Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

1 Šalamúnove príslovia. Múdry syn je otcovi na radosť, hlúpe dieťa na žiaľ svojej matke. 2 Nesprávne získané poklady nejdú na úžitok, ale spravodlivosť zachráni pred smrťou. 3 Jahve nenechá dobrého hladovať, ale potláča lakotu zlých. 4 Lenivá ruka plodí biedu, ruka pracovitá prináša bohatstvo. 5 Kto v lete hromadí, je človek rozumný, kto drichme cez žatvu, je hodný potupy. 6 Požehnanie zostúpi na hlavu spravodlivého; bezbožných zadusí ich vlastné násilie. 7 Spravodlivého človeka budú si spomínať s pochvalou; meno zlých zahnije. 8 Rozumný prijíma rozkazy, hlúpy len odvráva a škodu utrpí. 9 Kto koná úprimne, bezpečne si počína, ale kto kľučkuje, ten bude čoskoro odhalený. 10 Kto prikývne na chybu, spôsobí trápenie, úprimná výčitka prináša úľavu. 11 Slová spravodlivého majú preveľkú cenu; bezbožných zadusí ich vlastné násilie. 12 Nenávisť rodí rozbroje, láska kryje všetky chyby. 13 Na perách múdreho múdrosť; na chrbát hlúpeho palicu! 14 Múdri hromadia poklady vedy. Keď hlupák reční, záhuba je blízko. 15 Bohatstvo boháčovo je jeho hradom; bedárovým nešťastím je jeho chudoba. 16 Mzda slúži spravodlivému pre život, zlému nesie záhubu zárobok. 17 Hľa, cesta života: zachovaj príkazy! Kto si nevšíma výstrahu, zablúdi! 18 Úprimná reč utíši nenávisť, len hlupáci šíria za chrbtom klebety. 19 Veľa rečí nebýva bez hriechu, preto múdry mierni svoje pery. 20 Jazyk spravodlivého je čisté striebro; myseľ zlého je bez ceny. 21 Pery spravodlivého učia mnohých; hlúpi hynú pre svoj nerozum. 22 Jahveho požehnanie prináša bohatstvo a námahu nepridáva. 23 Hlúpemu pôsobí radosť oddať sa zločinu, rozumnému zasa venovať sa múdrosti. 24 Zlého stihne to, čoho sa strachuje, spravodlivému bude dané, čo si želá. 25 Keď sa búrka preženie, zlého už nebude, ale spravodlivý je istý naveky. 26 Čím je ocot zubom a dym očiam, tým je leňoch tomu, kto si ho najíma. 27 Čnostný život predĺži vek tvojho života, ale roky zlých budú skrátené. 28 Nádeje spravodlivých obrátia sa na radosť, očakávanie zlých vychádza nazmar. 29 Jahve je ochrancom čestného človeka, ale záhubcom zločinca. 30 Spravodlivý nikdy nebude zbavený pokoja, ale zlí nezostanú bývať v krajine. 31 Z úst spravodlivého vychádza múdrosť, jazyk nemravný bude vyťatý. 32 Pery spravodlivého vedia, ako sa zapáčiť, ústa zlého, ako oklamať.