Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

F. Sviatok Jasania

1 V prvý deň siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu. Bude to pre vás deň Jasania.
2 Obetujete celopal príjemnej vône Jahvemu: jedného býka, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov. 3 Príslušná pokrmová obeta z jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na každého býka, dve desatiny efy na barana 4 a jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov. 5 A ako obetu za hriech jedného capa na vykonanie obradu zmierenia za vás. 6 To navyše okrem mesačného celopalu a jeho pokrmovej obety, okrem ustavičného celopalu a jeho príslušnej pokrmovej obety a ich príslušných nápojových obiet podľa predpisu – ako obeta strávená ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho.

G. Deň Zmierenia

7 Desiateho dňa tohto siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie. Budete sa postiť a nebudete vykonávať nijakú prácu.
8 Obetujete Jahvemu celopal na príjemnú vôňu: jedného býka, jedného barana a sedem jednoročných baránkov, ktorých vyberiete bez chyby. 9 Príslušná pokrmová obeta z jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na býka, dve desatiny efy na barana 10 a jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov. 11 Jeden cap bude prinesený na obetu za hriech. To navyše okrem obety za hriech na sviatok Zmierenia, okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej obety a ich príslušných nápojových obiet.

H. Sviatok Stanov

12 Pätnásteho dňa siedmeho mesiaca budete mať sväté zhromaždenie, nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu a po sedem dní budete sláviť sviatok pre Jahveho.
13 Prinesiete Jahvemu celopal, obetu strávenú ohňom na príjemnú vôňu: trinásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov. 14 Príslušné pokrmové obety z jemnej múky zamiesenej s olejom budú tri desatiny efy na každého z trinástich býkov, dve desatiny efy na každého z dvoch baranov 15 a jedna desatina efy na každého zo štrnástich baránkov. 16 Pridá sa jeden cap ako obeta za hriech. To navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 17 Na druhý deň: dvanásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 18 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 19 jedného capa na obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu, jeho pokrmovej obety a nápojových obiet. 20 Na tretí deň: jedenásť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 21 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 22 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 23 Na štvrtý deň: desať mladých býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 24 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 25 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 26 Na piaty deň: deväť býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 27 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 28 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 29 Na šiesty deň: osem býkov, dva barany, štrnásť bezchybných jednoročných baránkov; 30 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 31 jedného capa ako obetu za hriech, okrem ustavičného celopalu s príslušnou pokrmovou a nápojovou obetou. 32 Na siedmy deň sedem mladých býkov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov; 33 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkom, k baranom a k baránkom, primerane ich počtu podľa predpisu; 34 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu, jeho pokrmových a nápojových obiet. 35 Na ôsmy deň budete mať sväté zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu. 36 Prinesiete celopal príjemnej vône Jahvemu: jedného býka, jedného barana, sedem bezchybných jednoročných baránkov; 37 pokrmovú obetu a príslušné nápojové obety k býkovi, k baranovi i k baránkom, primerane k ich počtu podľa predpisu; 38 jedného capa ako obetu za hriech; navyše okrem ustavičného celopalu a jeho pokrmovej a nápojovej obety. 39 Toto budete obetovať Jahvemu na svoje sviatky navyše okrem svojich sľubov a dobrovoľných darov, k svojim celopalom, k svojim pokrmovým obetám, k svojim nápojovým obetám a k svojim obetám spoločenstva."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk