Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

1 Kto žije v ústraní, robí, ako sa mu zachce, mrzí sa na všetkých ľudí. 2 Hlúpy nerád rozvážnosť, ale radšej vykladá, ako sa má. 3 Za bezbožnosťou chodí opovrhnutie a s potupou hanba. 4 Chlapské slová sú sťa dravý potok, ale prameň múdrosti má vody hlboké. 5 Nedobré je nadržiavať zločincovi a spravodlivého odmrštiť na súde. 6 Keď hlúpy začne rozprávať, povstávajú hádky, jeho slová vyvolávajú bitky. 7 Ústa hlupáka sú jeho skazou a jeho pery osídlom pre jeho život. 8 Slová udavača sú lahôdky, čo sa kĺžu na dno útrob. 9 Ktokoľvek je nedbalý v práci, ten je vlastným bratom toho, čo rúca. 10 Jahve je ako hradná veža, spravodlivý k nej uteká a bude bezpečný. 11 Bohatstvo boháča je jeho hradom: aký vysoký múr, myslí si on. 12 Prv, než príde skaza, človek sa pýši, no ku sláve vedie len pokora. 13 Kto odpovedá prv, než vypočul, vyjaví svoju hlúposť a utŕži posmech. 14 Aj chorobu môže ľudský duch prekonať, kto však vzpruží zlomeného ducha? 15 Rozumná myseľ získava učenosť; ucho múdrych učenosť hľadá. 16 Dar otvorí všetky dvere a privedie pred tvár tých, čo vládnu. 17 Za pravdu sa dáva tomu, kto prvý vyloží svoju vec, kým nepríde protivník a nezačne mu otázky klásť. 18 Žreb ukončuje spory, rozsudzuje medzi spornými stránkami. 19 Urazený brat je tvrdší ako múry hradné a hádky sú nepoddajné ako závory hradnej mreže. 20 Človeka môže uživiť jeho vlastný jazyk, jeho pery získať mu obživu. 21 Jazyk má moc nad životom i nad smrťou, spriateľ sa s ním, budeš jeho plody užívať! 22 Nájdi si dobrú ženu, nájdeš šťastie a dosiahneš priazeň u Jahveho. 23 Chudobný rozpráva prosebne, lež boháč odpovedá tvrdo. 24 Niektorí druhovia sú dobrí iba na plané besedy, ale priateľ ti môže byť vernejší než vlastný brat.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk