Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

1 Láskavá odpoveď utíši zúrivosť, no urážlivé slovo rozdúcha hnev. 2 Jazyk múdrych prednáša vedu, ústa hlúpych chrlia hlúposti. 3 Na každom mieste spočívajú Jahveho oči, pozerá na dobrých i na zlých. 4 Láskavá reč dodáva životu šťastie, falošný jazyk doráňa dušu. 5 Hlúpy pohŕda otcovou výčitkou; kto prijíma pokarhanie, stane sa múdrym. 6 V dome spravodlivého je veľká hojnosť, lež príjmy zlého sú príčinou starostí. 7 O vedu sa starajú pery múdreho, a nie myseľ hlúpeho. 8 Jahvemu sa protiví obeta zlých, modlitba čestných ľudí ho teší. 9 Jahvemu sa protivia skazené mravy, rád má však šľachetných ľudí. 10 Prísny trest pre toho, čo zíde z dobrej cesty; kto nenávidí karhanie, zomrie. 11 Podsvetie a Priepasť ležia otvorené pred Jahvem, o čo viac srdcia ľudí. 12 Nadutec nie je rád, keď ho napomínajú, preto sa s múdrymi nestýka. 13 Veselá myseľ rozjasňuje tvár, myseľ ubolená ubíja ducha. 14 Rozumná myseľ pestuje vedu, ústa hlúpych sa pasú na sprostostiach. 15 Utrápenej mysli sú všedné všetky dni, veselá myseľ má vždy deň sviatočný. 16 Lepšia troška s bázňou pred Jahvem, ako veľký poklad s nepokojom. 17 Lepšia miska zeleniny, keď je pri tom láska, ako vykŕmený vôl, kde je nenávisť. 18 Vznetlivý človek roznieti hádku, človek trpezlivý utíši spor. 19 Chodník lenivého je posiaty tŕním, cesta pracovitých je ako šíra cesta. 20 Múdry syn je na potechu svojmu otcovi, hlúpy syn pohŕda svojou matkou. 21 Hlúposti bavia sprostého človeka, múdry človek ide rovno za svojím cieľom. 22 Troskotajú plány urobené bez zrelej úvahy, mnoho radcov mení ich v skutok. 23 Človeka môže tešiť, že vedel odpovedať, ale oveľa lepšie je slovo v pravý čas! 24 Nahor vedie životná cesta múdreho človeka, a tak sa vyhýba ríši smrti, čo číha dolu. 25 Jahve zborí dom pyšných, ale zabezpečí medze vdovinho poľa. 26 Jahvemu sa protivia zradné intrigy, láskavé slová však sú mu milé. 27 Kto sa zháňa po nespravodlivom zisku, rozvráti si domácnosť, kto podplácanie odmieta, bude dlho žiť. 28 Spravodlivý rozmýšľa prv, než odpovie, podrezaný jazyk podliakov chrlí zlobu. 29 Jahve nepríde na pomoc zlým, ale vyslyší modlitby spravodlivých. 30 Priateľský pohľad srdce poteší, dobrá správa vzpružuje sily. 31 Kto pozorne počúva spasiteľné karhanie, dostane miesto medzi múdrymi. 32 Kto sa protiví disciplíne, nedbá o seba samého, kto vypočuje výčitky, začína múdrieť. 33 Náboženstvo je školou múdrosti a pokora je cestou k sláve.