Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

1 Múdry syn prijíma otcovské karhanie, ľahtikár na výčitky nedbá. 2 Dobrý človek požíva plody svojich čností, zradcovia sa sýtia násilím. 3 Kto si dáva pozor na ústa, dáva si pozor aj na život, kto priveľa rozpráva, stratí svoju hlavu. 4 Lenivý čaká, no nemá nič na zahnanie hladu, ale pracovití ľudia sa najedia dosýta. 5 Spravodlivý nenávidí lživé slová, zlý však hanobí a kradne česť. 6 Spravodlivosť je ochranou dobrého človeka. Zloba prinesie hriešnikovi záhubu. 7 Niekto sa hrá na boháča a nemá nič, iný sa robí chudobným a má veľké majetky. 8 Bohatý človek sa musí vykúpiť, lež chudobný na vyhrážky nedbá. 9 Spravodlivému kynie trvalé šťastie, ale šťastie zlého je vrtkavé. 10 Bezočivosť vyvoláva spory. V priateľskej porade nájdeš múdrosť. 11 Ľahko získané bohatstvo ľahko sa rozhádže, keď sa zbiera po hŕstkach, nakopí sa. 12 Prílišné čakanie ubíja srdce, zo splnenej túžby vyrastá životné šťastie. 13 Kto dohováraním pohŕda, zahynie; kto si váži príkazy, bude v bezpečí. 14 Náuka múdreho je zdrojom života pre toho, kto sa chce vyhnúť nástrahám smrti. 15 Zdvorilá múdrosť získava priazeň u ľudí, no spôsoby bezbožných sú tvrdé. 16 Rozvážny človek múdro koná všetko, ale hlupák vo všetkom prejavuje svoju hlúposť. 17 Nerozumný posol upadá do nešťastia, no verný posol zasa všetko napráva. 18 Kto zanechá disciplínu, nájde biedu a hanbu; kto si váži pokarhanie, dosiahne poctu. 19 Splnená túžba je sladkosť pre dušu. Hlúpym sa protiví mravy si naprávať. 20 Chodievaj s múdrym, staneš sa múdrym, navštevuj hlupáka, pokazíš sa. 21 Hriešnikov stihne nešťastie; šťastie odmeňuje spravodlivých. 22 Dobrý človek zanechá dedičstvo svojim detným deťom, nakoniec aj majetok hriešnikov pripadne spravodlivému. 23 Neobrobená zem môže dať dosť obživy chudobným, ale nespravodlivosť im aj tú môže zabrať. 24 Kto šetrí prút, nenávidí svojho syna, kto ho miluje, priúča ho poriadku. 25 Keď si spravodlivý zaje, utíši chuť k jedlu, lež brucho zlých vždy škvrčí hladom.