Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Vylúčenie nečistých

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Prikáž Izraelcom, aby vylúčili z tábora každého malomocného, každú osobu postihnutú výtokom i každého, čo sa poškvrnil dotykom mŕtvoly. 3 Muža či ženu, vyhostíte ich, vykážete ich z tábora. Takto Izraelci nepoškvrnia svoj tábor, kde bývam uprostred nich." 4 Izraelci tak urobili: vylúčili ich z tábora. Izraelci urobili tak, ako Jahve povedal Mojžišovi.

Náhrada

5 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
6 "Povedz Izraelcom: Ak muž alebo žena sa dopustia akéhokoľvek hriechu, a tým sa spreneveria Jahvemu, tá osoba sa previní. 7 Vyzná svoj spáchaný hriech a nahradí dlžnú čiastku zvýšenú o jednu pätinu. Dá náhradu tomu, voči komu sa previnil. 8 Ale ak nemá žiadneho príbuzného, komu by mala dať tú náhradu, tak náhrada, ktorou je povinná Jahvemu, pripadne kňazovi, nepočítajúc do toho barana na zmierenie, ktorým kňaz vykoná za vinníka obrad zmierenia. 9 Lebo všetko, čo mu Izraelci zasvätili a priniesli, patrí jemu. 10 Veci, ktoré niekto zasvätí, patria kňazovi; čo mu kto dá, patrí jemu."

Obeta žiarlivosti

11 A Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
12 "Prehovor s Izraelcami; povieš im: Keby žena niektorého muža zblúdila a bola mu neverná, 13 ak sa s ňou nejaký muž manželsky stýkal, ale jej muž o tom nevedel a ona sa poškvrnila v tajnosti a niet nijakého svedka proti nej, lebo nebola pristihnutá; 14 ak teraz by muža zachvátil duch žiarlivosti, žiarlil by na svoju ženu, ktorá sa poškvrnila, alebo by ho zachvátil duch žiarlivosti a žiarlil by na svoju ženu, ktorá sa nepoškvrnila, 15 vtedy v oboch prípadoch nech muž privedie svoju ženu ku kňazovi a prinesie za ňu obetu jednej desatiny efy jačmennej múky. Nenaleje na ňu olej, ani nepridá k nej kadidlo, lebo je to ‚obeta žiarlivosti‘, obeta odhalenia, pripomínajúca vinu. 16 Kňaz privedie tú ženu a postaví ju pred Jahveho. 17 Potom naberie posvätnú vodu do hlinenej nádoby, vezme z prachu podlahy Príbytku a nasype ho do vody. 18 Postaví tú ženu pred Jahveho, rozpustí jej vlasy, vloží jej do rúk obetu odhalenia, čiže obetu žiarlivosti, kým kňaz bude držať v ruke vodu horkosti, prinášajúcu kliatbu. 19 Potom kňaz dá žene odprisahať a povie jej: ‚Ak nie je pravda, že s tebou súložil nejaký muž, že si poblúdila a že si sa poškvrnila tým, že si oklamala svojho muža, nech ti neuškodí táto voda horkosti, prinášajúca kliatbu. 20 Ale ak je pravda, že si poblúdila, kým podliehaš svojmu mužovi, že si sa poškvrnila a že si sa delila o lôžko s iným mužom, ktorý nie je tvoj manžel...‘ 21 Kňaz tu zaviaže ženu zaklínajúcou prísahou. Povie jej: ‚Nech Jahve dá, aby si vo svojom ľude bola výstrahou, ktorá sa uvádza v kliatbach a prísahách, spôsobiac, že dá uvädnúť tvojmu prirodzeniu a napuchne ti brucho. 22 Nech táto voda, prinášajúca kliatbu, vnikne do tvojich vnútorností, aby ti napuchlo brucho a uvädlo prirodzenie!‘ Žena odpovie: ‚Amen. Amen.‘ 23 Potom kňaz napíše tieto kliatby na list a zmyje ich do vody horkosti. 24 Dá žene vypiť túto vodu horkosti, prinášajúcu kliatbu, a táto voda, ktorá prináša kliatbu, vnikne do nej ako trpká bolesť. 25 Vtedy kňaz vezme z rúk ženy obetu žiarlivosti, urobí s ňou pohyb predkladania pred Jahvem a zanesie ju na oltár. 26 Vezme z nej za hrsť ako pripomienku a obráti ju na oltári na dym. Potom dá žene vypiť vodu. 27 Keď jej dá vypiť, ak je pravda, že sa poškvrnila a dopustila sa nevery voči svojmu mužovi, voda, prinášajúca kliatbu, vnikne do nej ako trpká bolesť: brucho jej napuchne a uvädne jej prirodzenie a tá žena sa stane odstrašujúcim príkladom prekliatia uprostred svojho ľudu. 28 Ale ak sa žena nepoškvrnila a je čistá, bude uznaná za nevinnú a bude mať deti. 29 Toto je zákon v prípade žiarlivosti, keď nejaká žena poblúdila, zatiaľ čo patrí svojmu mužovi, a poškvrnila sa, 30 alebo ak muž, ktorého zachváti duch žiarlivosti, žiarli na svoju ženu. Keď ten manžel dovedie túto ženu pred Jahveho, kňaz vykoná s ňou všetko podľa tohto obradu. 31 Manžel bude bez viny, ale žena svoju vinu ponesie."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk