Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

26. kapitola

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a ku kňazovi Eleazarovi, Áronovmu synovi. Povedal: 2 "Vykonajte sčítanie celej pospolitosti Izraelcov podľa rodín: všetkých dvadsaťročných a vyššie, bojaschopných v Izraeli." 3 Mojžiš a kňaz Eleazar ich teda sčítali na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 4 (Ako to Jahve prikázal Mojžišovi a Izraelcom, keď vychádzali z Egyptskej krajiny.) Muži od dvadsiateho roku nahor: 5 Ruben, prvorodený Izraelov. Rubenovi synovia: od Henocha henochovský rod, od Pallua palluovský rod, 6 od Checrona checronovský rod, od Karmiho karmiovský rod. 7 To boli rody Rubena. Pri sčítaní ich bolo štyridsaťtritisíc sedemstotridsať. 8 Palluovi synovia: Eliab. 9 Eliabovi synovia: Nemuel, Datan a Abiram. To sú tí Datan a Abiram, mužovia vážení v pospolitosti, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a Áronovi; boli v Korachovej skupine, keď sa táto vzbúrila proti Jahvemu. 10 Zem otvorila svoje ústa a pohltila ich (ako aj Koracha, keď táto skupina zahynula), keď oheň strávil tých dvestopäťdesiat mužov. Stali sa výstražným znamením. 11 Korachovi synovia nezahynuli. 12 Simeonovi synovia, podľa rodov: od Nemuela nemuelovský rod, od Jamina jaminovský rod, od Jachina jachinovský rod, 13 od Zeracha zerachovský rod, od Šaula šaulovský rod. 14 To boli rody Simeona. Pri sčítaní ich bolo dvadsaťdvatisíc dvesto. 15 Gadovi synovia, podľa rodov: od Cefona cefonovský rod, od Chaggiho chaggiovský rod, od Šuniho šuniovský rod, 16 od Ozniho ozniovský rod, od Eriho eriovský rod, 17 od Aroda arodovský rod, od Areliho areliovský rod. 18 To boli rody Gadových synov. Pri sčítaní ich bolo štyridsaťtisíc päťsto. 19 Júdovi synovia: Er a Onan. Er a Onan zomreli v Kanaánskej krajine. 20 Z Júdových synov povstali rody: od Šelu šelovský rod, od Pereca perecovský rod, od Zeracha zerachovský rod. 21 Perecovi synovia: od Checrona checronovský rod, od Chamula chamulovský rod. 22 To boli Júdove rody. Pri sčítaní ich bolo sedemdesiatšesťtisíc päťsto. 23 Isacharovi synovia podľa rodov: od Tolu tolovský rod, od Puvvu puvvovský rod, 24 od Jašuba jašubovský rod, od Šimrona šimronovský rod. 25 To boli Isacharove rody. Pri sčítaní ich bolo šesťdesiatštyritisíc tristo. 26 Zabulonovi synovia, podľa rodov: od Sereda seredovský rod, od Elona elonovský rod, od Jachleela jachleelovský rod. 27 To boli zabulonove rody. Pri sčítaní ich bolo šesťdesiattisíc päťsto. 28 Jozefovi synovia podľa rodov: Manasses a Efraim. 29 Manassesovi synovia: od Machira machirovský rod, Machir splodil Galaada: od Galaada galaadovský rod. 30 Toto sú Galaadovi synovia: od Jezera jezerovský rod, od Cheleka chelekovský rod, 31 od Asriela asrielovský rod, od Šechema šechemovský rod, 32 od Šemidu šemidovský rod, od Chefera cheferovský rod. 33 Celofchad, Cheferov syn, nemal synov, iba dcéry; toto sú mená Celofchadových dcér: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca. 34 To boli manassesove rody. Pri sčítaní ich bolo päťdesiatdvatisíc sedemsto. 35 A toto sú Efraimovi synovia, podľa rodov: od Šutelacha šutelachovský rod, od Bekera bekerovský rod, od Tachana tachanovský rod. 36 Toto sú Šutelachovi synovia: od Erana eranovský rod. 37 To boli rody Efraimových synov. Pri sčítaní ich bolo tridsaťdvatisíc päťsto. To boli Jozefovi synovia podľa rodov. 38 Benjamínovi synovia, podľa rodov: od Belu belaovský rod, od Ašbela ašbelovský rod, od Achirama achiramovský rod, 39 od Šefufama šefufamovský rod, od Chufama chufamovský rod. 40 Bela mal synov Arda a Naamana: od Arda ardovský rod, od Naamana naamanovský rod. 41 To boli Benjamínovi synovia podľa rodov. Pri sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisíc šesťsto. 42 Danovi synovia, podľa rodov: od Šuchama šuchamovský rod. To boli Danove rody podľa rodov. 43 Všetkých rodov Šuchamovcov pri sčítaní bolo šesťdesiatšyritisíc štyristo. 44 Ašerovi synovia, podľa rodov: od Jimnu jimnovský rod, od Jišviho jišviovský rod, od Beriu beriovský rod. 45 Od Beriových synov: od Chebera cheberovský rod, od Malkiela malkielovský rod. 46 Ašerova dcéra sa menovala Sarach. 47 To boli rody Ašerových synov. Pri sčítaní ich bolo päťdesiattritisíc štyristo. 48 Neftaliho synovia podľa rodov: od Jachceela jachceelovský rod, od Guniho guniovský rod, 49 od Jecera jecerovský rod, od Šillema šillemovský rod. 50 To boli Neftaliho rody podľa rodov. Pri sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisíc štyristo. 51 Izraelcov bolo teda pri sčítaní šesťstojedentisíc sedemstotridsať. 52 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 53 "Týmto sa rozdelí zem do dedičného vlastníctva podľa počtu zapísaných osôb. 54 Tomu, kto je početný, dáš veľké územie, tomu, kto je počtom malý, malé územie; každému dáš jeho dedičstvo podľa počtu jeho spočítaných. 55 Krajina sa však rozdelí lósom. Podľa počtu mien v otcovských kmeňoch dostanú svoje dedičstvo; 56 dedičstvo každého kmeňa bude rozdelené lósom so zreteľom na väčší alebo menší počet."

Sčítanie Levitov

57 Toto sú Leviti spočítaní podľa rodov: od Geršona geršonovský rod, od Kehata kehatovský rod, od Merariho merariovský rod.
58 Toto sú Léviho rody: libniovský rod, chebronovský rod, machliovský rod, mušiovský rod, korachovský rod. Kehat splodil Amrama. 59 Amramova žena sa menovala Jochebed, Léviho dcéra, ktorá sa mu narodila v Egypte. Tá porodila Amramovi Árona, Mojžiša a ich sestru Miriam. 60 Áron splodil Nadaba, Abihua, Eleazara a Itamara. 61 Nadab a Abihu zomreli, keď priniesli pred Jahveho nepríslušný oheň. 62 Celkovo ich bolo dvadsaťtritisíc spočítaných mužského rodu od jednomesačných vyššie. Lebo neboli započítaní medzi Izraelcov, keďže nedostali dedičstvo medzi nimi. 63 To sú tí muži, ktorých spočítali Mojžiš a kňaz Eleazar, keď robili sčítanie Izraelcov na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jericha. 64 Medzi nimi nebolo nikoho z tých, ktorých Mojžiš a kňaz Áron spočítali na Sinajskej púšti; 65 lebo Jahve im povedal: Tí pomrú na púšti! Neostal z nich nikto, okrem Kaleba, Jefuneho syna, a Jozueho, Nunovho syna.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk