Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Nazirejstvo

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Prehovor k Izraelcom; povieš im: Ak muž alebo žena zloží sľub, že sa zasvätí Jahvemu ako nazirejec, 3 bude sa zdržiavať vína i opojného nápoja, nebude piť ani ocot z vína, ani z opojného nápoja, nebude piť nijakú šťavu z hrozna, ani nebude jesť čerstvé alebo sušené hrozno. 4 Po celý čas svojho zasvätenia nevezme nič, čo pochádza z viniča, ani jadro, ani šupku. 5 Po celý čas svojho nazirejského sľubu sa britva nedotkne jeho hlavy; pokiaľ neuplynie čas, na ktorý sa zasvätil Jahvemu, bude zasvätený a nechá si voľne rásť vlasy. 6 Po celý čas svojho zasvätenia Jahvemu sa nepriblíži k mŕtvemu; 7 nepoškvrní sa ani kvôli svojmu otcovi, ani kvôli svojej matke, ani kvôli svojmu bratovi, ani kvôli svojej sestre, keby práve zomreli, lebo nosí na svojej hlave zasvätenie svojho Boha. 8 Po celý čas svojho nazirejstva je zasvätený Jahvemu. 9 Ak niekto pri ňom náhle zomrie a poškvrní jeho zasvätenú hlavu, oholí si hlavu v deň svojho očisťovania, oholí si ju siedmeho dňa. 10 Ôsmeho dňa donesie dve hrdličky alebo dve holúbätá kňazovi ku vchodu do Stanu Stretávania. 11 Kňaz jedno prinesie na obetu za hriech a druhé ako celopal; potom vykoná nad tým človekom obrad zmierenia za poškvrnenie tým mŕtvym. Toho dňa si ten človek zasvätí hlavu; 12 znovu sa zasvätí Jahvemu na dni svojho nazirejstva a prinesie jednoročného baránka na obetu odškodnenia za vinu. Predchádzajúce dni sa nebudú počítať, lebo jeho nazirejstvo bolo poškvrnené. 13 Toto je zákon o nazirejcovi pre deň, keď sa skončí čas jeho zasvätenia. Privedú ho ku vchodu do Stanu Stretávania, 14 on prinesie Jahvemu svoju obetu: jedného bezchybného ročného baránka na celopal a jednu bezchybnú ročnú jahničku na obetu za hriech a jedného bezchybného barana na obetu spoločenstva; 15 kôš nekvasených koláčov z jemnej múky zamiesenej s olejom a nekvasené placky potreté olejom, spolu s pokrmovou obetou a s nápojovou obetou. 16 Kňaz predloží všetky tieto obety Jahvemu a obetuje nazirejcovu obetu za hriech i jeho celopal. 17 Z barana pripraví obetu spoločenstva spolu s košom nekvasených chlebov a kňaz vykoná pokrmovú obetu i nápojovú obetu. 18 Potom si nazirejec ostrihá svoje zasvätené vlasy pri vchode do Stanu Stretávania, vezme vlasy svojej zasvätenej hlavy a hodí ich do ohňa, ktorý je pod obetou spoločenstva. 19 Kňaz vezme uvarené baranie stehno, jeden nekvasený koláč z koša a jednu nekvasenú placku. Položí ich do rúk nazirejca, ktorý si predtým ostrihal svoje zasvätené vlasy. 20 Kňaz to podá pohybom predkladania pred Jahveho; to je svätá časť, patriaca kňazovi spolu s prsiami ako mávanou obetou a so stehnom ako vyzdvihovanou obetou. Odvtedy bude môcť nazirejec piť víno. 21 Toto je zákon o nazirejcovi. Ak okrem svojich vlasov urobil sľub osobnej obety Jahvemu, ten sľub, ktorý urobil, splní, (ak to jeho prostriedky dovoľujú), naviac k tomu, čo požaduje zákon o jeho zasvätení."

Forma požehnania

22 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
23 "Prehovor k Áronovi a k jeho synom a povedz im: Takto budete žehnať Izraelcov. Poviete im: 24 Nech ťa žehná Jahve a nech ťa ochraňuje! 25 Nech Jahve rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! 26 Nech Jahve zhliadne na teba a nech ti udelí pokoj! 27 Tak nech vkladajú moje meno na Izraelcov, a ja ich požehnám."