Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

1 Lepšia je kôrka suchého chleba pri troche pokoja, ako dom plný hodujúcich a hádok. 2 Rozumný sluha môže panovať nad nepodareným synom a s bratmi deliť sa o dedičstvo. 3 Na striebro je téglik, na zlato taviaca pec, lež ľudské srdcia skúša sám Jahve. 4 Podliak rád počúva zlomyseľné reči, luhár pozorne sleduje utŕhačský jazyk. 5 Kto bedára vyvádza na posmech, Bohu sa rúha, kto sa nešťastnému smeje, nebude bez trestu. 6 Korunou starcov sú ich detné deti a synovia hrdí na svojich otcov. 7 Hlúpemu nesvedčí vznešená reč, tým menej lživý jazyk vznešenému. 8 Kto dáva dary, badá, že majú čarovný účinok, zaručia mu úspech vo všetkom, čo podniká. 9 Kto prehodí závoj na chybu blížneho, pestuje priateľstvo, kto vec opakuje, priateľov odháňa. 10 Jediná výčitka viac zapôsobí na rozumného, než sto úderov na hlupáka. 11 Zlý iba vzbury plánuje, no krutý posol bude proti nemu poslaný. 12 Radšej naraziť na medvedicu, ktorej vzali mláďatá, ako na hlupáka, keď začne vystrájať. 13 Ak človek odpláca za dobré zlým, z jeho domu nehne sa nešťastie. 14 Začať spor je pretrhnúť vodnú hať; ustúp prv, než hádka vybúši! 15 Oslobodiť vinného a odsúdiť nevinného, oboje je Jahvemu rovnako odporné. 16 Načo sú peniaze v ruke hlupáka? Kúpiť si múdrosť? Veď rozumu nemá na to! 17 Kto miluje, je vždy priateľom, no v súžení zrodí sa z neho brat. 18 Nerozumný je, kto plieska do dlaní a za druhého dáva sa v záruku. 19 Rád má hriech, kto má rád zvadu. Kto si stavia nápadné domové brány, povoláva k sebe vlamačov. 20 Záludné srdce nenájde šťastie, neúprimný jazyk skončí nešťastne. 21 Kto splodil hlupáka, splodil ho na svoj žiaľ, niet radosti pre bláznovho otca. 22 Veselá myseľ – najlepší liek, skľúčený duch vysúša životné sily. 23 Korupčník prijíma pod rukou dar, aby prekrútil právo. 24 Rozumný človek upiera oči na múdrosť, lež hlúpy sa zadíva do šíreho sveta. 25 Hlúpy syn – mrzutosť pre otca a trpkosť pre tú, čo ho zrodila. 26 Nedobré je spravodlivému vymerať pokutu, biť ľudí šľachetných je ešte horšie. 27 Učený človek nemá veľa rečí, človek rozumný je pokojného ducha. 28 Aj hlúpy zdá sa múdrym, ak mlčí; drž ústa zavreté, ukáž, že si múdry!