Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

1 Kto má rád disciplínu, miluje učenosť, kto sa prieči napomínaniu, zostane hlúpy. 2 Dobrý človek priťahuje Jahveho priazeň, ale človek zlých úmyslov bude odsúdený. 3 Človek si zločinom nezaloží pevnú postať, ale spravodlivý zapustí korene, ktoré sa nedajú vytrhať. 4 Dokonalá žena je korunou svojho manžela, kým žena bez hanby je kostižer v jeho kostiach. 5 Zámery spravodlivých sú čestné, machinácie zlých podvodné. 6 Slová zlých sú krvavé nástrahy, no čestný človek sa im vyhne vhodnými odpoveďami. 7 Ak zlí padnú, je to ich koniec, ale rod spravodlivých pokračuje. 8 Človeka si cenia podľa jeho rozumnosti, avšak neúprimnou mysľou pohŕdajú. 9 Lepší je prostý človek, čo sa vie uživiť, ako pán, čo nemá chlieb. 10 Spravodlivý dbá o život svojich zvierat, kým zlý človek má srdce ukrutné. 11 Kto svoje pole statočne obrába, bude mať chleba nadostač, no kto sa zháňa za preludmi, je bez rozumu. 12 Pevnosti bezbožných popadajú ako hlina, ale spravodliví zapustia trvalé korene. 13 Zlý sa zapletie do osídla vinou vlastných slov, zatiaľ čo sa spravodlivý vymaní z nešťastia. 14 Jeden človek si získa úspech svojimi rečami, iný dostáva odmenu za prácu svojich rúk. 15 Hlupák si myslí, že má vždy pravdu, ale múdry si dáva poradiť. 16 Hlúpy ihneď prejaví svoju nevôľu, človek múdry skrýva, že sa urazil. 17 Statočný rečník vyjde s pravdou von, falošný človek je plný podvodu. 18 Klebetný jazyk zatína ako meč, avšak jazyk múdry hojí. 19 Pravdivá reč je platná navždy, lož len na chvíľočku. 20 Tí, čo plánujú zlo, zakúsia blen, čo radia pokoj, zažijú radosť. 21 Spravodlivého nestihne nijaká nehoda, no zlí budú nešťastím zaliati. 22 Jahve nenávidí luhárov, ale ľúbi tých, čo vravia pravdu. 23 Rozumný človek skrýva svoju vedu, kým sprosták rozhlasuje svoju hlúposť. 24 Pracovitej ruke – velenie! Ruke lenivej – nútenú prácu! 25 Usúžené srdce morí človeka, láskavé slovo ho poteší. 26 Spravodlivý sudca je priateľom samého seba, ale nespravodlivý vydal sa na cestu, na ktorej zablúdi. 27 Lenivý lovec si zverinu neuloví, lež pracovitý človek bude mať bohatú úrodu. 28 Cesta spravodlivosti vedie k životu, je však aj iný vyšliapaný chodník, čo vedie k smrti.