Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

1 Lepšia je kôrka suchého chleba pri troche pokoja, ako dom plný hodujúcich a hádok. 2 Rozumný sluha môže panovať nad nepodareným synom a s bratmi deliť sa o dedičstvo. 3 Na striebro je téglik, na zlato taviaca pec, lež ľudské srdcia skúša sám Jahve. 4 Podliak rád počúva zlomyseľné reči, luhár pozorne sleduje utŕhačský jazyk. 5 Kto bedára vyvádza na posmech, Bohu sa rúha, kto sa nešťastnému smeje, nebude bez trestu. 6 Korunou starcov sú ich detné deti a synovia hrdí na svojich otcov. 7 Hlúpemu nesvedčí vznešená reč, tým menej lživý jazyk vznešenému. 8 Kto dáva dary, badá, že majú čarovný účinok, zaručia mu úspech vo všetkom, čo podniká. 9 Kto prehodí závoj na chybu blížneho, pestuje priateľstvo, kto vec opakuje, priateľov odháňa. 10 Jediná výčitka viac zapôsobí na rozumného, než sto úderov na hlupáka. 11 Zlý iba vzbury plánuje, no krutý posol bude proti nemu poslaný. 12 Radšej naraziť na medvedicu, ktorej vzali mláďatá, ako na hlupáka, keď začne vystrájať. 13 Ak človek odpláca za dobré zlým, z jeho domu nehne sa nešťastie. 14 Začať spor je pretrhnúť vodnú hať; ustúp prv, než hádka vybúši! 15 Oslobodiť vinného a odsúdiť nevinného, oboje je Jahvemu rovnako odporné. 16 Načo sú peniaze v ruke hlupáka? Kúpiť si múdrosť? Veď rozumu nemá na to! 17 Kto miluje, je vždy priateľom, no v súžení zrodí sa z neho brat. 18 Nerozumný je, kto plieska do dlaní a za druhého dáva sa v záruku. 19 Rád má hriech, kto má rád zvadu. Kto si stavia nápadné domové brány, povoláva k sebe vlamačov. 20 Záludné srdce nenájde šťastie, neúprimný jazyk skončí nešťastne. 21 Kto splodil hlupáka, splodil ho na svoj žiaľ, niet radosti pre bláznovho otca. 22 Veselá myseľ – najlepší liek, skľúčený duch vysúša životné sily. 23 Korupčník prijíma pod rukou dar, aby prekrútil právo. 24 Rozumný človek upiera oči na múdrosť, lež hlúpy sa zadíva do šíreho sveta. 25 Hlúpy syn – mrzutosť pre otca a trpkosť pre tú, čo ho zrodila. 26 Nedobré je spravodlivému vymerať pokutu, biť ľudí šľachetných je ešte horšie. 27 Učený človek nemá veľa rečí, človek rozumný je pokojného ducha. 28 Aj hlúpy zdá sa múdrym, ak mlčí; drž ústa zavreté, ukáž, že si múdry!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk