Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Vylúčenie nečistých

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Prikáž Izraelcom, aby vylúčili z tábora každého malomocného, každú osobu postihnutú výtokom i každého, čo sa poškvrnil dotykom mŕtvoly. 3 Muža či ženu, vyhostíte ich, vykážete ich z tábora. Takto Izraelci nepoškvrnia svoj tábor, kde bývam uprostred nich." 4 Izraelci tak urobili: vylúčili ich z tábora. Izraelci urobili tak, ako Jahve povedal Mojžišovi.

Náhrada

5 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
6 "Povedz Izraelcom: Ak muž alebo žena sa dopustia akéhokoľvek hriechu, a tým sa spreneveria Jahvemu, tá osoba sa previní. 7 Vyzná svoj spáchaný hriech a nahradí dlžnú čiastku zvýšenú o jednu pätinu. Dá náhradu tomu, voči komu sa previnil. 8 Ale ak nemá žiadneho príbuzného, komu by mala dať tú náhradu, tak náhrada, ktorou je povinná Jahvemu, pripadne kňazovi, nepočítajúc do toho barana na zmierenie, ktorým kňaz vykoná za vinníka obrad zmierenia. 9 Lebo všetko, čo mu Izraelci zasvätili a priniesli, patrí jemu. 10 Veci, ktoré niekto zasvätí, patria kňazovi; čo mu kto dá, patrí jemu."

Obeta žiarlivosti

11 A Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
12 "Prehovor s Izraelcami; povieš im: Keby žena niektorého muža zblúdila a bola mu neverná, 13 ak sa s ňou nejaký muž manželsky stýkal, ale jej muž o tom nevedel a ona sa poškvrnila v tajnosti a niet nijakého svedka proti nej, lebo nebola pristihnutá; 14 ak teraz by muža zachvátil duch žiarlivosti, žiarlil by na svoju ženu, ktorá sa poškvrnila, alebo by ho zachvátil duch žiarlivosti a žiarlil by na svoju ženu, ktorá sa nepoškvrnila, 15 vtedy v oboch prípadoch nech muž privedie svoju ženu ku kňazovi a prinesie za ňu obetu jednej desatiny efy jačmennej múky. Nenaleje na ňu olej, ani nepridá k nej kadidlo, lebo je to ‚obeta žiarlivosti‘, obeta odhalenia, pripomínajúca vinu. 16 Kňaz privedie tú ženu a postaví ju pred Jahveho. 17 Potom naberie posvätnú vodu do hlinenej nádoby, vezme z prachu podlahy Príbytku a nasype ho do vody. 18 Postaví tú ženu pred Jahveho, rozpustí jej vlasy, vloží jej do rúk obetu odhalenia, čiže obetu žiarlivosti, kým kňaz bude držať v ruke vodu horkosti, prinášajúcu kliatbu. 19 Potom kňaz dá žene odprisahať a povie jej: ‚Ak nie je pravda, že s tebou súložil nejaký muž, že si poblúdila a že si sa poškvrnila tým, že si oklamala svojho muža, nech ti neuškodí táto voda horkosti, prinášajúca kliatbu. 20 Ale ak je pravda, že si poblúdila, kým podliehaš svojmu mužovi, že si sa poškvrnila a že si sa delila o lôžko s iným mužom, ktorý nie je tvoj manžel...‘ 21 Kňaz tu zaviaže ženu zaklínajúcou prísahou. Povie jej: ‚Nech Jahve dá, aby si vo svojom ľude bola výstrahou, ktorá sa uvádza v kliatbach a prísahách, spôsobiac, že dá uvädnúť tvojmu prirodzeniu a napuchne ti brucho. 22 Nech táto voda, prinášajúca kliatbu, vnikne do tvojich vnútorností, aby ti napuchlo brucho a uvädlo prirodzenie!‘ Žena odpovie: ‚Amen. Amen.‘ 23 Potom kňaz napíše tieto kliatby na list a zmyje ich do vody horkosti. 24 Dá žene vypiť túto vodu horkosti, prinášajúcu kliatbu, a táto voda, ktorá prináša kliatbu, vnikne do nej ako trpká bolesť. 25 Vtedy kňaz vezme z rúk ženy obetu žiarlivosti, urobí s ňou pohyb predkladania pred Jahvem a zanesie ju na oltár. 26 Vezme z nej za hrsť ako pripomienku a obráti ju na oltári na dym. Potom dá žene vypiť vodu. 27 Keď jej dá vypiť, ak je pravda, že sa poškvrnila a dopustila sa nevery voči svojmu mužovi, voda, prinášajúca kliatbu, vnikne do nej ako trpká bolesť: brucho jej napuchne a uvädne jej prirodzenie a tá žena sa stane odstrašujúcim príkladom prekliatia uprostred svojho ľudu. 28 Ale ak sa žena nepoškvrnila a je čistá, bude uznaná za nevinnú a bude mať deti. 29 Toto je zákon v prípade žiarlivosti, keď nejaká žena poblúdila, zatiaľ čo patrí svojmu mužovi, a poškvrnila sa, 30 alebo ak muž, ktorého zachváti duch žiarlivosti, žiarli na svoju ženu. Keď ten manžel dovedie túto ženu pred Jahveho, kňaz vykoná s ňou všetko podľa tohto obradu. 31 Manžel bude bez viny, ale žena svoju vinu ponesie."