Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

1 Človek môže myšlienky spriadať, ale Jahve vnuká slová na jazyk. 2 V očiach človeka všetko jeho správanie môže sa zdať bez chyby, ale Jahve určuje pravidlá ľudskému duchu. 3 Zver Jahvemu všetko, čo robíš, a tvoje plány sa uskutočnia. 4 Jahve urobil každú vec pre cieľ, ktorý jej určil, ba aj zlého človeka pre deň nešťastia. 5 Jahvemu je odporný každý nadutec, buď si istý, že trestu neujde. 6 Dobrotou a statočnosťou sa odpykávajú hriechy a bázeň pred Jahvem odvracia od zlého. 7 Keď sa Jahvemu ľúbi správanie človeka, pomerí s ním aj jeho nepriateľov. 8 Lepšie mať trocha, ale spravodlivo, ako hojné príjmy, ale bezprávne. 9 Človek plánuje svoj život vlastným rozumom, no Jahve riadi jeho kroky. 10 Prorocká výpoveď na perách kráľa, v rozsudku sa mu ústa nepomýlia. 11 Jahve sa zaujíma o váhu i o jej správne misky, všetky závažia vo vrecku sú jeho vecou. 12 Kráľom je odporné, keď sa pácha zlo, lebo trón pevne spočíva na spravodlivosti. 13 Spravodlivá reč získava priazeň u kráľov, majú radi človeka, čo hovorí pravdu. 14 Hnev kráľov je predzvesťou smrti, lež múdry človek ho vie utíšiť. 15 Jas na kráľovej tvári znamená život, jeho priazeň je ako jarný dážď. 16 Oveľa lepšie než zlato je získať si múdrosť a získať učenosť je lepšie než čisté striebro. 17 Cesta čestných ľudí je vyhýbať sa zlu; daj pozor na svoje kroky, zachrániš si život! 18 Nadutosť predchádza skazu a pýcha pád. 19 Lepšie byť skromným medzi skromnými, ako s pyšnými deliť si korisť. 20 Človek prezieravý v slove bude mať úspech, ale najšťastnejší je, kto sa spolieha na Jahveho. 21 Rozumný človek pýta si radu od múdreho, osvojí si ju a stane sa múdrejším. 22 Zdravý rozum je zdrojom života tomu, kto ho má, hlupák je potrestaný vlastnou sprostosťou. 23 Múdra myseľ robí výrečnými ústa a zvyšuje presvedčivosť perí. 24 Láskavé slová sú ako kvapkajúci med: sladkosť na jazyku, zdravie pre telo. 25 Nejedna cesta vidí sa človeku správna a napokon vedie do smrti. 26 Robotníka ustavične sužuje nedostatok a hlad ho poháňa do roboty. 27 Ničomník roznáša podlé klebety, ktoré sú sťa žeravý oheň na jeho perách. 28 Nespratník seje spory, klebetník vrhá roztržky medzi priateľov. 29 Násilnícky človek zvádza svojho blížneho a privádza ho na nedobrú cestu. 30 Kto žmurká okom, myslí na nepokoje, kto zoviera pery, je hotový na zlo. 31 Biele vlasy – koruna cti: získava sa čestným životom. 32 Človek, čo je pomalý do hnevu, je lepší než junák a čo sa vie ovládať, než dobyvateľ miest. 33 Žreb sa hádže do podolka, rozhodnutie však záleží od Jahveho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk