Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

17. kapitola

1 Lepšia je kôrka suchého chleba pri troche pokoja, ako dom plný hodujúcich a hádok. 2 Rozumný sluha môže panovať nad nepodareným synom a s bratmi deliť sa o dedičstvo. 3 Na striebro je téglik, na zlato taviaca pec, lež ľudské srdcia skúša sám Jahve. 4 Podliak rád počúva zlomyseľné reči, luhár pozorne sleduje utŕhačský jazyk. 5 Kto bedára vyvádza na posmech, Bohu sa rúha, kto sa nešťastnému smeje, nebude bez trestu. 6 Korunou starcov sú ich detné deti a synovia hrdí na svojich otcov. 7 Hlúpemu nesvedčí vznešená reč, tým menej lživý jazyk vznešenému. 8 Kto dáva dary, badá, že majú čarovný účinok, zaručia mu úspech vo všetkom, čo podniká. 9 Kto prehodí závoj na chybu blížneho, pestuje priateľstvo, kto vec opakuje, priateľov odháňa. 10 Jediná výčitka viac zapôsobí na rozumného, než sto úderov na hlupáka. 11 Zlý iba vzbury plánuje, no krutý posol bude proti nemu poslaný. 12 Radšej naraziť na medvedicu, ktorej vzali mláďatá, ako na hlupáka, keď začne vystrájať. 13 Ak človek odpláca za dobré zlým, z jeho domu nehne sa nešťastie. 14 Začať spor je pretrhnúť vodnú hať; ustúp prv, než hádka vybúši! 15 Oslobodiť vinného a odsúdiť nevinného, oboje je Jahvemu rovnako odporné. 16 Načo sú peniaze v ruke hlupáka? Kúpiť si múdrosť? Veď rozumu nemá na to! 17 Kto miluje, je vždy priateľom, no v súžení zrodí sa z neho brat. 18 Nerozumný je, kto plieska do dlaní a za druhého dáva sa v záruku. 19 Rád má hriech, kto má rád zvadu. Kto si stavia nápadné domové brány, povoláva k sebe vlamačov. 20 Záludné srdce nenájde šťastie, neúprimný jazyk skončí nešťastne. 21 Kto splodil hlupáka, splodil ho na svoj žiaľ, niet radosti pre bláznovho otca. 22 Veselá myseľ – najlepší liek, skľúčený duch vysúša životné sily. 23 Korupčník prijíma pod rukou dar, aby prekrútil právo. 24 Rozumný človek upiera oči na múdrosť, lež hlúpy sa zadíva do šíreho sveta. 25 Hlúpy syn – mrzutosť pre otca a trpkosť pre tú, čo ho zrodila. 26 Nedobré je spravodlivému vymerať pokutu, biť ľudí šľachetných je ešte horšie. 27 Učený človek nemá veľa rečí, človek rozumný je pokojného ducha. 28 Aj hlúpy zdá sa múdrym, ak mlčí; drž ústa zavreté, ukáž, že si múdry!