojaká miera: dve veci Jahvemu rovnako odporné. 11 Už svojimi spôsobmi chlapec dáva najavo, či jeho skutky budú čisté a čestné. 12 Ucho, ktoré počuje, oko, ktoré vidí, jedno i druhé učinil Jahve. 13 Nepodriemuj rád, inak zostaneš chudobný, maj oči otvorené, budeš mať chleba dosýta. 14 "Nanič! Nanič!" hovorí kupujúci, ale keď odchádza, smeje sa do hrsti! 15 Môžeš mať zlato a veľa perál, najdrahšou ozdobou však sú poučné pery. 16 Vezmi plášť do zálohu človeku, čo sa zaručil za cudzieho, podrž ho ako záruku za neznámeho človeka! 17 Sladký je človeku podvodnícky chlieb, ale napokon mu ústa naplní štrkom. 18 Svoje plány preber na porade, vojnu veď múdrou stratégiou! 19 Klebetník obchádza a prezrádza tajnosti, preto sa nestýkaj s tým, čo veľa rozpráva! 20 Kto kľaje svojho otca a svoju matku, v najväčšej tme uvidí vyhasnúť lampu svojho života. 21 Odpočiatku rýchlo nadobudnutý majetok neprinesie požehnanie nakoniec. 22 Neplánuj odplatiť zlým za zlé, spoľahni sa na Jahveho, on ťa vyslobodí. 23 Dvojaké závažie sa protiví Jahvemu, falošné váhy sú veľké zlo. 24 Jahve riadi kroky človeka, ako by sa človek mohol vyznať vo svojej životnej ceste? 25 Pascou pre človeka je kričať: "Robím sľub!" a len po sľube začať rozmýšľať. 26 Múdry kráľ presieva zlých a vracia späť koleso ich šťastia. 27 Jahveho lampou je duch človeka, ktorý preniká až na dno bytosti. 28 Nábožnosť a vernosť stoja vedľa kráľa na stráži; na nábožnosti stojí jeho trón. 29 Sila je ozdobou mladíkov, okrasou starcov je ich šedivá hlava. 30 Dobrý výprask je liek proti zlu, údermi sa lieči človek skrz-naskrz.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk