Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

1 Lepší chudobný, ktorý žije statočne, ako boháč neúprimných rečí a k tomu hlupák. 2 Kde niet rozvahy, tam je horlivosť nedobrá, kto sa príliš ponáhľa, zablúdi. 3 Hlúposť kazí človeku život a on sa zato hnevá na Jahveho. 4 Bohatstvo získava priateľov veľa, ale chudobného aj jediný priateľ opúšťa. 5 Falošný svedok nezostane bez trestu, kto hovorí nepravdu, bude za to pykať. 6 Mnohí lichotia štedrému človeku, všetci sú dôverní tomu, čo dáva. 7 Chudobného človeka nenávidia vlastní bratia, tým skôr ho opúšťajú jeho priatelia. Čaká na dobré slovo, ale nadarmo. 8 Kto rozvíja svoj um, má sám seba rád; kto si rozumne počína, nájde úspech. 9 Falošný svedok nezostane bez trestu: kto hovorí nepravdu, zahynie. 10 Nesvedčí sa hlúpemu v prepychu žiť, ešte menej otrokovi vládnuť nad kráľmi. 11 Vedieť byť veľkodušným je znakom schopného človeka, zabúdať urážku je mu na slávu. 12 Podobný revaniu leva je kráľov hnev, lež jeho priazeň je sťa rosa na tráve. 13 Hlúpy syn je pohroma pre otca; hašterivá žena odkvap, čo bez prestania kvapká. 14 Dom i majetok sa dedia po otcoch, kým múdra žena je Jahveho dar. 15 Lenivosť privádza duševnú ochablosť, nedbalý človek bude hladovať. 16 Kto zachová príkazy, zachová sám seba, ale kto pohŕda dobrými mravmi, zahynie. 17 Kto má súcit s chudobným, požičiava Jahvemu, ktorý dobrodenia naplno splatí. 18 Dokiaľ je nádej na nápravu, trestaj svojho syna, no pozor daj, aby si ho neožobráčil! 19 Násilný človek si zaslúži trest, ak ho ušetríš, zväčšíš jeho nešťastie. 20 Vypočuj radu, prijmi disciplínu! Tak sa napokon staneš múdrym. 21 Koľko plánov v ľudskej mysli! Avšak to sa stane, čo Jahve chce. 22 Lakomosť je nešťastím pre človeka; lepšie zostať chudobným, než stať sa luhárom. 23 Bázeň pred Jahvem vedie k životu, nešťastie nestihne toho, kto ju má. 24 Leňoch siahne rukou do misy, ale nezmôže sa podniesť ju k ústam. 25 Udri nespratníka, rozzúri sa ako bláznivý; napomeň múdreho, dá si povedať. 26 Kto týra otca a vyháňa matku, je nečestným a zločinným synom. 27 Syn, čo prestane počúvať otcove návody, uteká od učenia múdrosti. 28 Ničomný svedok sa posmieva zákonu; ústa zlých podporujú bezprávie. 29 Na rozpustilca je pripravený prút, výprask na chrbát hlúpych.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk