Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

1 Víno je posmeškár, pálené násilník! Kto im holduje, nebýva múdry. 2 Podobný revu leva je kráľov hnev, kto ho vyvolá, hreší proti vlastnému životu. 3 Človeka ctí vyhýbať sa sporom, no hlúpy vybúši vždy. 4 Aj jeseň prešla, a leňoch neoral, za žatvy žobre, ale nedajú mu nič. 5 Múdra rada v mysli priateľa je ako hlboká voda, rozumný človek si z nej načiera. 6 Mnohí sa vyhlasujú za dobrých ľudí, ale kto nájde človeka naozaj spoľahlivého? 7 Keď človek žije statočným a čnostným životom, šťastné zanecháva po sebe deti. 8 Kráľ sediaci na sudcovskej stolici jediným pohľadom zahriakne všetko zlo. 9 Kto môže povedať: Ja mám čisté svedomie, som celkom bez hriechu? 10 Dvojaká váha a dvojaká miera: dve veci Jahvemu rovnako odporné. 11 Už svojimi spôsobmi chlapec dáva najavo, či jeho skutky budú čisté a čestné. 12 Ucho, ktoré počuje, oko, ktoré vidí, jedno i druhé učinil Jahve. 13 Nepodriemuj rád, inak zostaneš chudobný, maj oči otvorené, budeš mať chleba dosýta. 14 "Nanič! Nanič!" hovorí kupujúci, ale keď odchádza, smeje sa do hrsti! 15 Môžeš mať zlato a veľa perál, najdrahšou ozdobou však sú poučné pery. 16 Vezmi plášť do zálohu človeku, čo sa zaručil za cudzieho, podrž ho ako záruku za neznámeho človeka! 17 Sladký je človeku podvodnícky chlieb, ale napokon mu ústa naplní štrkom. 18 Svoje plány preber na porade, vojnu veď múdrou stratégiou! 19 Klebetník obchádza a prezrádza tajnosti, preto sa nestýkaj s tým, čo veľa rozpráva! 20 Kto kľaje svojho otca a svoju matku, v najväčšej tme uvidí vyhasnúť lampu svojho života. 21 Odpočiatku rýchlo nadobudnutý majetok neprinesie požehnanie nakoniec. 22 Neplánuj odplatiť zlým za zlé, spoľahni sa na Jahveho, on ťa vyslobodí. 23 Dvojaké závažie sa protiví Jahvemu, falošné váhy sú veľké zlo. 24 Jahve riadi kroky človeka, ako by sa človek mohol vyznať vo svojej životnej ceste? 25 Pascou pre človeka je kričať: "Robím sľub!" a len po sľube začať rozmýšľať. 26 Múdry kráľ presieva zlých a vracia späť koleso ich šťastia. 27 Jahveho lampou je duch človeka, ktorý preniká až na dno bytosti. 28 Nábožnosť a vernosť stoja vedľa kráľa na stráži; na nábožnosti stojí jeho trón. 29 Sila je ozdobou mladíkov, okrasou starcov je ich šedivá hlava. 30 Dobrý výprask je liek proti zlu, údermi sa lieči človek skrz-naskrz.