Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

35. kapitola

Podiel Levitov

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Povedal:
2 "Prikáž Izraelcom, aby dali Levitom zo svojho dedičného vlastníctva mestá na bývanie; i pastviny okolo miest dáte Levitom. 3 Mestá budú mať na bývanie a priľahlé pastviny budú mať pre svoj dobytok, pre svoj majetok a pre všetky svoje zvieratá. 4 Pastviny okolo miest, ktoré dáte Levitom, sa budú rozprestierať od hradieb mesta tisíc lakťov dookola. 5 Nameriate za mestom na východnej strane dvetisíc lakťov, na južnej strane dvetisíc lakťov, na západnej strane dvetisíc lakťov a dvetisíc lakťov na severnej strane, mesto bude v strede; to budú pastviny týchto miest. 6 Z miest, ktoré dáte Levitom, šesť z nich bude miestami útočišťa, ktoré dáte, aby sa tam mohol uchýliť vrah; okrem toho im dáte štyridsaťdva miest. 7 Všetkých miest, ktoré dáte Levitom, bude štyridsaťosem miest, mestá a ich pastviny. 8 Tých miest, ktoré dáte z vlastníctva Izraelcov, vezmete viac z kmeňa, ktorý ich má veľa, a menej z kmeňa, ktorý má málo. Každý kmeň odovzdá zo svojich miest Levitom v pomere, koľko vlastníctva zdedil."

Mestá útočišťa

9 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
10 "Prehovor k Izraelcom a povedz im: Keď prejdete cez Jordán do kanaánskej zeme, 11 vyvolíte si mestá, ktoré vám budú mestami útočišťa; tam môže utiecť vrah, ktorý neúmyselne zabil človeka. 12 Tieto mestá vám budú slúžiť ako útočište pred pomstiteľom krvi, aby vrah nezomrel prv, než sa dostaví na súd pred pospolitosť. 13 Miest útočišťa, ktoré vyhradíte, bude šesť: 14 tri mestá vyhradíte za Jordánom a tri mestá vyhradíte v Kanaánskej krajine, budú vám mestami útočišťa. 15 Pre Izraelcov, ako aj pre cudzinca a usadlíka, ktorí žijú medzi vami, bude slúžiť týchto šesť miest ako útočište, aby sa tam mohol uchýliť každý, kto neúmyselne zabil človeka. 16 Ak ho udrie železným predmetom, takže on zomrie, je vrahom. Vrah bude vydaný na smrť. 17 Ak ho udrie kameňom, ktorý mal v ruke a ktorým možno niekoho zabiť, a on zomrie, je vrahom. Vrah bude vydaný na smrť. 18 Alebo ak ho udrie nejakým dreveným nástrojom, ktorý mal v ruke a ktorým možno niekoho zabiť, a on zomrie, je vrahom. Vrah bude vydaný na smrť. 19 Vraha zabije pomstiteľ krvi. Keď ho stretne, zabije ho. 20 Ak niekto z nenávisti niekoho zrazí alebo hodí do neho niečo so zlým úmyslom a on zomrie, 21 alebo ak ho z nepriateľstva smrteľne udrie rukou, ten, kto udrel, má byť vydaný na smrť, lebo je vrahom; pomstiteľ krvi smie zabiť vraha, keď ho stretne. 22 Ale ak ho zrazí náhodou bez nepriateľstva alebo neúmyselne hodí do neho nejaký predmet, 23 alebo ak pustí na neho, bez toho, že by ho bol videl, kameň, ktorým možno niekoho zabiť, a on zomrie, hoci mu nebol nepriateľom, ani mu nechcel spôsobiť zlo, 24 pospolitosť rozsúdi podľa týchto pravidiel medzi tým, kto zabil, a pomstiteľom krvi 25 a zachráni vraha z rúk pomstiteľa krvi. Zavedie ho do mesta útočišťa, do ktorého utiekol, a on tam zostane až do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný svätým olejom. 26 Ak vrah vyjde za hranice mesta útočišťa, do ktorého utiekol, 27 a pomstiteľ krvi ho stretne mimo územia mesta útočišťa, pomstiteľ krvi ho môže zabiť bez obavy pred odvetou: 28 lebo vrah musí zostať vo svojom meste útočišťa až do smrti veľkňaza; len po smrti veľkňaza môže sa vrátiť do krajiny, kde má svoj majetok. 29 Toto nech je právnym nariadením pre vás i pre vašich potomkov všade, kde budete bývať. 30 Pri každom prípade vraždy bude vrah vydaný na smrť podľa výpovede svedkov; ale nestačí jeden svedok, aby bol niekto odsúdený na smrť. 31 Za život vraha, ktorý je hoden smrti, neprijmete výkupné; lebo musí zomrieť. 32 Neprijmete výkupné za toho, kto ušiel zo svojho mesta útočišťa a chce sa vrátiť bývať vo svojej krajine pred smrťou veľkňaza. 33 Neznesvätíte krajinu, v ktorej ste. Krajinu znesväcuje krv a pre krajinu niet iného zmierenia za vyliatu krv, iba krv toho, kto ju vylial. 34 Nepoškvrníš krajinu, v ktorej bývate a uprostred ktorej bývam ja. Lebo ja, Jahve, bývam uprostred Izraelcov."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk