Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

1 Človek môže myšlienky spriadať, ale Jahve vnuká slová na jazyk. 2 V očiach človeka všetko jeho správanie môže sa zdať bez chyby, ale Jahve určuje pravidlá ľudskému duchu. 3 Zver Jahvemu všetko, čo robíš, a tvoje plány sa uskutočnia. 4 Jahve urobil každú vec pre cieľ, ktorý jej určil, ba aj zlého človeka pre deň nešťastia. 5 Jahvemu je odporný každý nadutec, buď si istý, že trestu neujde. 6 Dobrotou a statočnosťou sa odpykávajú hriechy a bázeň pred Jahvem odvracia od zlého. 7 Keď sa Jahvemu ľúbi správanie človeka, pomerí s ním aj jeho nepriateľov. 8 Lepšie mať trocha, ale spravodlivo, ako hojné príjmy, ale bezprávne. 9 Človek plánuje svoj život vlastným rozumom, no Jahve riadi jeho kroky. 10 Prorocká výpoveď na perách kráľa, v rozsudku sa mu ústa nepomýlia. 11 Jahve sa zaujíma o váhu i o jej správne misky, všetky závažia vo vrecku sú jeho vecou. 12 Kráľom je odporné, keď sa pácha zlo, lebo trón pevne spočíva na spravodlivosti. 13 Spravodlivá reč získava priazeň u kráľov, majú radi človeka, čo hovorí pravdu. 14 Hnev kráľov je predzvesťou smrti, lež múdry človek ho vie utíšiť. 15 Jas na kráľovej tvári znamená život, jeho priazeň je ako jarný dážď. 16 Oveľa lepšie než zlato je získať si múdrosť a získať učenosť je lepšie než čisté striebro. 17 Cesta čestných ľudí je vyhýbať sa zlu; daj pozor na svoje kroky, zachrániš si život! 18 Nadutosť predchádza skazu a pýcha pád. 19 Lepšie byť skromným medzi skromnými, ako s pyšnými deliť si korisť. 20 Človek prezieravý v slove bude mať úspech, ale najšťastnejší je, kto sa spolieha na Jahveho. 21 Rozumný človek pýta si radu od múdreho, osvojí si ju a stane sa múdrejším. 22 Zdravý rozum je zdrojom života tomu, kto ho má, hlupák je potrestaný vlastnou sprostosťou. 23 Múdra myseľ robí výrečnými ústa a zvyšuje presvedčivosť perí. 24 Láskavé slová sú ako kvapkajúci med: sladkosť na jazyku, zdravie pre telo. 25 Nejedna cesta vidí sa človeku správna a napokon vedie do smrti. 26 Robotníka ustavične sužuje nedostatok a hlad ho poháňa do roboty. 27 Ničomník roznáša podlé klebety, ktoré sú sťa žeravý oheň na jeho perách. 28 Nespratník seje spory, klebetník vrhá roztržky medzi priateľov. 29 Násilnícky človek zvádza svojho blížneho a privádza ho na nedobrú cestu. 30 Kto žmurká okom, myslí na nepokoje, kto zoviera pery, je hotový na zlo. 31 Biele vlasy – koruna cti: získava sa čestným životom. 32 Človek, čo je pomalý do hnevu, je lepší než junák a čo sa vie ovládať, než dobyvateľ miest. 33 Žreb sa hádže do podolka, rozhodnutie však záleží od Jahveho.