Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

1 Kto žije v ústraní, robí, ako sa mu zachce, mrzí sa na všetkých ľudí. 2 Hlúpy nerád rozvážnosť, ale radšej vykladá, ako sa má. 3 Za bezbožnosťou chodí opovrhnutie a s potupou hanba. 4 Chlapské slová sú sťa dravý potok, ale prameň múdrosti má vody hlboké. 5 Nedobré je nadržiavať zločincovi a spravodlivého odmrštiť na súde. 6 Keď hlúpy začne rozprávať, povstávajú hádky, jeho slová vyvolávajú bitky. 7 Ústa hlupáka sú jeho skazou a jeho pery osídlom pre jeho život. 8 Slová udavača sú lahôdky, čo sa kĺžu na dno útrob. 9 Ktokoľvek je nedbalý v práci, ten je vlastným bratom toho, čo rúca. 10 Jahve je ako hradná veža, spravodlivý k nej uteká a bude bezpečný. 11 Bohatstvo boháča je jeho hradom: aký vysoký múr, myslí si on. 12 Prv, než príde skaza, človek sa pýši, no ku sláve vedie len pokora. 13 Kto odpovedá prv, než vypočul, vyjaví svoju hlúposť a utŕži posmech. 14 Aj chorobu môže ľudský duch prekonať, kto však vzpruží zlomeného ducha? 15 Rozumná myseľ získava učenosť; ucho múdrych učenosť hľadá. 16 Dar otvorí všetky dvere a privedie pred tvár tých, čo vládnu. 17 Za pravdu sa dáva tomu, kto prvý vyloží svoju vec, kým nepríde protivník a nezačne mu otázky klásť. 18 Žreb ukončuje spory, rozsudzuje medzi spornými stránkami. 19 Urazený brat je tvrdší ako múry hradné a hádky sú nepoddajné ako závory hradnej mreže. 20 Človeka môže uživiť jeho vlastný jazyk, jeho pery získať mu obživu. 21 Jazyk má moc nad životom i nad smrťou, spriateľ sa s ním, budeš jeho plody užívať! 22 Nájdi si dobrú ženu, nájdeš šťastie a dosiahneš priazeň u Jahveho. 23 Chudobný rozpráva prosebne, lež boháč odpovedá tvrdo. 24 Niektorí druhovia sú dobrí iba na plané besedy, ale priateľ ti môže byť vernejší než vlastný brat.