Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Nazirejstvo

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Prehovor k Izraelcom; povieš im: Ak muž alebo žena zloží sľub, že sa zasvätí Jahvemu ako nazirejec, 3 bude sa zdržiavať vína i opojného nápoja, nebude piť ani ocot z vína, ani z opojného nápoja, nebude piť nijakú šťavu z hrozna, ani nebude jesť čerstvé alebo sušené hrozno. 4 Po celý čas svojho zasvätenia nevezme nič, čo pochádza z viniča, ani jadro, ani šupku. 5 Po celý čas svojho nazirejského sľubu sa britva nedotkne jeho hlavy; pokiaľ neuplynie čas, na ktorý sa zasvätil Jahvemu, bude zasvätený a nechá si voľne rásť vlasy. 6 Po celý čas svojho zasvätenia Jahvemu sa nepriblíži k mŕtvemu; 7 nepoškvrní sa ani kvôli svojmu otcovi, ani kvôli svojej matke, ani kvôli svojmu bratovi, ani kvôli svojej sestre, keby práve zomreli, lebo nosí na svojej hlave zasvätenie svojho Boha. 8 Po celý čas svojho nazirejstva je zasvätený Jahvemu. 9 Ak niekto pri ňom náhle zomrie a poškvrní jeho zasvätenú hlavu, oholí si hlavu v deň svojho očisťovania, oholí si ju siedmeho dňa. 10 Ôsmeho dňa donesie dve hrdličky alebo dve holúbätá kňazovi ku vchodu do Stanu Stretávania. 11 Kňaz jedno prinesie na obetu za hriech a druhé ako celopal; potom vykoná nad tým človekom obrad zmierenia za poškvrnenie tým mŕtvym. Toho dňa si ten človek zasvätí hlavu; 12 znovu sa zasvätí Jahvemu na dni svojho nazirejstva a prinesie jednoročného baránka na obetu odškodnenia za vinu. Predchádzajúce dni sa nebudú počítať, lebo jeho nazirejstvo bolo poškvrnené. 13 Toto je zákon o nazirejcovi pre deň, keď sa skončí čas jeho zasvätenia. Privedú ho ku vchodu do Stanu Stretávania, 14 on prinesie Jahvemu svoju obetu: jedného bezchybného ročného baránka na celopal a jednu bezchybnú ročnú jahničku na obetu za hriech a jedného bezchybného barana na obetu spoločenstva; 15 kôš nekvasených koláčov z jemnej múky zamiesenej s olejom a nekvasené placky potreté olejom, spolu s pokrmovou obetou a s nápojovou obetou. 16 Kňaz predloží všetky tieto obety Jahvemu a obetuje nazirejcovu obetu za hriech i jeho celopal. 17 Z barana pripraví obetu spoločenstva spolu s košom nekvasených chlebov a kňaz vykoná pokrmovú obetu i nápojovú obetu. 18 Potom si nazirejec ostrihá svoje zasvätené vlasy pri vchode do Stanu Stretávania, vezme vlasy svojej zasvätenej hlavy a hodí ich do ohňa, ktorý je pod obetou spoločenstva. 19 Kňaz vezme uvarené baranie stehno, jeden nekvasený koláč z koša a jednu nekvasenú placku. Položí ich do rúk nazirejca, ktorý si predtým ostrihal svoje zasvätené vlasy. 20 Kňaz to podá pohybom predkladania pred Jahveho; to je svätá časť, patriaca kňazovi spolu s prsiami ako mávanou obetou a so stehnom ako vyzdvihovanou obetou. Odvtedy bude môcť nazirejec piť víno. 21 Toto je zákon o nazirejcovi. Ak okrem svojich vlasov urobil sľub osobnej obety Jahvemu, ten sľub, ktorý urobil, splní, (ak to jeho prostriedky dovoľujú), naviac k tomu, čo požaduje zákon o jeho zasvätení."

Forma požehnania

22 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
23 "Prehovor k Áronovi a k jeho synom a povedz im: Takto budete žehnať Izraelcov. Poviete im: 24 Nech ťa žehná Jahve a nech ťa ochraňuje! 25 Nech Jahve rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! 26 Nech Jahve zhliadne na teba a nech ti udelí pokoj! 27 Tak nech vkladajú moje meno na Izraelcov, a ja ich požehnám."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk