Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

1 Láskavá odpoveď utíši zúrivosť, no urážlivé slovo rozdúcha hnev. 2 Jazyk múdrych prednáša vedu, ústa hlúpych chrlia hlúposti. 3 Na každom mieste spočívajú Jahveho oči, pozerá na dobrých i na zlých. 4 Láskavá reč dodáva životu šťastie, falošný jazyk doráňa dušu. 5 Hlúpy pohŕda otcovou výčitkou; kto prijíma pokarhanie, stane sa múdrym. 6 V dome spravodlivého je veľká hojnosť, lež príjmy zlého sú príčinou starostí. 7 O vedu sa starajú pery múdreho, a nie myseľ hlúpeho. 8 Jahvemu sa protiví obeta zlých, modlitba čestných ľudí ho teší. 9 Jahvemu sa protivia skazené mravy, rád má však šľachetných ľudí. 10 Prísny trest pre toho, čo zíde z dobrej cesty; kto nenávidí karhanie, zomrie. 11 Podsvetie a Priepasť ležia otvorené pred Jahvem, o čo viac srdcia ľudí. 12 Nadutec nie je rád, keď ho napomínajú, preto sa s múdrymi nestýka. 13 Veselá myseľ rozjasňuje tvár, myseľ ubolená ubíja ducha. 14 Rozumná myseľ pestuje vedu, ústa hlúpych sa pasú na sprostostiach. 15 Utrápenej mysli sú všedné všetky dni, veselá myseľ má vždy deň sviatočný. 16 Lepšia troška s bázňou pred Jahvem, ako veľký poklad s nepokojom. 17 Lepšia miska zeleniny, keď je pri tom láska, ako vykŕmený vôl, kde je nenávisť. 18 Vznetlivý človek roznieti hádku, človek trpezlivý utíši spor. 19 Chodník lenivého je posiaty tŕním, cesta pracovitých je ako šíra cesta. 20 Múdry syn je na potechu svojmu otcovi, hlúpy syn pohŕda svojou matkou. 21 Hlúposti bavia sprostého človeka, múdry človek ide rovno za svojím cieľom. 22 Troskotajú plány urobené bez zrelej úvahy, mnoho radcov mení ich v skutok. 23 Človeka môže tešiť, že vedel odpovedať, ale oveľa lepšie je slovo v pravý čas! 24 Nahor vedie životná cesta múdreho človeka, a tak sa vyhýba ríši smrti, čo číha dolu. 25 Jahve zborí dom pyšných, ale zabezpečí medze vdovinho poľa. 26 Jahvemu sa protivia zradné intrigy, láskavé slová však sú mu milé. 27 Kto sa zháňa po nespravodlivom zisku, rozvráti si domácnosť, kto podplácanie odmieta, bude dlho žiť. 28 Spravodlivý rozmýšľa prv, než odpovie, podrezaný jazyk podliakov chrlí zlobu. 29 Jahve nepríde na pomoc zlým, ale vyslyší modlitby spravodlivých. 30 Priateľský pohľad srdce poteší, dobrá správa vzpružuje sily. 31 Kto pozorne počúva spasiteľné karhanie, dostane miesto medzi múdrymi. 32 Kto sa protiví disciplíne, nedbá o seba samého, kto vypočuje výčitky, začína múdrieť. 33 Náboženstvo je školou múdrosti a pokora je cestou k sláve.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk