Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

1 Kto má rád disciplínu, miluje učenosť, kto sa prieči napomínaniu, zostane hlúpy. 2 Dobrý človek priťahuje Jahveho priazeň, ale človek zlých úmyslov bude odsúdený. 3 Človek si zločinom nezaloží pevnú postať, ale spravodlivý zapustí korene, ktoré sa nedajú vytrhať. 4 Dokonalá žena je korunou svojho manžela, kým žena bez hanby je kostižer v jeho kostiach. 5 Zámery spravodlivých sú čestné, machinácie zlých podvodné. 6 Slová zlých sú krvavé nástrahy, no čestný človek sa im vyhne vhodnými odpoveďami. 7 Ak zlí padnú, je to ich koniec, ale rod spravodlivých pokračuje. 8 Človeka si cenia podľa jeho rozumnosti, avšak neúprimnou mysľou pohŕdajú. 9 Lepší je prostý človek, čo sa vie uživiť, ako pán, čo nemá chlieb. 10 Spravodlivý dbá o život svojich zvierat, kým zlý človek má srdce ukrutné. 11 Kto svoje pole statočne obrába, bude mať chleba nadostač, no kto sa zháňa za preludmi, je bez rozumu. 12 Pevnosti bezbožných popadajú ako hlina, ale spravodliví zapustia trvalé korene. 13 Zlý sa zapletie do osídla vinou vlastných slov, zatiaľ čo sa spravodlivý vymaní z nešťastia. 14 Jeden človek si získa úspech svojimi rečami, iný dostáva odmenu za prácu svojich rúk. 15 Hlupák si myslí, že má vždy pravdu, ale múdry si dáva poradiť. 16 Hlúpy ihneď prejaví svoju nevôľu, človek múdry skrýva, že sa urazil. 17 Statočný rečník vyjde s pravdou von, falošný človek je plný podvodu. 18 Klebetný jazyk zatína ako meč, avšak jazyk múdry hojí. 19 Pravdivá reč je platná navždy, lož len na chvíľočku. 20 Tí, čo plánujú zlo, zakúsia blen, čo radia pokoj, zažijú radosť. 21 Spravodlivého nestihne nijaká nehoda, no zlí budú nešťastím zaliati. 22 Jahve nenávidí luhárov, ale ľúbi tých, čo vravia pravdu. 23 Rozumný človek skrýva svoju vedu, kým sprosták rozhlasuje svoju hlúposť. 24 Pracovitej ruke – velenie! Ruke lenivej – nútenú prácu! 25 Usúžené srdce morí človeka, láskavé slovo ho poteší. 26 Spravodlivý sudca je priateľom samého seba, ale nespravodlivý vydal sa na cestu, na ktorej zablúdi. 27 Lenivý lovec si zverinu neuloví, lež pracovitý človek bude mať bohatú úrodu. 28 Cesta spravodlivosti vedie k životu, je však aj iný vyšliapaný chodník, čo vedie k smrti.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk