Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

29. kapitola

F. Sviatok Jasania

1 V prvý deň siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu. Bude to pre vás deň Jasania.
2 Obetujete celopal príjemnej vône Jahvemu: jedného býka, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov. 3 Príslušná pokrmová obeta z jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na každého býka, dve desatiny efy na barana 4 a jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov. 5 A ako obetu za hriech jedného capa na vykonanie obradu zmierenia za vás. 6 To navyše okrem mesačného celopalu a jeho pokrmovej obety, okrem ustavičného celopalu a jeho príslušnej pokrmovej obety a ich príslušných nápojových obiet podľa predpisu – ako obeta strávená ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho.

G. Deň Zmierenia

7 Desiateho dňa tohto siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie. Budete sa postiť a nebudete vykonávať nijakú prácu.
8 Obetujete Jahvemu celopal na príjemnú vôňu: jedného býka, jedného barana a sedem jednoročných baránkov, ktorých vyberiete bez chyby. 9 Príslušná pokrmová obeta z jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na býka, dve desatiny efy na barana 10 a jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov. 11 Jeden cap bude prinesený na obetu za hriech. To navyše okrem obety za hriech na sviatok Zmierenia, okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej obety a ich príslušných nápojových obiet.

H. Sviatok Stanov

12 Pätnásteho dňa siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie, nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu a po sedem dní budete sláviť sviatok pre Jahveho.
13 Prinesiete Jahvemu celopal, obetu strávenú ohňom na príjemnú vôňu: trinásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov. 14 Príslušné pokrmové obety z jemnej múky zamiesenej s olejom budú tri desatiny efy na každého z trinástich býkov, dve desatiny efy na každého z dvoch baranov 15 a jedna desatina efy na každého zo štrnástich baránkov. 16 Pridá sa jeden cap ako obeta za hriech. To navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 17 Na druhý deň: dvanásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 18 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 19 jedného capa na obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu, jeho pokrmovej obety a nápojových obiet. 20 Na tretí deň: jedenásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 21 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 22 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 23 Na štvrtý deň: desať mladých býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 24 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 25 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 26 Na piaty deň: deväť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 27 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 28 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 29 Na šiesty deň: osem býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 30 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 31 jedného capa ako obetu za hriech, okrem ustavičného celopalu s príslušnou pokrmovou a nápojovou obetou. 32 Na siedmy deň sedem mladých býkov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov; 33 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 34 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu, jeho pokrmových a nápojových obiet. 35 Na ôsmy deň budete mať sväté zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu. 36 Prinesiete celopal príjemnej vône Jahvemu: jedného býka, jedného barana, sedem bezchybných jednoročných baránkov; 37 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkovi, k baranovi i k baránkom, primerane k ich počtu podľa predpisu; 38 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 39 Toto budete obetovať Jahvemu na svoje sviatky navyše okrem svojich sľubov a dobrovoľných darov, k svojim celopalom, k svojim pokrmovým obetám, k svojim nápojovým obetám a k svojim obetám spoločenstva."