Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

3. kapitola

Léviho kmeň: A. Kňazi

1 Toto je Áronovo a Mojžišovo potomstvo v dobe, keď Jahve prehovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaj.
2 Toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nadab, potom Abihu, Eleazar a Itamara. 3 Toto sú mená Áronových synov, pomazaných za kňazov a uvedených do úradu, aby konali kňazskú službu. 4 Ale Nadab a Abihu zomreli pred Jahvem na Sinajskej púšti, keď obetovali pred Jahvem nepríslušný oheň. Nemali deti, a tak kňazskú službu vykonávali Eleazar a Itamar v prítomnosti svojho otca Árona.

B. Leviti. Ich úlohy

5 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
6 "Priveď Léviho kmeň a postav ho pred kňaza Árona: budú mu posluhovať. 7 Budú sa starať o to, čo je zverené jemu a celej pospolitosti pred Stanom Stretávania, konajúc službu pri Príbytku. 8 Budú mať na starosti všetko zariadenie Stanu Stretávania a budú konať službu pri Príbytku, a tým prevezmú povinnosti, ktoré majú Izraelci. 9 Levitov odovzdáš Áronovi a jeho synom ako ‚darovaných; jemu budú darovaní od Izraelcov. 10 Árona a jeho synov poveríš, aby vykonávali svoju kňazskú službu. Ale každý nepovolaný, ktorý sa priblíži, bude vydaný na smrť."

C. Ich vyvolenie

11 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
12 "Pozri, ja som si vybral Levitov spomedzi Izraelcov namiesto všetkých prvorodených, ktorí u Izraelcov otvárajú materské lono; Leviti sú teda moji. 13 Lebo každý prvorodený patrí mne. V ten deň, keď som pobil všetkých prvorodených v Egyptskej krajine, zasvätil som si všetkých prvorodených v Izraeli, tak ľudí, ako aj zvieratá. Sú moji; ja som Jahve."

D. Ich sčítanie

14 Jahve prehovoril k Mojžišovi na Sinajskej púšti a povedal:
15 "Spočítaš Levitov podľa ich otcovských rodín a rodov. Spočítaš všetkých mužského rodu od jednomesačných vyššie." 16 Mojžiš ich na Jahveho príkaz spočítal, ako mu bolo prikázané. 17 Toto sú mená Léviho synov: Geršon, Kehat a Merari. 18 Toto sú mená Geršonových synov podľa ich rodov: Libni a Šimei; 19 Kehatovi synovia podľa rodov: Amram, Jic’har, Chebron a Uzziel; 20 Merariho synovia podľa rodov: Machli a Muši. To sú rody Léviho zoskupené do rodín. 21 Od Geršona pochádzal rod Libniho a rod Šimeiho. To sú Geršonove rody; 22 celkový počet spočítaných mužského rodu od jednomesačných vyššie bol sedemtisíc päťsto. 23 Geršonove rody táborili za Príbytkom na západe. 24 Kniežaťom otcovského domu Geršonových rodov bol Eljasaf, Laelov syn. 25 Geršonovi synovia mali na starosti v Stane Stretávania Príbytok, Stan a jeho prikrývku i záves na vchode do Stanu Stretávania, 26 kobercové závesy nádvoria i záves k bráne do nádvoria, ktoré obklopuje Príbytok a oltár, a napokon povrazy potrebné pre všetky tieto služby. 27 Od Kehata pochádzal rod Amramov, rod Jic’harov, rod Chebronov a rod Uzzielov. To sú Kehatove rody; 28 celkový počet spočítaných mužského rodu od jednomesačných vyššie bol osemtisíc tristo. Mali na starosti svätyňu. 29 Kehatove rody táborili na južnej strane Príbytku. 30 Kniežaťom otcovského domu Kehatových rodov bol Elicafan, Uzzielov syn. 31 Starali sa o archu, stôl, svietnik, oltáre, posvätné predmety, ktoré sa používajú pri službe, i oponu so všetkým príslušenstvom. 32 Kniežaťom Léviho kniežat bol Eleazar, syn kňaza Árona. On mal dozor nad tými, ktorí mali na starosti svätyňu. 33 Od Merariho pochádzal rod Machliho a rod Mušiho. To sú Merariho rody; 34 celkový počet spočítaných mužského rodu od jednomesačných vyššie bol šesťtisíc dvesto. 35 Kniežaťom otcovského domu Merariho rodov bol Curiel, syn Abichajilov. Táborili na severnej strane Príbytku. 36 Merariho synovia mali na starosti dosky Príbytku, jeho priečky, jeho stĺpy a ich podstavce, všetko jeho zariadenie a všetko k tomu potrebné, 37 tiež stĺpy okolo nádvoria, ich podstavce, ich kolíky a povrazy. 38 Napokon na východe pred Príbytkom, pred Stanom Stretávania smerom na východ, táborili Mojžiš, Áron a jeho synovia, ktorí mali na starosti svätyňu v mene Izraelcov. Každý nepovolaný, ktorý by sa priblížil, musel by byť vydaný na smrť. 39 Všetkých spočítaných Levitov, ktorých Mojžiš spočítal na Jahveho rozkaz podľa ich rodov, všetkých mužského rodu od jednomesačných vyššie, bolo dvadsaťdvatisíc.

E. Leviti a výkup prvorodených

40 Jahve povedal Mojžišovi: "Spočítaj všetkých prvorodených Izraelcov mužského rodu od jednomesačných vyššie; spočítaj ich mená.
41 Vezmeš pre mňa Levitov namiesto všetkých prvorodených Izraelcov, pre mňa, Jahveho, taktiež ich dobytok namiesto prvorodeného dobytka Izraelcov." 42 Mojžiš spočítal všetkých prvorodených Izraelcov, ako mu prikázal Jahve. 43 Celkový počet spočítaných prvorodených, od jednomesačných vyššie bol dvadsaťdvatisíc dvestosedemdesiattri. 44 Vtedy Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 45 "Vezmi Levitov namiesto všetkých prvorodených Izraelcov a dobytok Levitov namiesto ich dobytka; Leviti budú moji, moji, Jahveho. 46 Ako výkupné za dvestosedemdesiattri prvorodených Izraelcov, ktorí prevyšujú počet Levitov, 47 vyberieš päť šeklov striebra na hlavu; vyberieš to v šekloch svätyne, dvadsať gér – jeden šekel. 48 Potom toto striebro odovzdáš Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo prevyšujú ich počet." 49 Mojžiš prevzal toto striebro ako výkupné za tých, ktorí neboli vykúpení pre nedostatočný počet Levitov. 50 Prevzal striebro od prvorodených Izraelcov, tisíc tristošesťdesiatpäť šeklov, podľa šeklov svätyne. 51 Mojžiš odovzdal striebro výkupného Áronovi a jeho synom podľa Jahveho príkazu, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk