Dve percentá (2 %)

29. kapitola

F. Sviatok Jasania

1 V prvý deň siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu. Bude to pre vás deň Jasania.
2 Obetujete celopal príjemnej vône Jahvemu: jedného býka, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov. 3 Príslušná pokrmová obeta z jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na každého býka, dve desatiny efy na barana 4 a jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov. 5 A ako obetu za hriech jedného capa na vykonanie obradu zmierenia za vás. 6 To navyše okrem mesačného celopalu a jeho pokrmovej obety, okrem ustavičného celopalu a jeho príslušnej pokrmovej obety a ich príslušných nápojových obiet podľa predpisu – ako obeta strávená ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho.

G. Deň Zmierenia

7 Desiateho dňa tohto siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie. Budete sa postiť a nebudete vykonávať nijakú prácu.
8 Obetujete Jahvemu celopal na príjemnú vôňu: jedného býka, jedného barana a sedem jednoročných baránkov, ktorých vyberiete bez chyby. 9 Príslušná pokrmová obeta z jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na býka, dve desatiny efy na barana 10 a jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov. 11 Jeden cap bude prinesený na obetu za hriech. To navyše okrem obety za hriech na sviatok Zmierenia, okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej obety a ich príslušných nápojových obiet.

H. Sviatok Stanov

12 Pätnásteho dňa siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie, nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu a po sedem dní budete sláviť sviatok pre Jahveho.
13 Prinesiete Jahvemu celopal, obetu strávenú ohňom na príjemnú vôňu: trinásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov. 14 Príslušné pokrmové obety z jemnej múky zamiesenej s olejom budú tri desatiny efy na každého z trinástich býkov, dve desatiny efy na každého z dvoch baranov 15 a jedna desatina efy na každého zo štrnástich baránkov. 16 Pridá sa jeden cap ako obeta za hriech. To navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 17 Na druhý deň: dvanásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 18 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 19 jedného capa na obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu, jeho pokrmovej obety a nápojových obiet. 20 Na tretí deň: jedenásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 21 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 22 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 23 Na štvrtý deň: desať mladých býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 24 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 25 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 26 Na piaty deň: deväť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 27 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 28 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 29 Na šiesty deň: osem býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 30 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 31 jedného capa ako obetu za hriech, okrem ustavičného celopalu s príslušnou pokrmovou a nápojovou obetou. 32 Na siedmy deň sedem mladých býkov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov; 33 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 34 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu, jeho pokrmových a nápojových obiet. 35 Na ôsmy deň budete mať sväté zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu. 36 Prinesiete celopal príjemnej vône Jahvemu: jedného býka, jedného barana, sedem bezchybných jednoročných baránkov; 37 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkovi, k baranovi i k baránkom, primerane k ich počtu podľa predpisu; 38 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 39 Toto budete obetovať Jahvemu na svoje sviatky navyše okrem svojich sľubov a dobrovoľných darov, k svojim celopalom, k svojim pokrmovým obetám, k svojim nápojovým obetám a k svojim obetám spoločenstva."