Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

19. kapitola

1 Lepší chudobný, ktorý žije statočne, ako boháč neúprimných rečí a k tomu hlupák. 2 Kde niet rozvahy, tam je horlivosť nedobrá, kto sa príliš ponáhľa, zablúdi. 3 Hlúposť kazí človeku život a on sa zato hnevá na Jahveho. 4 Bohatstvo získava priateľov veľa, ale chudobného aj jediný priateľ opúšťa. 5 Falošný svedok nezostane bez trestu, kto hovorí nepravdu, bude za to pykať. 6 Mnohí lichotia štedrému človeku, všetci sú dôverní tomu, čo dáva. 7 Chudobného človeka nenávidia vlastní bratia, tým skôr ho opúšťajú jeho priatelia. Čaká na dobré slovo, ale nadarmo. 8 Kto rozvíja svoj um, má sám seba rád; kto si rozumne počína, nájde úspech. 9 Falošný svedok nezostane bez trestu: kto hovorí nepravdu, zahynie. 10 Nesvedčí sa hlúpemu v prepychu žiť, ešte menej otrokovi vládnuť nad kráľmi. 11 Vedieť byť veľkodušným je znakom schopného človeka, zabúdať urážku je mu na slávu. 12 Podobný revaniu leva je kráľov hnev, lež jeho priazeň je sťa rosa na tráve. 13 Hlúpy syn je pohroma pre otca; hašterivá žena odkvap, čo bez prestania kvapká. 14 Dom i majetok sa dedia po otcoch, kým múdra žena je Jahveho dar. 15 Lenivosť privádza duševnú ochablosť, nedbalý človek bude hladovať. 16 Kto zachová príkazy, zachová sám seba, ale kto pohŕda dobrými mravmi, zahynie. 17 Kto má súcit s chudobným, požičiava Jahvemu, ktorý dobrodenia naplno splatí. 18 Dokiaľ je nádej na nápravu, trestaj svojho syna, no pozor daj, aby si ho neožobráčil! 19 Násilný človek si zaslúži trest, ak ho ušetríš, zväčšíš jeho nešťastie. 20 Vypočuj radu, prijmi disciplínu! Tak sa napokon staneš múdrym. 21 Koľko plánov v ľudskej mysli! Avšak to sa stane, čo Jahve chce. 22 Lakomosť je nešťastím pre človeka; lepšie zostať chudobným, než stať sa luhárom. 23 Bázeň pred Jahvem vedie k životu, nešťastie nestihne toho, kto ju má. 24 Leňoch siahne rukou do misy, ale nezmôže sa podniesť ju k ústam. 25 Udri nespratníka, rozzúri sa ako bláznivý; napomeň múdreho, dá si povedať. 26 Kto týra otca a vyháňa matku, je nečestným a zločinným synom. 27 Syn, čo prestane počúvať otcove návody, uteká od učenia múdrosti. 28 Ničomný svedok sa posmieva zákonu; ústa zlých podporujú bezprávie. 29 Na rozpustilca je pripravený prút, výprask na chrbát hlúpych.