Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

32. kapitola

Rozdelenie Zajordánska

1 Rubenovi synovia a Gadovi synovia mali veľmi veľké stáda. Videli, že krajina Jazer a krajina Galaád sú vhodné pre stáda.
2 Gadovi synovia a Rubenovi synovia prišli k Mojžišovi, ku kňazovi Eleazarovi a ku kniežatám pospolitosti a povedali im: 3 "Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Chešbon, Eleale, Sebam, Nebo a Beon, 4 tá krajina, ktorú Jahve porazil pred pospolitosťou Izraela, je vhodná na chov stád a tvoji sluhovia majú stáda." 5 Povedali: "Ak sme našli priazeň v tvojich očiach, nech túto krajinu dostanú do vlastníctva tvoji sluhovia; neprevádzaj nás cez Jordán." 6 Mojžiš povedal Gadovým synom a Rubenovým synom: "Vaši bratia pôjdu do vojny a vy chcete ostať tu? 7 Prečo beriete Izraelcom odvahu ísť do krajiny, ktorú im Jahve dal? 8 Tak urobili vaši otcovia, keď som ich poslal z Kadeš-Barney preskúmať krajinu. 9 Vystúpili až k údoliu Eškol, prezreli krajinu, potom znechutili Izraelcov, takže nešli do krajiny, ktorú im Jahve dal. 10 Preto v ten deň vzbĺkol Jahveho hnev a on prisahal: 11 ‚Mužovia, ktorí vyšli z Egypta, od dvadsaťročných vyššie, nikdy neuvidia krajinu, ktorú som prísahou prisľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi..., lebo ma dokonale nenasledovali, 12 okrem Kaleba, syna Kenijca Jefuneho, a Jozueho, Nunovho syna: lebo oni dokonale nasledovali Jahveho.‘ 13 Jahveho hnev vzbĺkol proti Izraelu a nechal ich blúdiť púšťou štyridsať rokov, kým nevyhynulo celé toto pokolenie, ktoré robilo, čo bolo zlé v Jahveho očiach. 14 Teraz ste vy nastúpili na miesto svojich otcov, plemeno hriešnych ľudí, aby ste ešte rozmnožili plameň hnevu proti Izraelu. 15 Ak sa od neho odvrátite, ponechá ho ešte dlhšie na púšti a privediete do záhuby všetok tento ľud." 16 Oni pristúpili k nemu a povedali mu: "Vystavíme tu košiare pre svoje stáda a mestá pre svoje deti. 17 Ale my sami sa chopíme zbraní a pôjdeme na čele Izraelcov, kým ich neuvedieme na ich miesta; a naše deti zostanú v opevnených mestách, chránené pred obyvateľmi krajiny. 18 Nevrátime sa do svojich domov, kým každý z Izraelcov nedostane svoj dedičný podiel. 19 Lebo my nebudeme vlastniť s nimi dedičstvo na druhom brehu Jordánu, ani ďalej, lebo nám pripadlo dedičstvo z tejto strany Jordánu, na východe." 20 Mojžiš im povedal: "Ak to naozaj urobíte, ak ste pripravení do boja pred Jahvem 21 a ak všetci z vás, ktorí nosia zbraň, prejdú cez Jordán pred Jahvem, kým spred seba nevyženie svojich nepriateľov, 22 potom, keď bude krajina podrobená Jahvemu, môžete sa z nej vrátiť; budete vyrovnaní s Jahvem a s Izraelom a táto krajina bude vaším vlastníctvom pred Jahvem. 23 Ale ak tak neurobíte, prehrešíte sa proti Jahvemu a vedzte, že váš hriech vás dostihne. 24 Postavte si teda mestá pre svoje deti a košiare pre svoje stáda; ale urobte to, čo ste sľúbili." 25 Gadovi synovia a Rubenovi synovia povedali Mojžišovi: "Tvoji sluhovia urobia, ako náš pán prikazuje. 26 Naše deti, naše ženy, naše stáda a všetok náš dobytok zostáva tu v galaádskych mestách, 27 ale tvoji sluhovia, všetci, čo sú vyzbrojení do vojny, pôjdu pred Jahvem bojovať, ako to náš pán prikázal." 28 Potom Mojžiš vydal o nich príkaz kňazovi Eleazarovi a Jozuemu, Nunovmu synovi, a náčelníkom rodín izraelských kmeňov. 29 Mojžiš im povedal: "Ak Gadovi synovia a Rubenovi synovia, všetci, ktorí nosia zbraň, prekročia s vami Jordán, aby bojovali pred Jahvem, keď vám bude krajina podrobená, dáte im krajinu Galaád do vlastníctva. 30 Ale ak nepôjdu s vami ozbrojení, nech dostanú vlastníctvo medzi vami v Kanaánskej krajine." 31 Gadovi synovia a Rubenovi synovia odpovedali: "Čo Jahve povedal tvojim sluhom, to urobíme. 32 Vyzbrojení prejdeme pred Jahvem do Kanaánskej krajiny, vtedy dostaneme svoje dedičstvo tu za Jordánom." 33 Mojžiš im dal – Gadovým synom a Rubenovým synom a polovici kmeňa Manassesa, Jozefovho syna – kráľovstvo amorejského kráľa Sichona i kráľovstvo bašanského kráľa Oga, celú krajinu s jej mestami a priľahlými pozemkami a pohraničné mestá tej krajiny. 34 Gadovi synovia vystavali Dibon, Ataot, Aroer, 35 Atrot-Šofan, Jazer, Jogbehu, 36 Bet-Nimru, Bet-Haran, opevnené mestá a košiare pre stáda. 37 Rubenovi synovia vystavali Chešbon, Eleale, Kirjatajim, 38 Nebo a Baal-Meon (zmeniac ich mená) a Sibmu. A pomenovali mestá, ktoré vystavali. 39 Synovia Machira, Manassesovho syna, odišli do Galaádu. Zaujali ho a vyhnali Amorejcov, ktorí tam bývali. 40 Mojžiš dal Galaád Machirovi, Manassesovmu synovi, a ten sa tam usadil. 41 Jair, Manassesov syn, odišiel a zaujal ich stanové dediny a nazval ich Jairovými stanovými dedinami. 42 Aj Nobach odišiel a zaujal Kenat i jeho dediny a nazval ho svojím vlastným menom, Nobach.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk