Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

7. kapitola

Obetný dar vozov

1 V ten deň, keď Mojžiš ukončil postavenie Príbytku, pomazal ho a posvätil ho so všetkým jeho zariadením, aj oltár so všetkým jeho príslušenstvom.
2 Keď to všetko pomazal a posvätil, kniežatá Izraela priniesli obetu; boli to hlavy rodín, kniežatá kmeňov, ktoré riadili sčítanie. 3 Priviedli svoju obetu pred Jahveho: šesť krytých vozov a dvanásť volov, jeden voz za dve kniežatá a za každé po jednom volovi. Priviedli ich pred Príbytok. 4 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 5 "Prijmi ich od nich. Nech sa použijú pri službe Stanu Stretávania. Odovzdáš ich Levitom, každému primerane jeho službe." 6 Mojžiš prebral vozy i voly a odovzdal ich Levitom. 7 Dva vozy a štyri voly dal Geršonovým synom primerane ich službe. 8 Štyri vozy a osem volov dal Merariho synom primerane ich službe, ktorú mali plniť pod vedením Itamara, syna kňaza Árona. 9 Ale Kehatovým synom nedal vôbec nič, lebo oni mali službu pri posvätných predmetoch, ktoré mali nosiť na pleciach.

Obetné dary pri posviacke

10 V ten deň, keď bol oltár pomazaný, kniežatá priniesli obetné dary na jeho posviacku. Priniesli svoj obetný dar pred oltár
11 a Jahve povedal Mojžišovi: "Každý deň nech jedno knieža prinesie svoj obetný dar na posviacku oltára." 12 Prvého dňa priniesol svoj obetný dar Nachšon, Amminadabov syn, z Júdovho kmeňa. 13 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 14 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 15 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 16 jeden cap na obetu za hriech 17 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Nachšona, Amminadabovho syna. 18 Druhého dňa priniesol svoj obetný dar Netaneel, Cuarov syn, knieža kmeňa Isachar. 19 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 20 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 21 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 22 jeden cap na obetu za hriech 23 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Netaneela, Cuarovho syna. 24 Tretieho dňa priniesol svoj obetný dar Eliab, Chelonov syn, knieža kmeňa Zabulon. 25 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 26 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 27 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 28 jeden cap na obetu za hriech 29 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Eliaba, Chelonovho syna. 30 Štvrtého dňa priniesol svoj obetný dar Elicur, Šedeurov syn, knieža kmeňa Ruben. 31 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 32 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 33 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 34 jeden cap na obetu za hriech 35 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Elicura, Šedeurovho syna. 36 Piateho dňa priniesol svoj obetný dar Šelumiel, Curišaddajov syn, knieža kmeňa Simeon. 37 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 38 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 39 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 40 jeden cap na obetu za hriech 41 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Šelumiela, Curišaddajovho syna. 42 Šiesteho dňa priniesol svoj obetný dar Eljasaf, Reuelov syn, knieža kmeňa Gad. 43 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 44 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 45 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 46 jeden cap na obetu za hriech 47 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Eljasafa, Reuelovho syna. 48 Siedmeho dňa priniesol svoj obetný dar Elišama, Ammihudov syn, knieža kmeňa Efraim. 49 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 50 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 51 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 52 jeden cap na obetu za hriech 53 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Elišamu, Ammihudovho syna. 54 Ôsmeho dňa priniesol svoj obetný dar Gamliel, Pedacurov syn, knieža kmeňa Manasses. 55 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 56 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 57 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 58 jeden cap na obetu za hriech 59 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Gamliela, Pedacurovho syna. 60 Deviateho dňa priniesol svoj obetný dar Abidan, Gideoniho syn, knieža kmeňa Benjamín. 61 Jeho obetný dar: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 62 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 63 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 64 jeden cap na obetu za hriech 65 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Abidana, Gideoniho syna. 66 Desiateho dňa priniesol svoj obetný dar Achiezer, Ammišaddajov syn, knieža kmeňa Dan. 67 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 68 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 69 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 70 jeden cap na obetu za hriech 71 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Achiezera, Ammišaddajovho syna. 72 Jedenásteho dňa priniesol svoj obetný dar Pagiel, Okranov syn, knieža kmeňa Ašer. 73 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 74 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 75 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 76 jeden cap na obetu za hriech 77 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Pagiela, Okranovho syna. 78 Dvanásteho dňa priniesol svoj obetný dar Achira, Enanov syn, knieža kmeňa Neftali. 79 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 80 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 81 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 82 jeden cap na obetu za hriech 83 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Achiru, Enanovho syna. 84 To boli obetné dary od kniežat Izraela na posviacku oltára v deň, keď bol pomazaný: dvanásť strieborných mís, dvanásť strieborných čiaš na kropenie, dvanásť zlatých panvíc; 85 jedna strieborná misa vážila stotridsať šeklov a každá čaša na kropenie sedemdesiat šeklov, všetkého striebra tých nádob bolo dvetisíc štyristo šeklov svätyne; 86 dvanásť zlatých panvíc, plných kadidla; každá panvica vážila desať šeklov, šeklov svätyne, zlato tých panvíc vážilo celkom stodvadsať šeklov. 87 Všetkého dobytka na celopal bolo: dvanásť býkov, dvanásť baranov, dvanásť jednoročných baránkov s príslušnými pokrmovými obetami. Na obetu za hriech dvanásť capov. 88 Všetkého dobytka na obetu spoločenstva bolo dvadsaťštyri býkov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat capov a šesťdesiat jednoročných baránkov. Toto boli obetné dary na posviacku oltára po jeho pomazaní. 89 Keď Mojžiš vchádzal do Stanu Stretávania, aby sa zhováral s Ním, počul hlas, ktorý hovoril k nemu zhora spomedzi dvoch cherubov na zľutovnici, ktorá bola na arche Svedectva. Takto s Ním hovorieval.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk