Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

18. kapitola

1 Kto žije v ústraní, robí, ako sa mu zachce, mrzí sa na všetkých ľudí. 2 Hlúpy nerád rozvážnosť, ale radšej vykladá, ako sa má. 3 Za bezbožnosťou chodí opovrhnutie a s potupou hanba. 4 Chlapské slová sú sťa dravý potok, ale prameň múdrosti má vody hlboké. 5 Nedobré je nadržiavať zločincovi a spravodlivého odmrštiť na súde. 6 Keď hlúpy začne rozprávať, povstávajú hádky, jeho slová vyvolávajú bitky. 7 Ústa hlupáka sú jeho skazou a jeho pery osídlom pre jeho život. 8 Slová udavača sú lahôdky, čo sa kĺžu na dno útrob. 9 Ktokoľvek je nedbalý v práci, ten je vlastným bratom toho, čo rúca. 10 Jahve je ako hradná veža, spravodlivý k nej uteká a bude bezpečný. 11 Bohatstvo boháča je jeho hradom: aký vysoký múr, myslí si on. 12 Prv, než príde skaza, človek sa pýši, no ku sláve vedie len pokora. 13 Kto odpovedá prv, než vypočul, vyjaví svoju hlúposť a utŕži posmech. 14 Aj chorobu môže ľudský duch prekonať, kto však vzpruží zlomeného ducha? 15 Rozumná myseľ získava učenosť; ucho múdrych učenosť hľadá. 16 Dar otvorí všetky dvere a privedie pred tvár tých, čo vládnu. 17 Za pravdu sa dáva tomu, kto prvý vyloží svoju vec, kým nepríde protivník a nezačne mu otázky klásť. 18 Žreb ukončuje spory, rozsudzuje medzi spornými stránkami. 19 Urazený brat je tvrdší ako múry hradné a hádky sú nepoddajné ako závory hradnej mreže. 20 Človeka môže uživiť jeho vlastný jazyk, jeho pery získať mu obživu. 21 Jazyk má moc nad životom i nad smrťou, spriateľ sa s ním, budeš jeho plody užívať! 22 Nájdi si dobrú ženu, nájdeš šťastie a dosiahneš priazeň u Jahveho. 23 Chudobný rozpráva prosebne, lež boháč odpovedá tvrdo. 24 Niektorí druhovia sú dobrí iba na plané besedy, ale priateľ ti môže byť vernejší než vlastný brat.