Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

28. kapitola

Spresnenia o obetách

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Toto prikáž Izraelcom: Budete dbať, aby ste mi v určenom čase prinášali môj obetný dar, môj pokrm v podobe pokrmových obetí strávených ohňom na príjemnú vôňu. 3 Povieš im: Toto je obeta, ktorú budete prinášať Jahvemu: Každý deň dvoch jednoročných bezchybných baránkov ako ustavičný celopal. 4 Jedného baránka obetuješ ako celopal ráno a druhého v podvečer 5 s jednou desatinou efy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hinu čistého oleja ako pokrmovou obetou. 6 To je ustavičný celopal, aký sa kedysi obetoval na vrchu Sinaj ako ohnivá obeta príjemnej vône Jahvemu. 7 Príslušná nápojová obeta bude jedna štvrtina hinu na každého baránka; nápojová obeta z kvaseného nápoja sa Jahvemu vyleje vo svätyni. 8 Druhého baránka obetuješ v podvečer; obetuješ ho s takou istou pokrmovou obetou a s takou istou nápojovou obetou ako ráno: ako obetu príjemnej vône Jahvemu.

B. Sobota

9 V sobotný deň obetujete dva bezchybné jednoročné baránky a dve desatiny efy jemnej múky ako pokrmovú obetu zamiesenú s olejom a tiež príslušnú nápojovú obetu.
10 Sobotný celopal sa pripojí každú sobotu k ustavičnému celopalu a k jeho nápojovej obete.

C. Nový mesiac

11 Na začiatku vašich mesiacov obetujete celopal Jahvemu: dva býky, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov;
12 na každého býka tri desatiny efy jemnej múky zamiesenej s olejom ako pokrmovú obetu; na každého barana dve desatiny efy jemnej múky zamiesenej s olejom ako pokrmovú obetu; 13 na každého baránka jednu desatinu efy jemnej múky zamiesenej s olejom ako pokrmovú obetu. Je to celopal príjemnej vône, obeta strávená ohňom pre Jahveho. 14 Príslušné nápojové obety budú pol hinu vína na jedného býka, tretina hinu na jedného barana a štvrtina hinu na jedného baránka. To bude mesačný celopal na každý mesiac roku. 15 Okrem ustavičného celopalu a príslušnej nápojovej obety sa Jahvemu bude obetovať jeden cap ako obeta za hriech.

D. Nekvasené chleby

16 Štrnásteho dňa prvého mesiaca je Jahveho Pascha
17 a pätnásteho dňa toho mesiaca je sviatok. Sedem dní sa budú jesť nekvasené chleby. 18 Prvého dňa bude sväté zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu. 19 Budete Jahvemu prinášať obetu ohňom ako celopal: dvoch býkov, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov. 20 Ako príslušnú pokrmovú obetu jemnú múku zamiesenú s olejom, na každého býka tri desatiny efy, na barana dve desatiny efy 21 a jednu desatinu efy na každého zo siedmich baránkov. 22 Ako obetu za hriech jedného capa na vykonanie obradu zmierenia za vás. 23 Tieto obety obetujete okrem ranného celopalu, ktorý je ustavičným celopalom. 24 Obetujete ich každý deň po sedem dní. Je to pokrm, obeta strávená ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho; obetuje sa navyše, okrem ustavičného celopalu a príslušnej nápojovej obety. 25 Siedmeho dňa budete mať sväté bohoslužobné zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu.

E. Sviatok Týždňov

26 V deň prvotín, keď budete obetovať Jahvemu z nových plodov na váš sviatok Týždňov, budete mať sväté zhromaždenie; nebudete vykonávať nijakú služobnú prácu.
27 Obetujete celopal príjemnej vône pre Jahveho: dva býky, jedného barana a sedem jednoročných baránkov. 28 Príslušná pokrmová obeta jemnej múky zamiesenej s olejom bude tri desatiny efy na jedného býka, dve desatiny efy na každého barana, 29 jedna desatina efy na každého zo siedmich baránkov. 30 Obetujete jedného capa na obetu za hriech, na vykonanie obradu zmierenia za vás. 31 Tieto obety budete robiť navyše okrem ustavičného celopalu, jeho príslušnej pokrmovej a nápojovej obety.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk