Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

1 Múdrosť si stavia sama svoj dom, hlúposť si ho rúca vlastnými rukami. 2 Kto žije statočne, tým si ctí Jahveho, hriešnik ho svojím životom hanobí. 3 Reči hlúpeho sú prútom na jeho chrbát; slová múdreho sú jeho záchranou. 4 Kde niet volov, prázdna stodola; mocné býky – hojná žatva. 5 Pravdivý svedok nikdy neluhá, ale falošný svedok vydychuje lož. 6 Posmeškár hľadá múdrosť, ale nadarmo; bystrému človeku veda je ľahká vec. 7 Vyhni sa hlúpemu človeku, keď si vybadal, že tára nezmysly. 8 Múdry človek sa dovtípi, ako si počínať; hlúpych ľudí zvádza ich bláznivosť. 9 Hlúpy je príliš pyšný, aby chybu napravil, čestní ľudia sa vedia pomeriť. 10 Každé srdce pozná svoj vlastný žiaľ, ani na jeho radosti sa nepodieľa nikto cudzí. 11 Dom zlých bude zničený, no stan dobrých vydrží nápor. 12 Nejedna cesta vidí sa komusi správna a napokon vedie k smrti. 13 Aj v smiechu srdce môže plakať a radosť skončiť sa žiaľom. 14 Bláznivý duch dostáva trest za svoje výčiny, vážny človek odmenu za svoje skutky. 15 Naivný verí všetkému, čo sa hovorí, rozvážny človek žiada dôkazy. 16 Múdry je opatrný a stráni sa zla, hlúpy sa odvážne vrhá doň. 17 Prchký človek vystrája hlúposti, rozvážny človek najprv rozmýšľa. 18 Blázniví zdedili hlúposť, múdrych ľudí ovenčí koruna vedy. 19 Zlí sa musia dobrým pokloniť a bezbožní skloniť pred dverami spravodlivých. 20 Chudáka nemá rád ani jeho sused, boháč má veľa priateľov. 21 Hriech pácha, kto hladným pohŕda, šťastný je, kto cíti s chudobným. 22 Či neblúdia tí, čo plánujú zlo? Láska a vernosť patria tým, čo robia dobre! 23 Každá robota donáša úžitok, plané reči rodia núdzu. 24 Veda je korunou múdrych, sprostota je hlavnou ozdobou hlúpych. 25 Pravdivý svedok zachraňuje životy, podvodník iba lži rozpráva. 26 Mocný človek, čo si dá záležať na čnostnom živote, buduje útulok aj pre svoje deti. 27 Čnostný život je preveľké dobro, človek sa tak vyhne nástrahám smrti. 28 Množstvom poddaných sa kráľ preslávi, úbytok obyvateľov je skazou kniežaťa. 29 Kto si počína trpezlivo, prejavuje veľkú múdrosť, človek netrpezlivý vystrája hlúposti. 30 Pokojná myseľ dodáva zdravie; žiarlivosť je sťa kostižer. 31 Utláčať biedneho je rúhať sa jeho Stvoriteľovi, dobrým byť k nešťastnému znamená Boha si uctiť. 32 Zlého zničí jeho vlastná zloba, spravodlivého zachráni jeho statočnosť. 33 V rozvážnej mysli prebýva múdrosť, v mysli hlúpeho sa necíti doma. 34 Spravodlivosť privádza národy k sláve; hriechy sú záhubou každého národa. 35 Kráľ dáva svoju priazeň múdremu ministrovi, ale hnevom stíha toho, ktorý ho sklame.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk