Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

33. kapitola

Zastávky počas Exodu

1 Toto sú zastávky, ktoré prešli Izraelci, keď vyšli z Egyptskej krajiny vo svojich vojoch pod vedením Mojžiša a Árona.
2 Mojžiš písomne zaznamenával miesta, odkiaľ vychádzali na Jahveho príkaz, zastávku za zastávkou. Toto sú zastávky, z ktorých sa vydávali na cestu. 3 Prvý mesiac sa Izraelci vydali na cestu z Ramsesu. Pätnásteho dňa prvého mesiaca, na druhý deň po Pasche, Izraelci vyrazili na cestu s dôverou pred očami celého Egypta. 4 Egypťania pochovávali tých, ktorých Jahve pobil medzi nimi, všetkých prvorodených; Jahve vykonal spravodlivosť aj nad ich bohmi. 5 Izraelci sa pohli z Ramsesu a utáborili sa v Sukkote. 6 Zo Sukkotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Etame na okraji púšte. 7 Z Etamu sa vydali na cestu a vrátili sa na Pi-Hachirot, ktorý leží naproti Baal-Cefonu a utáborili sa pred Migdolom. 8 Z Pi-Hachirotu sa vydali na cestu, prešli cez more na púšť a po trojdňovej ceste púšťou Etam sa utáborili v Mare. 9 Z Mary sa pohli a došli do Elimu. V Elime bolo dvanásť prameňov a sedemdesiat paliem a utáborili sa tam. 10 Z Elimu sa vydali na cestu a utáborili sa pri Trstinovom mori. 11 Od Trstinového mora sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cin. 12 Z púšte Cin odišli a utáborili sa v Dofke. 13 Z Dofky odišli a utáborili sa v Aluši. 14 Z Aluša sa vydali na cestu a utáborili sa v Refidime; ľud tu nemal vodu na pitie. 15 Pohli sa z Refidimu a utáborili sa na Sinajskej púšti. 16 Zo Sinajskej púšte odtiahli a utáborili sa v Kibrot-Taave. 17 Z Kibrot-Taavy sa vydali na cestu a utáborili sa v Chacerote. 18 Z Chacerotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ritme. 19 Z Ritmy sa vydali na cestu a utáborili sa v Rimmon-Perece. 20 Z Rimmon-Perecu sa vydali na cestu a utáborili sa v Libne. 21 Z Libny sa vydali na cestu a utáborili sa v Risse. 22 Z Rissy sa vydali na cestu a utáborili sa v Kehelate. 23 Z Kehelaty sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Šefer. 24 Z vrchu Šefer sa vydali na cestu a utáborili sa v Charade. 25 Z Charady sa vydali na cestu a utáborili sa v Makhelote. 26 Z Makhelotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tachate. 27 Z Tachatu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tarachu. 28 Z Tarachu sa vydali na cestu a utáborili sa v Mitke. 29 Z Mitky sa dali na cestu a utáborili sa v Chašmone. 30 Z Chašmony sa vydali na cestu a utáborili sa v Moserote. 31 Z Moserotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Bene-Jaakane. 32 Z Bene-Jaakanu sa vydali na cestu a utáborili sa v Chor-Gidgade. 33 Z Chor-Gidgadu sa vydali na cestu a utáborili sa v Jotbate. 34 Z Jotbaty sa vydali na cestu a utáborili sa v Abrone. 35 Z Abrony sa vydali na cestu a utáborili sa v Ecjon-Geberi. 36 Z Ecjon-Geberu sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cin; to je Kadeš. 37 Z Kadeša sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Hor, na hranici Edomskej krajiny. 38 Na Jahveho rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hor a tam zomrel prvého dňa piateho mesiaca v štyridsiatom roku po odchode Izraelcov z Egyptskej krajiny. 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hor. 40 Kráľ Aradu, Kanaánec, ktorý býval v Negebe, v Kanaánskej zemi, sa dozvedel o príchode Izraelcov. 41 Z vrchu Hor sa vydali na cestu a utáborili sa v Calmone. 42 Z Calmony sa vydali na cestu a utáborili sa v Punone. 43 Z Punonu sa vydali na cestu a utáborili sa v Obote. 44 Z Obotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ije-Abarime na moabskej hranici. 45 Z Ijemu sa vydali na cestu a utáborili sa v Dibon-Gade. 46 Z Dibon-Gadu sa vydali na cestu a utáborili sa v Almon-Diblatajime. 47 Z Almon-Diblatajimu sa vydali na cestu a utáborili sa v horách Abarim naproti Nebu. 48 Z hôr Abarim sa vydali na cestu a utáborili sa na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 49 Táborili pri Jordáne medzi Bet-Ješimotom a Abel-Šittimom na Moabských stepiach.

Delenie Kanaánu. Boží príkaz

50 Jahve prehovoril k Mojžišovi na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Povedal:
51 "Prehovor k Izraelcom; povieš im: Keď prejdete cez Jordán do Kanaánskej krajiny, 52 vyženiete všetkých obyvateľov krajiny spred seba. Zničíte ich obrazy a zničíte všetky ich liate sochy a spustošíte všetky ich výšiny. 53 Zaujmete túto krajinu a budete v nej bývať, lebo som vám ju dal do vlastníctva. 54 Rozdelíte ju lósom medzi svoje rody. Početnému dáte väčšiu časť dedičstva a menej početnému dáte menšiu časť dedičstva. Kam komu padne lós, to bude jeho. Vlastníctvo rozdeľte podľa vašich otcovských kmeňov. 55 Ale ak nevyženiete obyvateľov krajiny pred sebou, tí, čo z nich zostanú, stanú sa tŕňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať, 56 a ako som zamýšľal urobiť s nimi, urobím s vami."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk