Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

1 Šalamúnove príslovia. Múdry syn je otcovi na radosť, hlúpe dieťa na žiaľ svojej matke. 2 Nesprávne získané poklady nejdú na úžitok, ale spravodlivosť zachráni pred smrťou. 3 Jahve nenechá dobrého hladovať, ale potláča lakotu zlých. 4 Lenivá ruka plodí biedu, ruka pracovitá prináša bohatstvo. 5 Kto v lete hromadí, je človek rozumný, kto drichme cez žatvu, je hodný potupy. 6 Požehnanie zostúpi na hlavu spravodlivého; bezbožných zadusí ich vlastné násilie. 7 Spravodlivého človeka budú si spomínať s pochvalou; meno zlých zahnije. 8 Rozumný prijíma rozkazy, hlúpy len odvráva a škodu utrpí. 9 Kto koná úprimne, bezpečne si počína, ale kto kľučkuje, ten bude čoskoro odhalený. 10 Kto prikývne na chybu, spôsobí trápenie, úprimná výčitka prináša úľavu. 11 Slová spravodlivého majú preveľkú cenu; bezbožných zadusí ich vlastné násilie. 12 Nenávisť rodí rozbroje, láska kryje všetky chyby. 13 Na perách múdreho múdrosť; na chrbát hlúpeho palicu! 14 Múdri hromadia poklady vedy. Keď hlupák reční, záhuba je blízko. 15 Bohatstvo boháčovo je jeho hradom; bedárovým nešťastím je jeho chudoba. 16 Mzda slúži spravodlivému pre život, zlému nesie záhubu zárobok. 17 Hľa, cesta života: zachovaj príkazy! Kto si nevšíma výstrahu, zablúdi! 18 Úprimná reč utíši nenávisť, len hlupáci šíria za chrbtom klebety. 19 Veľa rečí nebýva bez hriechu, preto múdry mierni svoje pery. 20 Jazyk spravodlivého je čisté striebro; myseľ zlého je bez ceny. 21 Pery spravodlivého učia mnohých; hlúpi hynú pre svoj nerozum. 22 Jahveho požehnanie prináša bohatstvo a námahu nepridáva. 23 Hlúpemu pôsobí radosť oddať sa zločinu, rozumnému zasa venovať sa múdrosti. 24 Zlého stihne to, čoho sa strachuje, spravodlivému bude dané, čo si želá. 25 Keď sa búrka preženie, zlého už nebude, ale spravodlivý je istý naveky. 26 Čím je ocot zubom a dym očiam, tým je leňoch tomu, kto si ho najíma. 27 Čnostný život predĺži vek tvojho života, ale roky zlých budú skrátené. 28 Nádeje spravodlivých obrátia sa na radosť, očakávanie zlých vychádza nazmar. 29 Jahve je ochrancom čestného človeka, ale záhubcom zločinca. 30 Spravodlivý nikdy nebude zbavený pokoja, ale zlí nezostanú bývať v krajine. 31 Z úst spravodlivého vychádza múdrosť, jazyk nemravný bude vyťatý. 32 Pery spravodlivého vedia, ako sa zapáčiť, ústa zlého, ako oklamať.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk