Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

1 Múdry syn prijíma otcovské karhanie, ľahtikár na výčitky nedbá. 2 Dobrý človek požíva plody svojich čností, zradcovia sa sýtia násilím. 3 Kto si dáva pozor na ústa, dáva si pozor aj na život, kto priveľa rozpráva, stratí svoju hlavu. 4 Lenivý čaká, no nemá nič na zahnanie hladu, ale pracovití ľudia sa najedia dosýta. 5 Spravodlivý nenávidí lživé slová, zlý však hanobí a kradne česť. 6 Spravodlivosť je ochranou dobrého človeka. Zloba prinesie hriešnikovi záhubu. 7 Niekto sa hrá na boháča a nemá nič, iný sa robí chudobným a má veľké majetky. 8 Bohatý človek sa musí vykúpiť, lež chudobný na vyhrážky nedbá. 9 Spravodlivému kynie trvalé šťastie, ale šťastie zlého je vrtkavé. 10 Bezočivosť vyvoláva spory. V priateľskej porade nájdeš múdrosť. 11 Ľahko získané bohatstvo ľahko sa rozhádže, keď sa zbiera po hŕstkach, nakopí sa. 12 Prílišné čakanie ubíja srdce, zo splnenej túžby vyrastá životné šťastie. 13 Kto dohováraním pohŕda, zahynie; kto si váži príkazy, bude v bezpečí. 14 Náuka múdreho je zdrojom života pre toho, kto sa chce vyhnúť nástrahám smrti. 15 Zdvorilá múdrosť získava priazeň u ľudí, no spôsoby bezbožných sú tvrdé. 16 Rozvážny človek múdro koná všetko, ale hlupák vo všetkom prejavuje svoju hlúposť. 17 Nerozumný posol upadá do nešťastia, no verný posol zasa všetko napráva. 18 Kto zanechá disciplínu, nájde biedu a hanbu; kto si váži pokarhanie, dosiahne poctu. 19 Splnená túžba je sladkosť pre dušu. Hlúpym sa protiví mravy si naprávať. 20 Chodievaj s múdrym, staneš sa múdrym, navštevuj hlupáka, pokazíš sa. 21 Hriešnikov stihne nešťastie; šťastie odmeňuje spravodlivých. 22 Dobrý človek zanechá dedičstvo svojim detným deťom, nakoniec aj majetok hriešnikov pripadne spravodlivému. 23 Neobrobená zem môže dať dosť obživy chudobným, ale nespravodlivosť im aj tú môže zabrať. 24 Kto šetrí prút, nenávidí svojho syna, kto ho miluje, priúča ho poriadku. 25 Keď si spravodlivý zaje, utíši chuť k jedlu, lež brucho zlých vždy škvrčí hladom.